Heijmans is een bedrijf met een gezonde ambitie. Letterlijk. We zijn de makers van een gezonde leefomgeving. Energie is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Het Klimaatakkoord en de conferentie van Parijs zijn duidelijk: we staan voor een grote energietransitie. De overheid wil Nederland in 2050 CO2-neutraal krijgen. Om dat te bereiken, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen en ook Heijmans erkent zijn rol hierin. Belangrijkste vraag is: hoe krijgen we dat op een betaalbare manier voor elkaar?

Kennis samenvoegen en opschuiven in de keten

Heijmans is geen onbekende in het energielandschap. Zo leggen we al jarenlang kabels en leidingen aan voor de verschillende nutsbedrijven, nemen we energie mee in onze ontwerp-, realisatie- en onderhoudsoplossingen en zijn we gebiedsontwikkelaar, waarbij energie altijd een onderdeel is van deze ontwikkeling.

De opgaves van onze tijd worden echter steeds complexer. De energietransitie gaat hand in hand met digitalisering, ruimtegebruik, klimaatadaptatie en materiaalgebruik en raakt daarbij alle onderdelen van ons bedrijf.

Wij zijn ervan overtuigd dat er, om hiervoor oplossingen te realiseren, andere manieren van samenwerking nodig zijn, zowel binnen Heijmans als daarbuiten. Dat we bestaande grenzen moeten verleggen en vooral de energietransitie niet alleen vanuit energie moeten bezien. Dat we hier partners voor nodig hebben, die aanvullend zijn aan de kwaliteit van Heijmans. Zo werken we samen met THE FCTR E / ZON, die al sinds 2006 comfortabele en duurzame energieoplossingen voor alle typen woningen biedt. Het duurzame huis van de toekomst (e-home), waar je nu al in kunt wonen zonder dat je daar als bewoner omkijken naar hebt.

Integrale opgave

We zien energie als een integrale opgave, waarbij we als Heijmans onze kennis van gebiedsontwikkeling, de realisatie en renovatie van de gebouwde omgeving en de kennis van energie-infrastructuur bij elkaar brengen. Vanuit die expertises, ons innovatievermogen en schaalgrootte, willen wij bijdragen aan het versneld energieneutraal maken van Nederland.

Heijmans richt zich op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame energiesystemen en kijkt vanuit de eindgebruiker. Een duurzaam energiesysteem kan bijdragen aan een uiteindelijk smart grid voor een wijk of gebied. We verdiepen ons in de wensen en het welzijn van bewoners, gebouweigenaren en weggebruikers. Om succesvol te zijn, moeten we daarbij alles in zijn volle samenhang zien. Voor energie betekent dit de oprichting van een bedrijfsonderdeel dat zich Heijmans-breed met energie bezig houdt.

Heijmans kabels en leidingen warmtenet Breda.jpg

Heijmans is een partij die op een integrale manier naar de energiemarkt kijkt. Wat levert dat op?

Extra waarde voor de klant vanuit de integrale energieketen

  • Van opwek tot en met het gebouw. Van de kennis van de opwekking, distributie tot en met het ontwerp van de woningen en gebiedsontwikkeling. Door integraal te kijken, kan de beste totaaloplossing worden gerealiseerd

Besparen door breder te kijken dan alleen energie 

  • Koppelen met bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden of renovatie van bestaand vastgoed

Flexibel model

  • Heijmans ontwerp en realiseert, maar exploiteert ook, indien nodig. En dat doen we zelf, maar ook in samenwerking met andere marktpartijen of overheden. Een flexibel model, met altijd als doel: de energietransitie te versnellen.

Productonafhankelijk 

  • Ons doel is Nederland versneld energieneutraal maken. We leggen daarbij de focus op het leveren van duurzame energie, waarbij we niet gebonden zijn aan één product of technologie.
gkw leiding energie.jpg

Hierdoor bieden wij:

  • Een beter geïntegreerd eindresultaat, hogere kwaliteit
  • Efficiënter proces, met lagere integrale ontwikkelkosten
  • Hoge kwaliteit voor eindgebruiker tegen concurrerende tarieven

Naast de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energievoorzieningen, is Heijmans ook een aanspreekpunt voor het totale ontwerp, realisatie en onderhoud van deze systemen. Dit kunnen we op verschillende schaalniveaus doen en voor verschillende opdrachtgevers, om hierbij vanuit warmte langzaam op te schuiven naar een ‘smart grid’, als onderdeel van de slimmere steden en dorpen van de toekomst.

Warmtenet Trendrapport

In het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021, opgesteld door onderzoeksbureau DNE Research in opdracht van Stichting Warmtenetwerk waarbij Heijmans is aangesloten, staan de grootste uitdagingen voor de warmtetransitie op een rij.

Warmtenet Trendrapport 2021 Heijmans.pdf (8,6 MB)

Wij zitten vol energie om hier een succes van te maken en gaan graag in gesprek, om te komen tot het best passende energiesysteem voor elke situatie.