Skip to content
Heijmans_DistriparkDordrecht_ArieJanssen_natuurinclusiefbouwen 7.jpg
Hoe staat het met... Distripark Dordrecht

Waar infra de natuur ontmoet

13 december 2021

Een groene oase met broedende zwaluwen, moerasplanten en een hagedissen-familie: je verwacht het niet op een bedrijventerrein. Distripark Dordrecht is er speciaal op ingericht. Heijmans heeft hier, in opdracht van de gemeente Dordrecht, het wegennet en vier natuurlijke waterbergingen gemaakt. Voor uitvoerder en infra-rot in het vak Arie Janssen een project met onverwachte uitdagingen.

Een vos had het werk nog bijna stilgelegd. Dat krijg je als je vlak naast de Biesbosch een stuk landbouwgrond ontgint. De vos had zich ingegraven en was niet van plan ergens heen te gaan. Met behulp van een vossenterp en een lokstof buiten het bouwterrein is het dier weggelokt en kon Heijmans het werk aan Distripark Dordrecht vervolgen. Af en toe zien de bouwers hem in de schemering langs sluipen.

Eerste keer

“Dit is de eerste keer dat ik een natuurgebied heb gemaakt”, lacht uitvoerder Arie Janssen. Al zeker 25 jaar is hij bezig met het aanbrengen van grond en zaken als riolering, fundering, banden en kolken, asfaltlagen en boomvakken. Zijn groenste uitspatting is normaliter het inzaaien van een berm. Hier op Distripark Dordrecht deed hij al het bovengenoemde óók. En daarbij mocht deze infra-man in hart en nieren aan de slag met elementen als eilandjes, een mussentil en boomstronken.

“Zo’n waterberging bijvoorbeeld, dat is voor mij ander werk dan normaal”, vertelt Arie. “Ik stuur ineens een grondverzetbedrijf aan, dat doe ik nooit. Zij graven de waterbergingen op basis van een tekening en een GPS-model en maken eilandjes op verschillende hoogtes, sommige onder water. Pas achteraf kan ik echt goed zien wat het wordt.”

Oeverzwaluwen

Distripark Dordrecht gaat voor duurzaam. Het terrein is aardgasvrij: energie wordt geleverd door vier windturbines, een zonnepark en een waterstof-faciliteit. De logistieke bedrijven die zich er vestigen zijn allemaal BREEAM-gecertificeerd. Duurzaam gaat hier verder dan technologie: ook de natuur krijgt op dit terrein een prominente rol. Zo is er bijvoorbeeld een oeverzwaluwenwand geplaatst.

“Oeverzwaluwen komen hier veel”, vertelt Arie. “Ook zij hebben trouwens bijna het werk stilgelegd, omdat ze steeds wilden gaan nestelen in de rechte wanden van de voorbelasting. Dat is de extra grond die we tijdelijk aanbrengen, om verzakkingen na aanleg van puin en asfalt te voorkomen. Om het nestelen te voorkomen, groeven we de voorbelasting op dertig graden af, want daar kunnen ze volgens onze ecologen niks mee. Om ze toch een escape te geven, legden we verderop een terp met rechte kanten voor ze neer.”

Klimaatadaptief

Dat de natuur zo’n belangrijke rol speelt op dit bedrijventerrein, is niet alleen voor het plezier van de dieren. De waterbergingen, de beplanting, de verbetering van de biodiversiteit: ze zijn allemaal bedoeld om het terrein klimaatadaptief te maken. Bij hevige regenval vindt het water zijn weg naar de buffer. Bij hitte en droogte biedt het groen verkoeling. Er is dan ook alles aan gedaan om de biodiversiteit zo groot mogelijk te maken.

“De eilandjes in de waterbergingen liggen op verschillende hoogten zodat er voor veel verschillende soorten een plekje is, zoals moerasplanten”, vertelt Arie. Wijzend naar de overkant: “We hebben ook een mussentil neergezet, een vleermuizenhotel en een zwaluwenhotel. En hier zie je een stapel boomstronken, daar kunnen hagedissen lekker in kruipen. Zoals je ziet groeien er ook al mooie zwammen en planten op. Hagedissen hebben we nog niet gezien, maar dat heeft even tijd nodig.”

Op Distripark zie je steeds meer vogels. Het is mooi om daaraan bij te dragen

Twintig jaar

Arie kijkt tevreden naar ‘zijn’ natuurgebied. “Dit was leuk om te doen. Ik vind het ook mooi dat we bijna het hele werk met Heijmans-broertjes en -zusjes hebben gemaakt, een echt integraal werk. En natuur blijf je zien hè? Als ik ergens riolering aanleg, verdwijnt het onder de grond. Dit zie je over twintig jaar nog.”

Inmiddels prijken ook in Arie’s eigen tuin een mussentil, een zwaluwen- én een vleermuizenhotel, naast de torenvalk- en de uilennestkast die hij toch al had. Zelf in elkaar getimmerd, geïnspireerd op het werk hier aan de A16. “Ja, ik hou wel van de natuur”, zegt hij bescheiden. “Op Distripark zie je steeds meer vogels komen. Het is mooi om daaraan bij te dragen.”