Skip to content
Renovatie keet Heijmans woningbouw
Ruimte voor oplossingen bij versnipperd VVE-bezit

Kansen voor verduurzaming

29 augustus 2022

Een obstakel bij de snelle verduurzaming van bestaande woonwijken zijn de verschillende eigendomsposities. Zo kunnen etages in een portiekflat van zowel corporaties als particuliere huiseigenaren zijn,. Om renovatie zowel financieel als organisatorisch mogelijk te maken voor een Vereniging van Eigenaren (VvE), biedt Heijmans uitkomst, vertellen Heijmans-adviseur Carel Canta en VvE-beheerder Paul Schendelaar.

Van een tochtig appartementencomplex met kromgetrokken deuren naar woningen met eenzelfde isolatiewaarde als nieuwbouw, uiteraard met zonnepanelen op het dak. En dat alles met lagere servicekosten. Het klinkt onmogelijk, toch overkwam het de veertig bewoners van de Heijmansstraat (geen grap – red.) in Rotterdam.

Het geheim? De renovatie en het onderhoud is gefinancierd met de besparing op gas en stroom, legt Heijmans-adviseur Carel Canta uit. “Met het 5-stappenplan van Heijmans B’woond creëren we een duurzaam beheer- en onderhoudsplan voor de VvE. Doel is de woonlasten gemiddeld gelijk te houden voor de bewoners. Besteed je minder aan stroom en gas, dan kun je die financiële ruimte gebruiken voor verduurzaming en onderhoud van het gebouw. Terwijl servicekosten anders flink zouden stijgen door de kosten van de verduurzaming.”

Hij vertelt hoe de bewoners van een appartementencomplex na de verduurzaming van dak, gevel en kozijnen blij verrast waren toen de binnentemperatuur in een hete zomer niet boven de 23 graden kwam. “Ze besparen nu jaarlijks veertig procent op hun energierekening. Ze wonen comfortabeler en dat tegen dezelfde servicekosten.” De voordelen op de lange termijn zijn er ook volgens Carel: “De appartementen worden meer waard, zijn beter te verkopen en er is financiële zekerheid over de onderhoudskosten. Dat geeft veel bewoners een fijn gevoel.”

Versnipperd bezit

Carel ziet veel wooncomplexen waar na de crisis van 2008 weinig tot niets aan onderhoud is gedaan. De reden: ‘gespikkeld bezit’, waar particuliere woningeigenaren en de corporatie samen de VvE vormen. Woningcorporaties hebben meer financiële armslag voor verduurzaming dan de bewoners die voor de financiële crisis de woningen van de corporaties kochten. “Dat levert scheve ogen op. Omdat bij beslissingen over bijvoorbeeld renovatieplannen een meerderheid van de bewoners moet instemmen met het plan, worden onderhouds- of verduurzamingsplannen lang uitgesteld. Ik was laatst bij een VvE waar al twaalf jaar ruzie was over het vervangen van de kozijnen. Inmiddels kon je daar met een vinger doorheen prikken.”

Voordeel van Heijmans is dat ze door veel bewoners worden gezien als neutrale partij en daarom meer vertrouwen krijgen in het besluitvormingsproces, merkt Carel. En als blijkt dat verduurzaming via het stappenplan van Heijmans B’woond de servicekosten niet doet stijgen, is de beslissing meestal snel genomen. “Als derde partij kunnen wij de leiding nemen en zo alle VvE-leden meekrijgen”, aldus Carel. “Heijmans B´woond maakt grote verduurzamingsstappen mogelijk, zonder woningbouwcorporaties of VvE’s op hoge kosten te jagen. En zo kunnen we helpen om voor zoveel mogelijk mensen duurzaam en comfortabel wonen binnen handbereik te brengen.”

“We zijn helemaal ontzorgd”

De Geraniumflat in Aalsmeer was na bijna zestig jaar toe aan verduurzaming. Plannen daarvoor kwamen niet tot uitvoering, omdat er niet genoeg geld in kas zat. VvE-beheerder Paul Schendelaar van de HuisHouding vertelt hoe dat samen met Heijmans wel lukte.

“Bij het VvE-bestuur van de Geraniumflat bestond al langer de behoefte het wooncomfort te verbeteren. Er was geen sprake van achterstallig onderhoud, maar de kozijnen waren echt aan het einde van hun levensduur en het dubbelglas was sterk verouderd. Uit een peiling bleek dat de meerderheid van de VvE-leden daar iets aan wilde doen. Toch is er met die wens niets gedaan, want er zat niet genoeg geld in kas. Toen hoorde ik over Heijmans B’woond en dacht ik: dat zou wel eens een werkbaar model kunnen zijn. Als de stijging van de VvE-kosten wordt gecompenseerd door besparing op stook- en elektriciteitskosten, biedt dat heel veel kansen.”

"De bewoners zijn blij dat ze door de renovatie veel minder geraakt worden door de stijging van de energieprijzen"

“Al snel na de start van de samenwerking merkte ik dat de VvE echt ontzorgd werd door de Heijmans-medewerkers. Geweldig, want de meeste besturen bestaan uit welwillende mensen met gezond verstand, maar ze zijn geen experts in bouwkundig projectmanagement. Heijmans is wel die expert, die bovendien de betaalbaarheid goed in het oog houdt.

Tijdens de uitvoering zag ik dat Heijmans echt rekening hield met de bewoners. Sowieso was er vooraf inspraak mogelijk, over de kleur van een coating bijvoorbeeld. Overlast is beperkt door in één dag alle kozijnen van een woning te vervangen, zodat bewoners niet ‘s nachts in de kou zaten. Ook nam Heijmans de volledige verantwoordelijkheid voor onderaannemers en kwamen ze alle afspraken heel netjes na. Het belangrijkste dat de VvE moest doen, is het aanleveren van data. Verder is de kar getrokken door Heijmans, vanaf de informatiebijeenkomst voor bewoners, tot en met de uitvoering en restpunten.”

“In de Geraniumflat pakte dit concept heel goed uit. Er liggen zonnepanelen en het dak heeft een isolatiewaarde die vier keer zo hoog is dan in de oude situatie. De warmteleidingen zijn geïsoleerd en de nieuwe kozijnen verminderen overlast, zoals geluid van overvliegende vliegtuigen. Maar het allerbelangrijkste voor veel bewoners is dat in de winter de kou buiten blijft en dat het in de zomer juist lekker koel is binnen. De besparing op gas is nu veertig tot vijftig procent en de elektriciteit wordt grotendeels opgewekt door de zonnepanelen. De bewoners zijn blij dat ze daardoor veel minder geraakt worden door de stijging van de energieprijzen.”

“Voor mij als VvE-beheerder kost dit traject wat tijd, maar die steek ik er graag in. Het levert de bewoners een gerenoveerd gebouw op, met minder kans op storingen en schade. Maar we doen dit uiteindelijk om de wereld te verbeteren. Het is mooi om die motivatie ook terug te zien bij Heijmans.”