Skip to content
Heijmans_Maanwijk_JudithMirjam_Lariks_buurtschuur2.jpg
Bouwen aan een hechte gemeenschap

Matchmaken in Maanwijk

4 juli 2022

Om bewoners van de nieuwe Maanwijk zich snel thuis te laten voelen in hun buurt en in Leusden, zocht Heijmans de samenwerking met lokale welzijnsorganisatie Lariks. Terwijl de laatste delen van de wijk worden opgeleverd, zijn buurtcoach Mirjam Hagenaar en haar collega Judith Bootsman al druk bezig mensen met elkaar te verbinden.

Een nieuwe wijk als een hechte gemeenschap: dat is wat Heijmans en de gemeente Leusden met Maanwijk voor ogen hebben. Daar sturen ze vanaf de start op met verschillende ingrepen. In het ontwikkelen van een divers woningaanbod voor verschillende groepen, van singles tot jonge gezinnen en senioren. In de opzet van de wijk: de huizen zo plaatsen dat bewoners elkaar zien en spontaan tegenkomen, in drie kleine hofjes. Door plekken te maken waar ruimte is om zelf dingen te organiseren en spullen te delen, zoals gemeenschappelijke tuinen en een buurtschuur. Door een digitaal netwerk in Leusden te introduceren dat meer verbindingen mogelijk maakt: buurtapp Hoplr.

IJsbreker

Heijmans kan vinkjes zetten bij al het bovengenoemde. De grootste uitdaging: het ijs breken tussen de nieuwe bewoners onderling en de rest van Leusden. Zo’n ijsbreker is Mirjam Hagenaar, de buurtcoach van Maanwijk, werkzaam bij de lokale welzijnsorganisatie Lariks Welzijn en Zorg. “Het is mijn doel om mensen zich happy te laten voelen met elkaar.” Mirjam trotseert vandaag de regen om te kijken hoe het staat met de buurtschuur, dit keer vergezeld door haar teammanager Judith Bootsman.

Door de plassen baant Mirjam zich een weg naar het gemeenschappelijke gebouwtje middenin de wijk. Ze heeft gelukkig niet alleen een paraplu, ook een zonnig humeur meegenomen. “In de buurtschuur wil ik een brievenbus ophangen, waar bewoners die digitaal minder vaardig zijn een briefje achter kunnen laten om in contact te komen met mij. Ik wil graag bereikbaar zijn voor iedereen”, vertelt Mirjam. “Bij de buurtschuur kan iedereen uit Maanwijk terecht, voor bezorgde pakketjes of gedeeld gereedschap. Ik hoop dat bewoners elkaar ook attent maken op de brievenbus.”

Brievenbus

Als buurtcoach houdt Mirjam zich bezig met de sociale cohesie in de wijk. Zo haalt zij in Maanwijk vragen en wensen op die er leven, probeert bewoners onderling te verbinden en aan te laten sluiten bij wat er te doen is in heel Leusden. Naast het af en toe fysiek aanwezig zijn en de brievenbus is Hoplr een belangrijk middel om mensen binnen en buiten Maanwijk met elkaar te verbinden. Mirjam en Judith zijn enorm enthousiast over deze buurtapp: via berichten, chats, een kalender, burenlijst, burenhulp en gids kunnen inwoners elkaar op een laagdrempelige manier vinden. Mirjam: “Je kunt jezelf aan elkaar voorstellen, zien wie er allemaal wonen. En omdat je je hobby’s weer kunt geven op de app, mensen vinden met wie je iets gemeenschappelijks hebt.”

Judith vult aan: “Hoplr is een goeie aanvulling op ons werk. Een van onze doelstellingen is het voorkomen van eenzaamheid en deze app brengt verbinding tot stand. Soms is het nou eenmaal gemakkelijker om de eerste stappen digitaal te zetten, om hulp te vragen of het gesprek te starten.” Mirjam: “Via Hoplr kan ik mensen stimuleren om samen iets te organiseren. Zoals een speelactiviteit voor kinderen of een uitstapje naar een evenement in Leusden. Op de app is daarnaast gemakkelijk te zien welke activiteiten worden georganiseerd door lokale organisaties, van wijkverenigingen tot poppodium Fort 33. Hoplr koppelt mensen op verschillende niveaus, van buurt tot dorp. Dit alles brengt een sterke gemeenschap dichterbij.”

