Skip to content
Houtbouw FSC hout Heijmans verduurzamen 6.jpg

Kracht van samen

Krachtenbundeling met groene partners

Elke dag bouwen we mooie en gezonde woningen die in een fijne omgeving staan. Kwalitatief goede huizen waar bewoners zich thuis voelen en die slim, veilig en betaalbaar zijn, met een lange levensduur. We bedenken, adviseren, ontwikkelen en ontwerpen, altijd met als uiteindelijk doel om iets duurzaams tot stand te brengen voor nu en later. Dat doen we samen met strategische partners.

Heijmans werkt o.a. samen met NL Greenlabel, Naturalis, Stichting Struikroven, Staatsbosbeheer en The Pollinators. Met hen ontwikkelen we een wetenschappelijke en dus meetbare aanpak: hoe is de startsituatie in een gebied waar we gaan bouwen en werken de maatregelen die we nemen om natuur te versterken ook?

In plaats van de sleutel over te dragen en te vertrekken, Wij willen als Heijmans langer betrokken blijven bij onze projecten. Alleen dan zien we of het werkt wat we hebben bedacht. Daar helpen onze partners ons bij. Maar we willen ook zien hoe bewoners de leefomgeving ervaren en hoe zij met de natuur omgaan. We ondersteunen daarvoor lokale groen- en activiteiten-organisaties, en betrekken de gemeentelijke beheerorganisaties als betrokken gebiedspartners vanaf de start.

Gezamenlijk naar een gezondere leefomgeving

Samen met onze samenwerkingspartners zorgen we voor een groenere leefomgeving. We geven meer dan we nemen. Een gezondere leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Benieuwd naar de verhalen hierachter? Klik dan op de verschillende iconen.