Skip to content
groen ziekenhuis
Groen in de zorg werkt helend

Hoe een integrale aanpak ziekenhuizen vergroent

20 juni 2024


Een groene omgeving draagt bij aan welzijn en gezondheid, dat wijzen veel studies uit. Een biodiverse omgeving zorgt voor meer geluk en minder stress. Lange tijd was de gezondheidszorg een plek die niet direct associaties met een groene omgeving opriep, maar de laatste jaren is daar een kentering in te zien. Door groen toe te voegen aan de ziekenhuisomgeving voeg je toekomstvastwaarde toe die van grote waarde is en zelfs helend kan werken.

Steeds meer ziekenhuizen zijn zich hiervan bewust dat een groenere omgeving voor positieve effecten zorgt, zowel bij patiënten en cliënten als het personeel. De praktijk is echter wat weerbarstiger. Waar ziekenhuizen en andere zorgpraktijken vroeger in een landelijke omgeving werden neergezet, zijn er de afgelopen decennia veel grote ziekenhuizen waarbij ‘groen en biodivers’ niet bepaald prioriteit kreeg.

Het belang van een integrale aanpak

Een mogelijke verklaring waarom groen in zorginstellingen nog niet heel veel toegepast wordt, is dat er zelden vanuit zorgbestuurders een integrale uitvraag gedaan wordt bij grote (zorg)bouwprojecten. De ene partij wordt ingeschakeld voor bouw en techniek, terwijl een ander de groenvoorziening verzorgt. Terwijl eigenlijk al die aspecten elkaar ondersteunen en met elkaar in verband staan.

Door een integrale uitvraag te doen kan zowel bouw, techniek als groenvoorziening optimaal met elkaar in verband gebracht worden. Door vergroening al in een veel eerder stadium mee te nemen in de bouwplannen voor de zorg, creëer je zo meer mogelijkheden. Als een ervaren en integrale partner op Cure-gebied kan Heijmans in een integrale aanpak voorzien.

Groene wand

Een voorbeeld van een project waarin groen door een integrale aanpak een prominente plaats in het ontwerp heeft gekregen is het European Medicines Agency (EMA). Met een geïntegreerd landschappelijk lint dat binnen met buiten verbindt, een daktuin en een verticale tuin is dit project een goed voorbeeld van beleefbaar en toegankelijk groen in de zorgsector.

De voordelen van groen in de zorg

Er zijn inmiddels talloze studies uitgevoerd die de voordelen van een groene leefomgeving aantonen. Als we kijken naar de specifieke studies over de zorgsector komen we uit bij een soortgelijke tendens. En dat gaat veel verder dan alleen de voordelen van een mooi, natuurlijk uitzicht vanuit een ziekenhuiskamer. Een groene omgeving in en om het ziekenhuis voegt waarde toe in de vorm van rust, wat weer leidt tot een beter genezingsproces.

Zo wijst een studie van de Amerikaanse Harvard-Universiteit op een breed scala aan gezondheidsvoordelen, zowel mentaal als fysiek. Dat werkt allereest zo: veel patiënten in een ziekenhuis kampen met een teveel aan stress. Juist door in contact te komen met natuur, bijvoorbeeld door het creëren van een biodiverse binnentuin, kan dit stressniveau gereduceerd worden. Ook het ziekenhuispersoneel, dat soms met een hoge werkdruk kampt, kan op deze manier even ontstressen. Ook andere, minder voor de hand liggende voordelen van een groene omgeving in de zorg komen naar voren uit verschillende studies. Van een lagere bloeddruk en verbeterde slaap naar een sneller herstel tot het behoud van personeel.

Investeren in welzijn en gezondheid

Terwijl de vele voordelen onderstreept worden door wetenschappelijke studies, zijn groene omgevingen in de zorg nog lang niet overal gemeengoed. Een van de redenen is wellicht dat vaak gedacht wordt dat groen een extra kostenpost is, vanwege het onderhoud dat dit vergt. Hoewel groenonderhoud natuurlijk kosten met zich meebrengt, zijn de aanlegkosten van een groene omgeving altijd goedkoper dan verharding. Maar niet alleen het financiële plaatje is interessant. Investeren in groen betekent ook: een investering in een omgeving die hoe dan ook gezonder is, zowel voor patiënten als voor zorgmedewerkers.

Door meer groen toe te voegen zorg je als zorginstelling er ook voor dat je klaar bent voor de toekomst. Het filtert de lucht, zorgt voor meer biodiversiteit in de directe omgeving en heeft de Nederlandse overheid bepaald dat bouwers rekening moeten houden met de natuur en biodiversiteit. Groen wordt dus steeds meer onderdeel van onze gebouwde omgeving, ook in de zorgsector. Door hier alvast op voor te sorteren, voeg je toekomstvastwaarde toe aan je ziekenhuizen.

Toekomstvastwaarde

Als je alle voordelen bij elkaar optelt is het toevoegen van groen in de zorg eigenlijk een no-brainer. Ook bij Heijmans werken we hier graag aan mee. Als integrale CURE-partner met een groot netwerk en brede ervaring creëren we graag toekomstvastwaarde voor jouw zorgorganisatie. Meer weten? Neem dan contact met ons op.