Skip to content
Heijmans kijkt naar duurzame, circulaire Heijmans Horizon
De snelste route naar een duidelijk antwoord

FAQ

Bouwmethode

Bij houtskeletbouw, ook wel afgekort als HSB, bestaat de draagconstructie volledig uit hout. 

De Heijmans Horizon is opgebouwd uit 2D-elementen voor gevel, wanden, vloeren en kap. En 3D-modules met badkamer, installaties en trap. Alle elementen en modules worden modulair in de fabriek gemaakt en op de bouwplaats op elkaar gestapeld en gemonteerd. De gevels zijn in de fabriek al voorzien van metselwerk. 

In de woning worden geen natte stucwanden aangebracht die moeten drogen. De woning is dus meteen klaar voor gebruik.

Industrieel bouwen

Een seriematig en gedigitaliseerd bouwproces zorgt voor minder belasting op plekken waar gebouwd moet worden en dus voor minder overlast in de wijk. Ook kent industrieel bouwen minder faalkosten en is sneller in productie. Door te werken vanuit een zogeheten variatiebibliotheek zijn specifieke klantwensen eenvoudig en flexibel in te passen. Op die manier ontstaat er een gevarieerd eindproduct.

Heijmans heeft op 15 december 2022 de energieneutrale fabriek van IIBO in Heerenveen overgenomen. Met de overname van de fabriek en het personeel van IIBO – waarmee de eigen productie met bestaande expertise en ervaring kan worden vormgegeven – gaat Heijmans in 2022 opstarten in de eigen fabriek. Daarbij wordt Heijmans met kennis en kunde bijgestaan door partner VDM Woningen. Hierdoor is de verwachte leercurve steiler en wordt de tijd tot feitelijke productie verkort.

Het Friese IIBO (Intelligente Innovatie Bouw Oplossingen) realiseert woningen in korte bouwtijd door een gestandaardiseerd, industrieel bouwsysteem. IIBO produceert al vele jaren houten woningen. Omdat Heijmans direct forse stappen wil maken met fabrieksmatige houtskeletbouw heeft Heijmans de bestaande CO2-neutrale fabriek, het personeel en de grond overgenomen.

Het eveneens Friese VDM Woningen bouwt sinds 1880 duurzame, hoogwaardige en energiezuinige woningen. Heijmans gebruikt de kennis en de productielocatie in Drogeham als springplank om houten woningen te produceren. Zo wordt er in alle fasen van het bouwproces – van ontwerp tot oplevering – veel ervaring opgedaan met houtbouw op een slimme, industriële wijze.

Horizon woning

Prijzen worden op projectbasis opgesteld. Neem daarvoor contact op met Heijmans Woningbouw.

Bij het regio kantoor van Heijmans Woningbouw.

Sinds januari 2022 bouwt Heijmans aan de voorlopers van de Heijmans Horizon onder meer voor projecten in Zeewolde, Norg en Amersfoort. Deze woningen worden al op een andere manier, slimmer geproduceerd met partner VDM. Deze woningen zijn echter nog niet de exacte producten die in 2023 uit de eigen fabriek komen. Medio 2023 rollen de eerste echte Horizon woningen uit de fabriek. Deze woningen zijn bedoeld voor woningcorporatie ‘thuis in Eindhoven.

We starten met eengezinswoningen, maar ook met Horizon XS-woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens, omdat daar de vraag in de markt het grootst is. In een later stadium worden andere types uitgewerkt. Bekijk hier het assortiment en de plattegronden.

De woning is voorzien van een cellulose isolatie voor de wanden en het dak. Cellulose isolatie, ook wel papiervlokken of cellulosevlokken genoemd, is een isolatiemateriaal dat bestaat uit gerecycled krantenpapier. Daardoor is het één van de meest duurzame en milieuvriendelijke isolatiematerialen die er zijn.

De gevels van de Horizon woningen worden in de fabriek voorzien van keramische steenstrips met een metselwerk uiterlijk. De baksteenstrips worden rechtstreeks in de mal gevormd en gebakken als strip. Daardoor is er minder verlies van materiaal, grondstoffen en energie.

De lichte bouwmethode vraagt om een aangepast installatie concept, in tegenstelling tot wat we gewend zijn. Bij de meer traditionele bouwmethodes wordt de massa van de materialen (beton, kalkzandsteen) gebruikt om de installatie te ondersteunen. Het warmte accumulerende vermogen van deze massieve zware materialen, maakt het uitermate geschikt om die bouwsystemen met een lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) uit te rusten.

De technische installatie van de Horizon woning is ontworpen met een compleet nieuw concept. Met één totaaltoestel waarin verwarming, koeling, ventilatie en warmtapwaterbereiding wordt gecombineerd. Een buitenunit of bodembron is niet nodig.

Werking Nilan Compact P

De Nilan Compact P is een warme lucht verwarming met warmteterugwinningssysteem (WTW). Warme lucht wordt langs het plafond de woning ingeblazen. In basis bestaat de Compact P uit een balans ventilatie WTW en een warmtepompboiler die energie onttrekt uit verbruikte binnenlucht die na passage van de WTW naar buiten wordt afgevoerd. Bij het ventilatie gedeelte is een dubbele warmtepomp actief, vanwege de geïntegreerde bouwwijze maakt deze dubbele warmtepomp voor zowel tapwater als actieve comfort verwarming gebruik van luchtstromen na passage en warmte uitwisseling van de ingebouwde WTW unit.

