Skip to content
Heijmans Noordelijke Randweg Voorhout 2.jpg
Betrokken specialisten

Noordelijke Randweg, Voorhout

2 januari 2019
Voorhout
2018-2022
17 miljoen
Gemeente Teylingen

Voor het Zuid-Hollandse dorp Voorhout bouwt Heijmans een Noordelijke Randweg, die de N444 en de toekomstige woonwijk Hooghkamer verbindt. De gemeente Teylingen wil zo leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout verbeteren én de dorpen in de gemeente beter bereikbaar maken. Daartoe bouwt Heijmans onder meer een spoorwegonderdoorgang, viaduct, vrijliggend fietspad, fietsbrug, turborotonde en ecologische verbindingszone. Bij de realisatie is een groot aantal Heijmans-specialisten betrokken.

Vijf keer bijzonder

1. Twee opdrachtgevers

Deze klus bestaat uit twee delen, want er zijn twee opdrachtgevers: gemeente Teylingen en Prorail. Een knelpunt is namelijk het spoor dat de randweg doorkruist. Zo bouwt Heijmans voor Prorail een spoorwegonderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het spoordek zelf wordt op locatie vervaardigd en in één weekend ingeschoven.

2. Kunstwerk

De aanleg van de Noordelijke Randweg is een integraal Heijmans-project. Zo zijn bij bijna alle werkzaamheden verschillende specialismen van Heijmans betrokken. Bijvoorbeeld wegenbouw, civiele betonbouw, span- en verplaatsingstechnieken, openbare verlichting en verkeerstechnieken.

3. Fietsbrug

De nieuwe duurzame fietsbrug die parallel loopt aan de spoorwegonderdoorgang, bestaat volledig uit composiet van vezelversterkende kunststof welke is opgebouwd uit glasvezel, koolstofvezel en hars. De lichte, onderhoudsvrije brug is ruim zestien meter lang, zes meter breed en is uit één stuk samengesteld.

4. Ecologische verbindingszone

Ter compensatie van natuur en water legt Heijmans een ecologische verbindingszone aan van maar liefst 26000 vierkante meter. Deze lange zone van dertig meter breed ligt parallel aan de randweg en de Haarlemmertrekvaart. Hierdoor krijgen vissen, amfibieën en vogels weer nieuwe levensruimte.

5. Projectbelang prevaleert

Heijmans werkt op dit project samen met Servicepunt Holland Rijnland, een organisatie die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk. Zo ondersteunt een aantal medewerkers van het servicepunt Heijmans als administratieve kracht, maaihulp en verkeersregelaar.