Skip to content
Fietsonderdoorgang Greenport Venlo 1
Hoe staat het met… Greenport Venlo

Bouwen voor fietsers

3 april 2023

Aan de linkeroever van de Maas groeit een groen bedrijventerrein. Op de ruim 5400 hectare van Greenport Venlo realiseert Heijmans een openbare ruimte die geschikt is voor bedrijven, natuur en recreatie. Dit jaar maakte het regionale infrateam van projectmanager Bas Perebooms een nieuwe fietsonderdoorgang. Zo kunnen (brom)fietsers veilig naar deelgebieden Klaver 5 en 6.

Al jarenlang transformeert agrarisch landschap bij Venlo stukje bij beetje tot een duurzaam bedrijventerrein, waar werk, natuur en recreatie naadloos in elkaar overlopen. De klavers van Greenport Venlo worden ontsloten door twee provinciale wegen met verschillende aftakkingen naar de deelgebieden, waar diverse bedrijvenkavels aan liggen. Omdat er geen openbare wegen om de bedrijven zelf liggen, is het gebied ontsloten via een centraal hart. Alle plekken daaromheen zijn bestemd voor recreatie of natuur.

Verkeersstudie

Een gezonde leef- en werkomgeving dus, waar medewerkers van de diverse bedrijven zelf aan bijdragen. “De wens voor een fietsverbinding kwam vanuit de bedrijven op deelgebied Klaver 5 en gebruikers in de omgeving”, vertelt Bas. “Medewerkers komen veelal op de fiets. Zij wilden een kortere, veilige doorgang, waarbij ze niet om hoefden te fietsen. Greenport Venlo liet daarop een verkeersstudie uitvoeren. De oplossingsvarianten uit die studie zijn uitgewerkt en afgestemd met diverse belanghebbenden.”

Duurzaam project

Heijmans kreeg qua ontwerp en realisatie van de nieuwe fietsverbinding de vrije hand. Als er maar rekening werd gehouden met een gezonde leefomgeving, duurzaam bouwen en het taakstellend budget. “Als Heijmans willen we ons werk altijd zo duurzaam mogelijk doen. Dus dat was niet tegen dovemansoren”, aldus Bas. “Collega Bart-Jan van Hilten, adviseur duurzaamheid Infrastructuur, voerde tijdens het ontwerp en voorbereidingstraject een duurzaamheidsscan uit. Hier kwamen we goed uit de verf. Zo gebruikten we, in plaats van dieselpompen, elektrische bemalingspompen om de bouwput droog te houden. Ook zetten we goed geïsoleerde keten weg, waardoor we op energie besparen.

We werken met een gesloten grondbalans. Zand en puingranulaat komt allemaal uit dit gebied, waardoor we transportbewegingen verminderen. En uiteraard vormt ecologie ook een rode draad in dit traject: we houden continu rekening met dieren en planten.”

Fietsonderdoorgang Greenport Venlo mei 2023 5
Het team van Bas Perebooms en Heijmans-collega’s schoven in april een 1450 ton zware fietsonderdoorgang in. In korte tijd verzetten ze 5.500 m³ grond en vervingen ze het asfalt over een lengte van 100 meter.

Nauw samenwerken

Met Greenport wordt Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo bedoeld, opdrachtgever van dit omvangrijke project. Voor de realisatie van de openbare ruimte ging zij een partnership aan met Heijmans. Al sinds de start van het project in 2015 is Bas een vast gezicht binnen Klavertje 4. “Net als de meeste mensen hier, want ik doe dit natuurlijk niet alleen”, lacht hij. “We begonnen met een groter team. Dat is in de loop der jaren ingedikt tot een klein en efficiënt bouwteam, waarin iedereen nauw met elkaar samenwerkt.

Omdat we te maken hebben met verschillende stakeholders, zoals gemeentes, de provincie, het waterschap en de betrokken bedrijven, staken we in het eerste jaar veel energie in het leren begrijpen van elkaar. Dat wierp zijn vruchten af: de samenwerking verloopt erg soepel.”

Ruimte maken

Om te voorkomen dat de provinciale weg voor lange tijd moest worden afgesloten, is het gesloten deel van de fietsonderdoorgang naast de provinciale weg gerealiseerd. Hiervoor is een bestaand retentiebekken naast de locatie gedempt, waarna er plek ontstond om de onderdoorgang te bouwen.

Inmiddels is de fietsverbinding al ver af. Bas: “Het gesloten deel schoven we in april op z’n plek onder de provinciale weg. Tot aan de zomervakantie bouwen we de tunnel en de toeritten verder af. Daarna wordt de gedempte vijver hersteld en richten we de omgeving verder in. Rond de zomer kunnen de eerste mensen door de onderdoorgang fietsen.”