Ook een woning met een houtskelet heeft een levensduur van meer dan 100 jaar. Het hout wordt immers niet blootgesteld aan weersinvloeden.

Feiten & fabels houtbouw

Houtbouw draagt niet bij aan ontbossing, de oppervlakte bos is de afgelopen dertig jaar in Europa door duurzaam bosbeheer en actieve aanplant voor houtbouw juist gegroeid. Het hout dat voor de Heijmans Horizon gebruikt wordt, is afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Het hout voldoet aan de strenge eisen van de FSC- of PEFC-certificering. De uitgangspunten van duurzaam beheerde bossen zijn dat er nooit méér bos wordt geoogst dan er bijgroeit en de vitaliteit, biodiversiteit en CO2-opslag wordt gehandhaafd of verbeterd. Bovendien moeten bij duurzaam bosbeheer andere ecologische functies, zoals wateropslag en de opvang van fijnstof, worden geborgd. Duurzaam geproduceerd hout groeit soms wel meerdere malen terug binnen de levensduur van een woning. Hiermee is het een eindeloos hernieuwbaar materiaal.

Duurzaam bosbeheer wordt in Europa geborgd via nationale bosbouwwetgeving van lidstaten. Maar in veel gevallen wordt er aan nog strengere richtlijnen voldaan door de hele houtketen te certificeren middels FSC of PEFC. Bijna al het in Nederland toegepaste naaldhout en plaatmateriaal is FSC- of PEFC-gecertificeerd. Op deze manier wordt er dus niet bijgedragen aan ontbossing.

Bij houten huizen komt het regelmatig voor dat het hout op den duur wordt aangetast door ongedierte en schimmels. De Heijmans Horizon is voorzien van cellulose isolatie. Aan cellulose isolatie zijn minerale zouten aan de vezels toegevoegd. Dit voorkomt dat knaagdieren en ander ongedierte aan het hout gaan knagen. Bovendien is de constructie hierdoor goed beschermd tegen schimmelvorming. Het gebruik van dit isolatiemateriaal is dus een natuurlijke en efficiënte manier om schade door plaagdieren te voorkomen.

Ademende damp open woning 

Damp open bouwen is een manier van bouwen die ervoor zorgt dat er geen vochtproblemen ontstaan in een woning. Dit wordt ook wel ademend bouwen genoemd.

Dampopen wil zeggen dat er van binnen naar buiten toe, richting spouw, een volledige evacuatie van waterdamp is. Waterdamp is niet schadelijk voor een woning, maar wel wanneer die waterdamp door afkoeling condenseert en zo ‘water’ creëert. 

Ongemerkt kan er heel wat vocht in een woning ophopen. Door koken, wassen, douchen en simpelweg ademhalen verspreiden we veel vocht. Goede ventilatie is altijd belangrijk. Maar als waterdamp ook via de constructie, zoals het dak en de muren, de woning kan verlaten blijft de kwaliteit van het leefklimaat veel constanter en gezonder.

Horizon-woningen moeten net als iedere andere woning voldoen aan de geldende regelgeving. In het geval van brand heeft houwskeletbouw een voorspelbaarder karakter dan woningen gemaakt van traditionele materialen. De buitenste laag van het hout zal verkolen, de lagen daarachter behouden volledig hun constructieve capaciteit. De verkoolde buitenkant vormt een beschermlaag voor de binnenkant van het hout. En deze houtskool laag is een slechte warmtegeleider in tegenstelling van bijvoorbeeld staal. Een houtskeletbouw woning zal langer stabiel en vormvast blijven waardoor je bij brand meer tijd hebt om te evacueren.

De grootste onderhoudslasten van een woning bevinden zich in de installaties. De onderhoudslasten van de Heijmans Horizon zijn lager dan van een woning met een water-afgifte systeem. De houten constructie is onderhoudsvrij.

Hout absorbeert geluid. Dit in tegenstelling tot beton, waarmee de akoestiek in een houtskeletbouw door iedereen als zeer comfortabel en aangenaam wordt ervaren. De cellulose isolatie is sterk geluidsisolerend. Dit zorgt voor een erg prettig leefklimaat in de woning.

Om contactgeluiden te voorkomen, zijn de verdiepingsvloeren voorzien van een zogenaamde ontkoppeling. Zo wordt contactgeluid van de verdieping naar de begane sterk gereduceerd. Hetzelfde principe van ontkoppeling passen we toe voor woningscheidende wanden.

De Heijmans Horizon voldoet ruimschoots aan de akoestische criteria voor woningen op het gebied van lucht- en contactgeluid, lawaai van technische installaties en de nagalmbeheersing.

Bouwen in hout is lichter en dit scheelt veel primaire grondstoffen. Door de lichte bouwmethode wordt bespaard op kosten voor funderingen, transportbewegingen en materieel. En door de prefabricage is een korte bouwtijd mogelijk. De snelle bouwtijd zorgt eerder voor (huur)inkomsten. 

De kosten van productie en plaatsing houden nog geen rekening met andere effecten van traditionele bouw. Zo is er de overlast in de openbare ruimte en de milieulast en CO2-uitstoot van deze materialen, die houtbouw niet met zich meebrengt. Dankzij de invoering van de CO2 taks zal hout niet in prijs stijgen, terwijl staal, baksteen en beton dat wel doen.