Skip to content
Heijmans_Piet_Heintunnel_duurzaam_7

Heijmans handhaaft omzet- en resultaatverwachting 2022

2 november 2022, 07:15

Kernpunten

  • Outlook gehandhaafd
  • Omzet en onderliggende EBITDA op koers
  • Orderportefeuille groeit in Q3 van 2,2 miljard euro naar 2,4 miljard euro
  • Aantal verkochte nieuwbouwwoningen YTD (t/m okt): 1.304 (2021 YTD: 1.721)
  • Cashpositie en solvabiliteit onverminderd sterk

Ton Hillen, CEO Heijmans:

“Heijmans levert solide prestaties in een onzekere economie. Onze operationele performance bleef ook in het derde kwartaal sterk. Heijmans heeft een aantal interessante nieuwe projecten aangenomen. Daardoor is onze orderportefeuille verder gegroeid in het derde kwartaal. Onze zichtbaarheid op toekomstige omzet verbetert daardoor. Mede dankzij adequaat en structureel ingebed risicobeheer heb ik er vertrouwen in dat de ontwikkeling van onze omzet en resultaat in lijn blijven liggen met de outlook die wij hebben afgegeven voor heel 2022.

Net als iedereen ervaart ook Heijmans dat inkoopprijzen stijgen en de beschikbaarheid van materialen onder druk staat. Vooral energie en daarmee geproduceerde halffabrikaten zijn substantieel duurder dan vorig jaar. Wij slagen er tot op heden grotendeels in om deze hogere inkoopkosten middels indexeringsafspraken door te berekenen in de verkooprijzen van onze producten en diensten. Dit is grotendeels te danken aan de inzet en het aanpassingsvermogen van onze mensen. In die context is het goed dat we – ondanks de krappe arbeidsmarkt – er in zijn geslaagd om onze medewerkers en nieuwe collega’s aan ons te verbinden. Om onze medewerkers te ondersteunen in deze dure en onzekere tijden hebben wij besloten om deze maand 500 euro bruto extra te geven aan de collega’s die dit steuntje in de rug het meest nodig hebben.

Ook komend jaar verwachten wij dat de marktomstandigheden uitdagend en volatiel blijven. De financiële positie van Heijmans blijft evenwel zeer robuust. De solvabiliteit blijft sterk en wij zullen dit jaar onze sterke netto kaspositie verder verbeteren. Met een goed gevuld orderboek en op basis van het woningentekort, de verduurzamingsopgave, de energietransitie, de verwachte infrastructurele vervangings- en renovatieopgave en het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma blijven de onderliggende fundamenten van onze sector in Nederland onverminderd sterk. We blijven daarom met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Doorkijk naar 2023

Heijmans heeft niet de gewoonte om bij de presentatie van derde kwartaalcijfers alvast vooruit te kijken naar het komende jaar. De huidige volatiliteit van enkele macro-economische parameters geeft ons aanleiding om toch een inschatting te maken, ook al is die omgeven met de nodige onzekerheden.

Zo is de ontwikkeling van de woningmarkt in sterke mate afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de ontwikkeling van de hypotheekrente. Daarnaast leiden de hogere energielasten tot een beperking in de leencapaciteit van huizenkopers. Wij constateren dat de stijging van de huizenprijzen niet lijkt door te zetten en dat de kopersbereidheid afneemt, met name voor koopwoningen vanaf 450.000 euro. Dit komt bovenop reeds bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van loonkosten en materialen, evenals de voortslepende stikstofproblematiek.

Tegenover bovengenoemde onzekerheden staat dat Heijmans reeds in sterke mate zicht heeft op de omzet- en resultaatsontwikkeling voor 2023. Met een naar 2,4 miljard euro gegroeide orderportefeuille staat Heijmans goed gesteld voor 2023.

De woningmarkt is aan het afkoelen na een aantal jaren van overspannenheid. Dat ziet Heijmans terug in haar verkoopcijfers die achterblijven ten opzichte van voorgaande jaren. Vanzelfsprekend blijven wij de situatie op de woningmarkt actief volgen en nemen wij maatregelen waar dat nodig is. Echter ook in Vastgoed en Woningbouw is het grootste deel van de omzet reeds in portefeuille. Een eventuele tijdelijke teruggang in dit segment verwachten wij goed op te kunnen vangen door de gunstige perspectieven in de andere bedrijfsstromen. We blijven onverminderd positief over de lange termijn vooruitzichten van Vastgoed en Woningbouw. Immers met de huidige landelijke aantallen van woningen in aanbouw neemt het lange termijn woningentekort alleen maar verder toe. Heijmans blijft zich hard maken om dat probleem aan te pakken. Dat doen wij door te investeren in innovatieve initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van materieel en onze eigen bedrijfsvoering, en de betaalbaarheid van woningen, zoals industrialisatie.

Per saldo verwachten we voor 2023 dat de omzet op niveau blijft versus dit jaar en dat de onderliggende EBITDA van de bedrijfsstromen binnen de strategische streefmarges blijven, te weten 4%-6% voor Bouw & Techniek en Infra en 6%-8% voor Vastgoed

Neem contact met ons op