Skip to content
hoofdvaarweg_lemmer-delfzijl_5.jpg
Hoe staat het met hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Schakelen en doorpakken

19 november 2019

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Heijmans-Dynniq HLD zorgen voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart van het scheepvaartverkeer en optimale beschikbaarheid van objecten voor het wegverkeer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Stephanie Schat, contractmanager bij Rijkswaterstaat, Dynniq onderhoudsmanager Dave Rasink en Heijmans projectmanager Ralf Smits leggen uit hoe deze samenwerking tot stand gekomen is.

Langzaam vaart het 110 meter lange binnenvaartschip La Primavera onder de openstaande brug de Gaarkeukensluis in. De sluis ligt precies halverwege de economisch belangrijke Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Vanaf de kade kijken Stephanie Schat, Ralf Smits en Dave Rasink naar het vredige tafereel. Ondertussen vertellen ze elkaar persoonlijke anekdotes. 

De open sfeer typeert de fijne samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie. Informeel waar kan, formeel waar nodig. Stephanie, Ralf en Dave behalen zo het maximale resultaat: een 24/7 vlotte, veilige en duurzame doorvaart voor het scheepvaartverkeer en optimale beschikbaarheid van de objecten voor het wegverkeer.

Uitgebreid interview

In de tenderfase is gekozen voor ‘loslaten en vertrouwen’ in plaats van ‘controleren en beheersen’. Zo neemt de bouwcombinatie het voortouw, terwijl RWS faciliteert. Een belangrijk gunningscriterium bij de Best Value tender is een uitgebreid interview met sleutelfiguren van het project. In dit geval Ralf en Dave.

_dsc8294-01-.jpg

Hoge score

Alle ingeschreven partijen voor de tender hebben vooraf zes A4’tjes ingeleverd met daarop de prestatieonderbouwing, belangrijke opdrachtgever risico’s, uiteenzetting van de kansen en de prijs. Op basis van dit compacte dossier én het interview beoordeelt RWS of een partij geschikt is. Stephanie: “Wij zoeken de opdrachtnemer met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vanuit de Combinatie Heijmans-Dynniq HLD hebben we Ralf en Dave samen geïnterviewd. Dit verhelderende vraaggesprek leidde samen met de goed doorlopen Best Value-procedure tot een extra hoge score en pakte dus positief voor hen uit.”

Geen zorgen

Volgens Dave en Ralf is een goede voorbereiding het halve werk. “Wat verwachten RWS en de bouwcombinatie van elkaar? Best Value gaat immers ook over expertise. In het dossier en tijdens het interview hebben we laten zien dat wij als assetmanagement specialisten veel ervaring hebben in het beheer en onderhoud van objecten, zowel civieltechnisch, werktuigbouwkundig als elektrotechnisch. Blijft voorop staan dat we voor een goede prestatie, met de opdrachtgever moeten kunnen lezen en schrijven.

Rijkswaterstaat toetst ons uiteraard op de gestelde eisen en de afgesproken prestaties in ons ISO-kwaliteitssysteem. Wij zorgen dat alle werkzaamheden transparant zijn, waardoor we vertrouwen en inzicht bieden. Hiervoor is goed contact, structureel overleg en open communicatie essentieel. Met RWS hebben we een perfecte sparringpartner waarmee we altijd snel kunnen schakelen.”

Kijkje in de keuken

De dagelijkse samenwerking tussen RWS en de combinatie verloopt goed. Zo zijn beide projectorganisaties aan elkaar gespiegeld. Daarnaast gunnen de partners elkaar een kijkje in de keuken, maken gebruik van de aanwezige kennis en hebben begrip voor elkaars handelen. Regelmatig onderzoeken technici van beide partijen bijvoorbeeld een mankement op locatie zoals een kapotte brugcilinder. Vervolgens werken ze samen aan de oplossing. Ook zoeken ze elkaar op voor een beter smeerregime om de bruggen en sluizen soepel te houden.

Rust bewaren

Naast maandelijks overleg met het projectteam is het contactmoment afhankelijk van wat er gebeurt. Zeker gezien de weidsheid van het areaal. Ralf en Dave: “Neem bijvoorbeeld het incident begin 2019 waar een vrachtschip ’s nachts tegen het remmingswerk voer van de brug bij Kootstertille. De kunst is dan om de rust te bewaren en je netwerk in te schakelen. Zo waren wij en de RWS-officier van dienst vlug ter plaatste. Hierna hebben we de situatie veiliggesteld.

Bij daglicht inventariseerden we de schade en stelden een plan van aanpak op. Dankzij dit snelle handelen en goede communicatie over en weer is een stremming van de Hoofdvaarweg voorkomen. Naar aanleiding van dit incident hebben we de procedure verder aangescherpt waardoor we nu nog beter kunnen reageren op noodsituaties.”

Uitdaging

Een deel van de kunstwerken van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naderen het einde van hun levensduur. Vernieuwingsplannen liggen al op de plank maar er gaat tijd overheen om dit te realiseren. Daarom houdt de bouwcombinatie de Hoofdvaarweg en zijn objecten de komende jaren begaanbaar voor zowel schepen als het wegverkeer. Volgens Stephanie soms best lastig.

_dsc8404-01-.jpg

“We pakken deze klus gezamenlijk op, alhoewel RWS én de combinatie nieuw zijn in dit areaal. Rijkswaterstaat heeft op 1 januari 2014 het eigendom en beheer van de hoofdvaarweg van de provincies Fryslân en Groningen overgenomen. Daarom zijn niet altijd de gewenste gegevens voorhanden. Er gaat dus tijd overheen wil je de Hoofdvaarweg en de objecten leren kennen. Dat blijft een uitdaging voor ons allebei.”