Skip to content
Heijmans_algemeen

Heijmans verbetert N282/N260A

21 oktober 2022, 08:57

Heijmans gaat in opdracht van de provincie Noord-Brabant de N282 en de N260A ter hoogte van Rijen, Hulten verduurzamen en verbeteren. Het project heeft voor Heijmans circa een omzet van 15 miljoen euro. 

De dagelijkse opstopping op de N282 en de N260A is hiermee opgelost en de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers wordt verhoogd. Heijmans kiest hierbij waar mogelijk voor duurzame en groene oplossingen.

Heijmans verbreedt over het hele traject beide N-wegen naar 2x2 rijstroken. Ten westen van Hulten komt een afbuiging naar het zuiden en de N282 ter hoogte van Hulten wordt autoluw. Een groene middenberm over de gehele lengte van het tracé biedt continuïteit, terwijl dezelfde verlichting en in – en uitritvormgeving tussen de N260 [Burgemeester Letscherweg] en de N631 [Oosterhoutseweg] zorgen voor herkenbaarheid. Ook realiseert Heijmans ondergrondse faunapassages, een 2 richtingen fietspad en wordt een natuurlijke geluidswal aangelegd.

De voorbereidende werkzaamheden starten in het najaar van 2022 en eind 2023 rijdt het verkeer over de nieuwe N282.

Project N282\N260