Duwtje

Mirjam hoorde dat de toekomstige bewoners van Maanwijk vooral uit andere delen van Leusden komen, en een klein deel nieuwkomer is. “Heel goed, want die ‘oudere en bekende’ bewoners hebben veel kennis van de gemeente en wat er zoal te doen is. Handig voor de nieuwelingen.” Het duwtje om de stap van digitaal naar face to face-contact te maken, geeft Mirjam. “Ik begrijp dat je niet snel naar een nieuwe activiteit gaat. Zoals met dynamic (senioren-)tennis: daar ga je niet zomaar naar toe. Ik ben er dan om te helpen met de vraag ‘Met wie kan ik daar naartoe? Of ‘wat is Dynamic Tennis eigenlijk?’” Mirjam weet dat er ook mensen zijn die door ‘vroegere ervaringen’ niet zo gemakkelijk op anderen afstappen. “En je hebt mensen die graag zelfstandig blijven en zich niet afhankelijk willen opstellen. Die vragen niet om hulp. Ik kan hen in contact te brengen met anderen.”

Zo koppelde Mirjam bijvoorbeeld een slechtziende dame aan een gepensioneerde vrouw zonder familie. “We gingen wandelen en er was meteen een klik. Sindsdien trekken ze er samen op uit. Weer of geen weer.” Mirjam wil graag mensen buiten hun eigen sociale kring brengen, of bewoners van Maanwijk naar voorzieningen in de rest van Leusden. “Zoals de bibliotheek met de Huiskamer van Leusden, waar vrijwilligers inwoners met hulpvragen wegwijs maken. Vanuit Lariks heb ik een groot netwerk aan partners, wat goed van pas komt binnen mijn functie als buurtcoach.”

Goeie buur

Schuilend in een van de woningen in aanbouw, vertelt Judith over haar ambities bij Lariks. Sinds eind 2021 is ze teammanager van team Samenleving waarin acht mensen, waaronder Mirjam, zich inzetten in en voor de samenleving van Leusden. Dat varieert bijvoorbeeld van het ondersteunen van vrijwilligers of mantelzorgers, het geven van trainingen en workshops aan kwetsbare jongeren en hun ouders, of eenzame ouderen aan een maatje koppelen om samen koffie te drinken. “Ik zet me graag in voor een samenleving waarin het voor iedereen prettig leven is, waarin je de geborgenheid van een dorp kan voelen en tegelijkertijd mag zijn wie je bent, je eigen plek kan vinden”, aldus Judith. “Voor Maanwijk hoop ik dat de bewoners zich meteen veilig voelen en altijd bij iemand terecht kunnen, dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Beter een goeie buur dan een verre vriend toch?”

Dit is een van de manieren waarop Lariks invulling geeft aan de opdracht van de gemeente Leusden om zo min mogelijk inwoners in de WMO of Jeugdzorg te laten belanden, legt Judith uit. “Je kunt ons werk zien als preventie, mensen tijdig weer op weg helpen naar een gelukkig en gezond leven, voordat ze in de problemen komen. Mirjam en ik zijn tevreden als er in Maanwijk een sociale basisinfrastructuur staat, die verbonden is met alle voorzieningen in het dorp.”

“Daarbij gebruiken we de gemeenschapskracht die er in Leusden al is. En die is groot”, vindt Judith. Leusden mag dan vergrijzen, ouderen doen het grootste deel van het vrijwilligerswerk. Ze steken hun vrije tijd in allerlei organisaties, van ontmoetingscentrum tot wijkvereniging. Bovendien zoeken ze elkaar graag op. “Dat zie je goed in het overleg ‘Leusden voor Elkaar’, waar we als Lariks met andere organisaties vragen bespreken die we binnenkrijgen. Ook tijdens de coronapandemie bleven veel inwoners zich voor elkaar inzetten. En nu de pandemie even is geluwd, draait het gemeenschapsleven weer op volle sterkte. Dat zie je aan de hoeveelheid hulp die is aangeboden om gevluchte Oekraïners op te vangen. In Leusden kijkt men écht naar elkaar om.”

De buien trekken weg en de zon breekt door de wolken. Het werk zit er voor vandaag op, zowel voor de bouwplaatsmedewerkers als voor Mirjam en Judith. Het zal niet lang duren voor hun lach opnieuw door de bouwkeet schalt, want ze blijven samen doorbouwen tot Maanwijk zowel fysiek als sociaal stevig staat.