Skip to content
hoe_staat_het_met_energiekwartier_2018_heijmans_16.jpg
Gebouwde omgeving van Nederland versneld energieneutraal

Heijmans Energie

Om een gezonde leefomgeving te maken, nu en in de toekomst, moet CO2-vrije energie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Door de stijgende vraag en het groeiende lokale aanbod vanuit warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen, ontstaan uitdagingen in het betaalbaar houden en betrouwbaar leveren van onze energie. Om de energietransitie te versnellen, zet Heijmans Energie haar kennis, kunde en kracht in op het gebied van gebiedsontwikkeling, gebouwde omgeving en technische installaties om te komen tot slimme oplossingen.

De collega’s van Heijmans Energie ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren zowel systemen als netwerken/infrastructuur, in nieuwe en bestaande bouw. Daarbij wordt de opwek en distributie van energie slim met andere opgaven gecombineerd. Deze integrale blik maakt Heijmans ook op het gebied van energie een betrouwbare partner voor bewoners, gemeentes, corporaties en andere ontwikkelaars. Met als resultaat betaalbare en duurzame energievoorzieningen voor een gezonde toekomst.

Kennis samenvoegen en opschuiven in de keten

Heijmans is geen onbekende in het energielandschap. Zo leggen we al jarenlang kabels en leidingen voor de verschillende nutsbedrijven aan, nemen we energie mee in onze ontwerp-, realisatie- en onderhoudsoplossingen en zijn we gebiedsontwikkelaar, waarbij energie altijd een onderdeel is van deze ontwikkeling.

De opgaves van onze tijd worden echter steeds complexer. De energietransitie gaat hand in hand met digitalisering, klimaatadaptatie, stedelijke verdichting, een groeiende woningvraag en veranderend materiaalgebruik en raakt daarbij alle onderdelen van onze organisatie.

Integrale energie opgave

Heijmans is ervan overtuigd dat om oplossingen te realiseren voor al deze opgaven, er andere manieren van samenwerking nodig zijn, zowel binnen als buiten Heijmans. Dat we grenzen moeten verleggen en vooral de energietransitie niet alleen vanuit energie moeten bezien. Dat we dit alleen samen met partners kunnen doen, die de kwaliteiten van Heijmans aanvullen.

Heijmans ziet de energietransitie als een integrale opgave, waarbij kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling, realisatie en renovatie van de gebouwde omgeving en energie-infrastructuur bij elkaar moet komen. Deze expertise heeft onze organisatie in huis en met onze innovatievermogen en schaalgrootte kunnen wij Nederland versneld energieneutraal maken.

Energie verbindt mensen en plekken in de stad van de toekomst

Heijmans richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen en kijkt daarbij vanuit de eindgebruiker. Een duurzamer energiesysteem kan bijdragen aan een smart grid voor een wijk of gebied. We verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, gebouweigenaren en weggebruikers. Om succesvol te zijn, bekijken we alles in zijn volle samenhang. Daarom is er een bedrijfsonderdeel binnen Heijmans opgericht dat zich exclusief hiermee bezig houdt: Heijmans Energie.

Energie in transitie

De kracht van Heijmans

Voor verschillende klanten van warmte naar een smart grid: Heijmans is een partij die op een integrale manier naar de energiemarkt kijkt. Onze krachten zijn:

Leveren van extra waarde voor de klant vanuit de integrale energieketen

  • Van opwek tot gebruik: we combineren onze kennis over opwekking, distributie met die over woningontwerp en gebiedsontwikkeling. Door integraal te kijken, realiseren we de beste totaaloplossing.

Besparen door breder te kijken dan alleen energie

  • Koppelen met bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden of renovatie van bestaand vastgoed

Geen traditioneel energie-verdienmodel

  • Flexibeler door andere focus dan de reguliere warmtebedrijven. Heijmans Energie verzorgt ontwerp, realisatie en onderhoud, maar exploiteert ook indien nodig, eventueel in samenwerking met andere partijen. We zetten ook vol in op de warmtetransitie.

Productonafhankelijk

  • Ons doel is Nederland versneld energieneutraal te maken. We focussen daarbij op het leveren van duurzame energie, waarbij we niet gebonden zijn aan één product of technologie.

Wat wij bieden

Heijmans Energie kan duurzame energievoorzieningen ontwikkelen en exploiteren, maar kan ook een aanspreekpunt zijn voor het totale ontwerp, realisatie en onderhoud van deze systemen. Dit kunnen we op verschillende schaalniveaus doen en voor verschillende opdrachtgevers, met als doel van warmtevoorziening op te schuiven naar een smart grid, om bij te dragen aan slimmere steden en dorpen van de toekomst. Wij bieden:

  • Een beter geïntegreerd eindresultaat van hoge kwaliteit​
  • Efficiënter proces, met lagere integrale ontwikkelkosten​
  • Hoge kwaliteit voor eindgebruiker tegen concurrerende tarieven​

Kom jij ons helpen in de energietransitie?

De energietransitie gaat steeds sneller, dus wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega's om ons hier bij te helpen. Bekijk onderstaande vacatures

Vacatures in de energie

Meer weten over Heijmans Energie?

Wil je meer weten over wat Heijmans Energie kan betekenen voor jou? Neem dan contact op met een van onze specialisten.