Skip to content
Oosterscheldekering.jpeg

Prestatiecontract Oosterscheldekering

7 april 2022, 11:00

Heijmans en Istimewa zijn als combinatie Scaldis aangewezen voor het onderhoud van de Oosterscheldekering in de provincie Zeeland.

Het prestatiecontract heeft een looptijd van vijf jaar met een optie voor twee keer twee jaar verlenging, met een totaalomvang van bijna 22 miljoen euro waarvan 13,5 miljoen voor Heijmans. De combinatie Scaldis – wat ‘Schelde’ betekent – kreeg van opdrachtgever Rijkswaterstaat eerder al het beheer van de arealen Zee en Delta Zuid en Zee en Delta Noord onder zich.

Opdracht

De opdracht voor Heijmans en Istimewa omvat onderhoudswerkzaamheden en services, het monitoren van en informeren over de toestand van het areaal Oosterscheldekering; inclusief alle objecten en systemen. Het contract gaat in vanaf januari 2023. Het areaal bestaat uit de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans & Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief dijken.

Partner Istimewa

Heijmans-partner Istimewa is een zogeheten system integrator die verbinding legt tussen ontwerp, uitvoering en onderhoud van elektrotechnische- en besturingsinstallaties met hoofdkantoor in Vlissingen.

Neem contact met ons op