Skip to content
Heijmans kijkt naar duurzame, circulaire Heijmans Horizon
De snelste route naar een duidelijk antwoord

Kijkje in de techniek

Bouwmethode

Bij houtskeletbouw, ook wel afgekort als HSB, bestaat de draagconstructie volledig uit hout. 

De Heijmans Horizon is opgebouwd uit 2D-elementen voor gevel, wanden, vloeren en kap. En 3D-modules met badkamer, installaties en trap. Alle elementen en modules worden modulair in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats op elkaar gestapeld en gemonteerd. De gevels zijn in de fabriek al voorzien van metselwerk. 

In de woning worden geen natte stucwanden aangebracht die moeten drogen. De woning is dus meteen klaar voor gebruik.

Damp-open bouwen is een manier van bouwen die ervoor zorgt dat er geen vochtproblemen ontstaan in een woning. Dit wordt ook wel ademend bouwen genoemd.

Damp-open wil zeggen dat er van binnen naar buiten toe, richting spouw, een volledige evacuatie van waterdamp is. Waterdamp is niet schadelijk voor een woning, maar wel wanneer die waterdamp door afkoeling condenseert en zo ‘water’ creëert. 

Ongemerkt kan er heel wat vocht in een woning ophopen. Door koken, wassen, douchen en simpelweg ademhalen verspreiden we veel vocht. Goede ventilatie is altijd belangrijk. Maar als waterdamp ook via de constructie, zoals het dak en de muren, de woning kan verlaten blijft de kwaliteit van het leefklimaat veel constanter en gezonder.

Industrieel bouwen

Een seriematig en gedigitaliseerd bouwproces zorgt voor minder belasting op plekken waar gebouwd moet worden en dus voor minder overlast in de wijk. Ook kent industrieel bouwen minder faalkosten en is sneller in productie. Door te werken vanuit een zogeheten variatiebibliotheek zijn specifieke klantwensen eenvoudig en flexibel in te passen. Op die manier ontstaat er een gevarieerd eindproduct.

Heijmans heeft op 15 december 2022 de energieneutrale fabriek van IIBO in Heerenveen overgenomen. Met de overname van de fabriek en het personeel van IIBO – waarmee de eigen productie met bestaande expertise en ervaring kan worden vormgegeven – gaat Heijmans in 2022 opstarten in de eigen fabriek. Daarbij wordt Heijmans met kennis en kunde bijgestaan door partner VDM Woningen. Hierdoor is de verwachte leercurve steiler en wordt de tijd tot feitelijke productie verkort.

Het Friese IIBO (Intelligente Innovatie Bouw Oplossingen) realiseert woningen in korte bouwtijd door een gestandaardiseerd, industrieel bouwsysteem. IIBO produceert al vele jaren houten woningen. Omdat Heijmans direct forse stappen wil maken met fabrieksmatige houtskeletbouw heeft Heijmans de bestaande CO2-neutrale fabriek, het personeel en de grond overgenomen.

Het eveneens Friese VDM Woningen bouwt sinds 1880 duurzame, hoogwaardige en energiezuinige woningen. Heijmans gebruikt de kennis en de productielocatie in Drogeham als springplank om houten woningen te produceren. Zo wordt er in alle fasen van het bouwproces – van ontwerp tot oplevering – veel ervaring opgedaan met houtbouw op een slimme, industriële wijze.

Horizon woning

Prijzen worden op projectbasis opgesteld. Neem daarvoor contact op met Heijmans Woningbouw.

Bij het regio kantoor van Heijmans Woningbouw.

Sinds januari 2022 bouwt Heijmans aan de voorlopers van de Heijmans Horizon onder meer voor projecten in Zeewolde, Norg en Amersfoort. Deze woningen worden al op een andere manier, slimmer geproduceerd met partner VDM. Deze woningen zijn echter nog niet de exacte producten die in 2023 uit de eigen fabriek komen. Medio 2023 rollen de eerste echte Horizon woningen uit de fabriek. Deze woningen zijn bedoeld voor woningcorporatie ‘thuis in Eindhoven.

We starten met eengezinswoningen, maar ook met Horizon XS-woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, omdat daar de vraag in de markt het grootst is. In een later stadium worden andere types uitgewerkt. Bekijk hier het assortiment en de plattegronden.

De woning is voorzien van een cellulose isolatie voor de wanden en het dak. Cellulose isolatie, ook wel papiervlokken of cellulosevlokken genoemd, is een isolatiemateriaal dat bestaat uit gerecycled krantenpapier. Daardoor is het één van de meest duurzame en milieuvriendelijke isolatiematerialen die er zijn.

De gevels van de Horizon woningen worden in de fabriek voorzien van keramische steenstrips met een metselwerk uiterlijk. De baksteenstrips worden rechtstreeks in de mal gevormd en gebakken als strip. Daardoor is er minder verlies van materiaal, grondstoffen en energie.

De lichte bouwmethode vraagt om een aangepast installatie concept, in tegenstelling tot wat we gewend zijn. Bij de meer traditionele bouwmethodes wordt de massa van de materialen (beton, kalkzandsteen) gebruikt om de installatie te ondersteunen. Het warmte accumulerende vermogen van deze massieve zware materialen, maakt het uitermate geschikt om die bouwsystemen met een lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) uit te rusten.

De technische installatie van de Horizon woning is ontworpen met een compleet nieuw concept. Met één totaaltoestel waarin verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwaterbereiding wordt gecombineerd. Een buitenunit of bodembron is niet nodig.

