Skip to content
dreven_gaarden_en_zichten_.jpg

Heijmans en Staedion klaar voor vernieuwing Dreven, Gaarden en Zichten

2 juli 2021, 10:11

Woningcorporatie Staedion en Heijmans zijn weer een stap verder in de herstructurering van de Haagse buurten Dreven, Gaarden en Zichten. Deze week is de formele samenwerkingsovereenkomst getekend.

Daarmee is een langdurige samenwerking in de vernieuwing van de drie buurten beklonken. Een vernieuwing die een extra dimensie geeft aan gebiedsontwikkeling in Nederland.

Duurzame vernieuwing

Het doel is om Dreven, Gaarden en Zichten te transformeren van een verouderd en kwetsbaar gebied naar een aantrekkelijk, vitaal, veerkrachtig en duurzaam woongebied. Klaar voor de komende decennia.

Waar wijkvernieuwing in het verleden vaak ging om grootschalige fysieke ingrepen, is er bij dit project veel  aandacht voor het sociaal-maatschappelijke domein. Het gaat – naast het bouwen van woningen in een gezonde leefomgeving – over betaalbaarheid, leefbaarheid en sociale cohesie.

Het uitgangspunt van Staedion en Heijmans is om alle mensen die nu in de wijk wonen hun plek in de wijk te kunnen laten behouden. In deze opgave wordt dan ook bewust gekozen om de vernieuwing tot stand te brengen door intensiever gebruik te maken van de ruimte. Hetzelfde aantal sociale woningen dat nu in de wijk staat, wordt teruggebouwd en er worden zelfs extra sociale woningen toegevoegd.

Gemengde wijken met perspectief voor iedereen

Naast sociale huurwoningen wordt ook een diversiteit aan marktwoningen in verschillende categorieën gerealiseerd. En ook is er in belangrijke mate aandacht voor het stimuleren van de wijkeconomie. De drie buurten worden zo aantrekkelijke gemengde Haagse wijken, met perspectief voor iedereen. 

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingovereenkomst is vastgelegd dat Staedion met instemming van de gemeente Den Haag, Heijmans Vastgoed heeft geselecteerd als exclusieve partner in de gebiedsontwikkeling. Hierbij zal Heijmans de woningen bedoeld voor de portefeuille van Staedion (3000 à 3500 woningen) ontwikkelen en zal zij de marktwoningen voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren (1.500 à 2.000 woningen). Met de ontwikkeling van de eerste deelplannen in het gebied is inmiddels gestart.

Vijftien jaar

De totale looptijd van de gebiedsontwikkeling is ongeveer vijftien jaar. De bedoeling is om vanaf 2024 zo’n  300 à 400 woningen per jaar te realiseren of renoveren. Met de gebiedsontwikkeling is in totaal ongeveer 1,5 miljard euro gemoeid.

Neem contact met ons op