Skip to content
Houtbouw FSC hout Heijmans verduurzamen 6.jpg

Kracht van samen

Krachtenbundeling met groene partners

Elke dag bouwen we mooie en gezonde woningen die in een fijne omgeving staan. Kwalitatief goede huizen waar bewoners zich thuis voelen en die slim, veilig en betaalbaar zijn, met een lange levensduur. We bedenken, adviseren, ontwikkelen en ontwerpen, altijd met als uiteindelijk doel om iets duurzaams tot stand te brengen voor nu en later. Dat doen we samen met strategische partners.

Heijmans werkt o.a. samen met NL Greenlabel, Naturalis, Stichting Struikroven, Staatsbosbeheer en The Pollinators. Met hen ontwikkelen we een wetenschappelijke en dus meetbare aanpak: hoe is de startsituatie in een gebied waar we gaan bouwen en werken de maatregelen die we nemen om natuur te versterken ook?

In plaats van de sleutel over te dragen en te vertrekken, Wij willen als Heijmans langer betrokken blijven bij onze projecten. Alleen dan zien we of het werkt wat we hebben bedacht. Daar helpen onze partners ons bij. Maar we willen ook zien hoe bewoners de leefomgeving ervaren en hoe zij met de natuur omgaan. We ondersteunen daarvoor lokale groen- en activiteiten-organisaties, en betrekken de gemeentelijke beheerorganisaties als betrokken gebiedspartners vanaf de start.

Heijmans_ParkVijfsluizen_natuurinclusief_biodiversiteit_boom.jpg

NL Greenlabel

Inzicht in klimaatdoelstellingen

NL Greenlabel helpt Heijmans aantoonbaar duurzame keuzes te maken in projecten. Dit doen we door in te zetten op de hoogst mogelijk score met het NL Gebiedslabel. Zo draagt Heijmans actief bij aan een groene, gezonde leefomgeving waar mens en natuur in balans zijn.

Meer lezen over deze samenwerking?

Bos Soesterberg Utrechts Landschap Nationaal Militair Museum.jpg

Staatsbosbeheer

Gezamenlijk bos, kennisuitwisseling, natuur-inclusief bouwen 

Heijmans en Staatsbosbeheer bundelen hun krachten om samen een groene en gezonde leefomgeving te maken in Nederland. Dat doen we door gezamenlijk bos aan te planten, te oogsten, te bewerken en te verwerken in de nieuwste generatie woningen.

Meer lezen over deze samenwerking?

Houtbouw FSC hout Heijmans verduurzamen 8.jpg

Naturalis

Onderzoek en effecten natuur-inclusief bouwen

Om natuurinclusief bouwen verder te ontwikkelen, meten Heijmans en Naturalis wat de toegevoegde waarde is van groen-toepassingen en -maatregelen. Zo wordt meer kennis opgedaan over biodiversiteitsverlies en komen we tot effectieve oplossingen om het te voorkomen.

Meer lezen over deze samenwerking?

Struikroven Heijmans samenwerking.jpg

Stichting Struikroven

Hergebruik van planten en struiken 

We werken samen om planten, struiken en bomen een tweede leven te geven. Door samen te Struikroven en te investeren in een ‘Struikroven Academy’ maken we woonwijken klimaatbestendiger. Circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen komen hierdoor samen.

Meer lezen over deze samenwerking?

ThePollinators-Bloei-2.jpg

The Pollinators

Bestuiven en kruisbestuiving voor biodiversiteit 

Heijmans en The Pollinators werken samen om de biodiversiteit te vergroten. Door samen activiteiten te organiseren, die leiden tot de bloei van inheemse bloemen en door het aanplanten van voedselbossen, maken we een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten.

Meer lezen over deze samenwerking?