Werking Nilan Compact P

De Nilan Compact P is een warme lucht verwarming met warmteterugwinningssysteem (WTW). Warme lucht wordt langs het plafond de woning ingeblazen. In basis bestaat de Compact P uit een balans ventilatie WTW en een warmtepompboiler die energie onttrekt uit verbruikte binnenlucht die na passage van de WTW naar buiten wordt afgevoerd. Bij het ventilatie gedeelte is een dubbele warmtepomp actief, vanwege de geïntegreerde bouwwijze maakt deze dubbele warmtepomp voor zowel tapwater als actieve comfort verwarming gebruik van luchtstromen na passage en warmte uitwisseling van de ingebouwde WTW unit.

Ook een woning met een houtskelet heeft een levensduur van meer dan 100 jaar. Het hout wordt immers niet blootgesteld aan weersinvloeden.

Het vurenhout komt uit Scandinavië. Het hout dat voor de Heijmans Horizon gebruikt wordt, is afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Dit hout voldoet aan de strenge eisen van de FSC– of PEFC–certificering.

De lichte bouwmethode van de Heijmans Horizon vraagt om een aangepast installatie concept, in tegenstelling tot wat we gewend zijn. Bij de meer traditionele bouwmethodes wordt de massa van de materialen (beton en /of kalkzandsteen) gebruikt om de installatie met betrekking tot verwarming en koeling te ondersteunen. Het warmte accumulerende vermogen van deze massieve zware materialen, maakt het uitermate geschikt om die bouwsystemen met een lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) uit te rusten. De ‘lichtere’ Horizon woning koelt sneller af en warmt sneller op. Vloerverwarming is als traag systeem daar niet passend bij. De technische installatie van de Horizon woning is ontworpen met een compleet nieuw concept dat ervoor zorgt dat de woning op efficiëntere wijze wordt verwarmd en gekoeld. Daarnaast voorkomt dit systeem veel extra handelingen op de bouwplaats, met een snellere bouwtijd tot gevolg.

Feiten & fabels houtbouw

De afgelopen 30 jaar is het bosoppervlak in Europa gegroeid door actieve aanplant voor houtbouw. Het hout dat we voor Heijmans Horizon gebruiken, is afkomstig van duurzaam beheerde bossen en voldoet aan de strenge eisen van de FSC- of PEFC-certificering. Deze certificering waarborgt dat er niet meer bos wordt geoogst dan er bijgroeit. En dat de vitaliteit, biodiversiteit en CO2-opslag worden gehandhaafd of verbeterd. Duurzaam geproduceerd hout groeit meerdere malen terug binnen de levensduur van een woning. Hiermee is hout een eindeloos hernieuwbaar materiaal.

Hout dat bij houtskeletbouw wordt gebruikt, ontvlamt niet makkelijk. Het heeft namelijk een lange reactietijd en een hoge temperatuur nodig om te ontbranden. Gooi maar eens een groot blok hout in de openhaard. Het gaat even smeulen en dooft dan weer. Een houten woning heeft bovendien een voorspelbaar karakter bij brand, want alleen de buitenste laag verkoolt. Dit isoleert als het ware het hout erachter dat bewaart blijft. Een houten woning blijft lang stabiel en vormvast, waardoor er meer tijd is voor evacuatie.

In een houten woning wordt doorgaans weinig galm ervaren omdat hout geluid absorbeert. Heijmans Horizon woningen isoleren we met cellulose zodat geluiden van buiten zo goed mogelijk worden geweerd. Om contactgeluiden nog verder te beperken, zijn de verdiepingsvloeren voorzien van een zogenaamde ontkoppeling. Hetzelfde principe van ontkoppeling passen we toe voor woning- scheidende wanden. De akoestiek in een Heijmans Horizon woning wordt daarom vaak als comfortabel en aangenaam ervaren.

De spouw van een Heijmans Horizon woning bestaat uit cellulose. Cellulose voorkomt op een natuurlijke en efficiënte manier schimmelvorming en ongedierte. Daarnaast zorgt het materiaal ervoor dat warmte niet snel binnendringt op zomerse dagen. Een ander voordeel is de vochtregulerende eigenschap waardoor dam remmende folies niet nodig zijn. Want cellulose absorbeert water bij vochtige omstandigheden, terwijl in droge ruimten juist het tegenovergestelde gebeurt. Heijmans Horizon is dus een blijvend ademend huis! Bovendien is de woning uitgerust met een gecombineerde ventilatie-verwarmingssysteem waarbij het apparaat vocht uit de lucht haalt voor een goede werking. Mits de bewoner de woning regelmatig ventileert, blijft het leefklimaat in deze woning constant en gezond.

De gemiddelde levensduur van een houtskeletbouwwoning is 75 jaar, vergelijkbaar met een traditionele woning. Het hout wordt immers niet blootgesteld aan de weersinvloeden omdat het niet aan de buitenkant zichtbaar is en geïmpregneerd is met een beschermend product.

De grootste onderhoudslasten van een woning bevinden zich in de installaties. De onderhoudslasten van Heijmans Horizon woningen zijn lager dan woningen met een water-afgifte systeem. Bovendien is de houten constructie onderhoudsvrij.

Bouwen in hout is lichter dan traditionele bouw en dit scheelt in het gebruik van primaire grondstoffen. Door de lichte bouwmethode wordt bespaard op kosten voor funderingen, transportbewegingen en materieel. En door de prefabricage is een korte bouwtijd mogelijk. De snelle bouwtijd zorgt eerder voor (huur)inkomsten.

De kosten van productie en plaatsing houden nog geen rekening met andere effecten van traditionele bouw. Zo is er de overlast in de openbare ruimte en de milieulast en CO2-uitstoot van deze materialen, die houtbouw niet met zich meebrengt. Dankzij de invoering van de CO2 taks zal hout niet in prijs stijgen, terwijl staal, baksteen en beton dat wel doen.