Skip to content
TKVW_zonnepanelen
Toekomstvastwaarde creëren volgens een uitgedacht plan

Jouw gebouw in vijf stappen energieneutraal

15 april 2024


Voor veel bedrijven en organisaties lijkt de weg naar energieneutraliteit op het eerste gezicht een grote uitdaging. Een pand is energieneutraal als het netto energieverbruik op jaarbasis op nul uitkomt.

Vaak wordt gedacht dat daarvoor veel dure maatregelen nodig zijn. Dat is vaak zo, maar met kleine, minder ingrijpende stappen kan al snel veel winst worden behaald. Het is een proces dat te verdelen valt in stappen, die uiteindelijk leiden tot een energieneutraal gebouw.

Om het je makkelijk te maken, lichten we in dit artikel de vijf stappen naar energieneutraliteit uit, waarbij je tegelijkertijd toekomstvastwaarde aan je pand toevoegt.

Stap 1: Data verzamelen

Stap één is gelijk een cruciale stap in het proces. Want verandering vraagt uiteindelijk om inzichten. In het geval van energieneutraliteit betekent dat eerst: zoveel mogelijk data verzamelen.

Door data te verzamelen luister je in feite naar je gebouw. Wat is het huidige energiegebruik? Hoe komt dit overeen met het oorspronkelijke plan? De plattegronden, principeschema’s en originele berekeningen zijn hierbij relevant. In deze stap verzamel je zoveel mogelijk data over het energieverbruik van je gebouw.

Waar vind je die data eigenlijk? Allereerst zijn je energierekeningen of het portal van je energieleverancier belangrijke bronnen van data over je energieverbruik: hiermee kun je je verbruik van de afgelopen jaren makkelijk terugvinden. Tegenwoordig zijn er ook allerlei slimme sensoren op de markt die bijna alles meten: van de bezetting van een bepaalde ruimte, tot ideale temperatuur en luchtvochtigheid. De data die je hiermee verzamelt helpt je om je reis naar energieneutraliteit soepel te laten verlopen.

Stap 2: Data-analyse

Het verzamelen van data is stap één, vervolgens ga je de verzamelde data nader bekijken om inzicht te krijgen in het energieverbruikspatroon, mogelijke inefficiënties en gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Zie je ergens onverklaarbare pieken in je verbruik? Dat kan een teken zijn dat je gebouw niet meer zo functioneert als het ooit bedoeld was. Door je energieverbruik tegenover je actuele gebouwgebruik te leggen, kom je erachter waar je knelpunten liggen en waar een verbeteringsslag te behalen valt.

Stap 3: Gebouwinspectie en optimalisatie

In deze stap ga je op nader onderzoek uit in je pand. Tijdens deze inspectie identificeer je waar je de verbeteringen gaat aanbrengen. Denk hierbij aan het aanpassen van verwarmingssystemen, isolatieverbeteringen en andere energiebesparende maatregelen. Dit kun je zelf doen, maar je kan ook de Heijmans Energiescan laten uitvoeren.

Je hoeft overigens niet van de ene op de andere dag volledig energieneutraal te worden, maar je kunt de eerste stappen zetten naar energieneutraliteit met relatief kleine maatregelen. Terwijl je dit doet, maak je budget vrij voor eventuele grotere verbeteringen zoals een warmtepomp.

Daarnaast ga je in deze fase je installaties optimaliseren. Wat is de bezettingsgraad van je gebouw? Hoe is de verlichting of de verwarming ingesteld? Is het mogelijk om daar verbeteringen in door te voeren? Dat soort dingen zijn enorm belangrijk om te besparen in je energieverbruik.

Stap 4: Uitvoering van maatregelen volgens een uitgedacht plan

Tijdens deze stap ga je de maatregelen die je in de voorgaande fases hebt bepaald tot uitvoering brengen. Het is belangrijk dat je hiervoor een goed plan maakt. Wanneer ga je welke maatregel uitvoeren? Voor grote, ingrijpende veranderingen moet je voldoende tijd en budget uittrekken. Houd ook rekening met zaken als leveringstijden van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere apparatuur.

Daarom is het belangrijk om realistisch te bekijken welke punten het eerst aangepakt kunnen worden. Vaak (maar niet altijd) zijn dit de kleinere punten die op de kortere termijn verbeteringen op gaan leveren. Door een goed uitgedacht plan te maken, en je hierin ook te laten adviseren door experts op het gebied van energiereductie, zorg je ervoor dat je stap voor stap richting volledige energieneutraliteit gaat. Ook hier kan Heijmans je mee helpen. In nauwe samenwerking met onze ketenpartners kunnen wij het gehele proces, van dataverzameling tot implementatie en evaluatie, ondersteunen.

Stap 5: Monitoring, evaluatie en bijsturing

Van iedere maatregel die je uitvoert, wil je de resultaten weten. Dat betekent dus: monitoren. Door zaken als verbruik, bezetting, teruglevering en opwekking goed in de gaten te houden kun je je nieuwe energieverbruik nauwkeurig monitoren. Waar nodig kun je zo bijsturen en kleine aanpassingen doorvoeren om je gebouw nog meer te optimaliseren. Zorg ook voor periodieke evaluaties, waar je verzamelde data een belangrijke rol innemen om je duurzame doelstellingen te behalen.

Toekomstvastwaarde door energieneutraliteit

Energieneutraliteit bereiken lijkt misschien een enorme opgave, maar door het stapsgewijs en structureel implementeren van energiebesparende maatregelen hou je dit proces overzichtelijk. Tegelijkertijd voeg je waarde toe aan je gebouwinventaris. Toekomstvastwaarde, noemen we dat bij Heijmans. Wil je meer weten over onze services op het gebied van toekomstvastwaarde? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op