Skip to content
Strategie_Welzijn_Maanwijk_web
Maanwijk, Leusden

Mensen, technologie en natuur komen samen

16 juli 2021
Leusden

In Leusden-Zuid, aan de Groene Zoom, tussen de Maanweg, Van Diepenheim Scheltuslaan en De Roo van Alderwereltlaan ligt Maanwijk. Een woonwijk, met meer dan 120 woningen, waar het wegdek waarschuwt, de binnentuin uitnodigt en hulp altijd om de hoek is: Maanwijk in Leusden-Zuid illustreert perfect hoe Heijmans - als maker van de gezonde leefomgeving - nu en in de toekomst idealiter te werk gaat.

Wonen in een groene, veilige en sociale buurt

Hoe maak je een buurt die niet alleen goede woningen, veel groen en veiligheid biedt, maar ook een sociale verbondenheid stimuleert. En hoe transformeer je gelijktijdig een monocultuur naar biodivers gebied?


Maanwijk brengt verbinding

In deze nieuwe woonwijk wordt aan veel meer gebouwd dan alleen woningen. Hier komen mensen, technologie en natuur samen. Door aan de hand van diverse pijlers te werken en de integrale kennis in te zetten, wist Heijmans hier op veel punten meerwaarde te creëren. Naast toekomstbestendige en ‘slimme’ woningen en zelfs een wegdek dat ‘meedenkt’, is hier geïnvesteerd in sociale verbinding, veel groen en veiligheid. En niet verrassend zijn die pijlers - door de gedeelde binnentuin, moestuin, gereedschapsschuur en deelmobiliteit - óók allemaal met elkaar verbonden!

Maanwijk, fysiek en sociaal verbonden

De gemeente streefde naar een maatschappelijk relevante wijk. Maarten van Duijn, directievoorzitter Heijmans Vastgoed: “Van dat doel werd ik enthousiast: we kunnen hier méér toevoegen!” Een groeiende eenzaamheid onder de bevolking bleek het probleem waarmee de gemeente worstelde: er was een gebrek aan sociale verbinding. Hoe kon een nieuwe wijk - waar vaak jonge gezinnen zich vestigen - bijdragen aan het oplossen van dit verbindingsvraagstuk? Maarten: “Onze oplossing is veelomvattend en combineert fysieke en technische oplossingen. In deze buurt zie je de integraliteit van Heijmans. De combinatie van wonen, natuur, innovaties en deelmobiliteit leiden hier tot een gezonde en duurzame omgeving en woonbeleving.”


Met elkaar

In Maanwijk is de context belangrijk: er ontstaat een heel nieuw ecosysteem. Zo is er bijvoorbeeld een buurtcoach actief in de wijk en de app Hoplr hebben bewoners veel contact met elkaar. Bewoners plannen samen initiatieven om groene daken en schuttingen te realiseren en dát is precies het effect waarop Heijmans en de gemeente Leusden hoopten. Daarbij werden twee grote tuinen, van zo’n 25 en 50 vierkante meter, gezamenlijk ingericht. Naast de buurtschuur ligt de Ontmoettuin.

Met de natuur

Het streven om elke plek beter achter te laten wordt hier op het gebied van biodiversiteit zeker behaald. Het was namelijk een maisakker, een monocultuur. Door Heijmans’ ingrepen - het maken van een park en ecologische zone en de toevoeging van natuurlijke hagen, egelkasten, nestgelegenheden en insectenhotels - maak je qua biodiversiteit al snel stappen. Een belangrijke partner in het borgen hiervan is De Groene Belevenis, zij stimuleren de groene inrichting van achtertuinen, door steeds weer het belang hiervan te benadrukken.” Mede hierdoor lukte het om NL Greenlabel A te behalen, het hoogst haalbare.

Slim wonen

Nieuwe technologie stelt zowel Heijmans als bewoners in staat om daadwerkelijk een stap vooruit te zetten. Stuk voor stuk kunnen zij - met het speciale GezondWonen-concept in elk huis - zelf de luchtkwaliteit en CO2-uitstoot monitoren. Slimme sensoren zorgen voor energiemonitoring en een (met je buren gedeelde) val-, inbraak- en brandbeveiligingssysteem. Op de daken liggen zonnepanelen, in de bodem vindt warmte-koudeopslag plaats.


Langer betrokken, sterker verbonden

Het meest trots is Maarten op de sociale verbinding die de buurt nu daadwerkelijk faciliteert: het vraagstuk waar het allemaal mee begon. “Mensen ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier in de gezamenlijke binnentuin of bij de gedeelde gereedschapsschuur. Ze delen bovendien elektrische deelauto’s en -fietsen met elkaar. Via Hoplr vragen ze elkaar om hulp: een boodschap, oppas, hondenuitlaat of gewoon voor een praatje. Het is geweldig om te zien dat het werkt.” Zo is Maanwijk niet alleen een plek om te wonen, maar een buurt waar bewoners voor elkaar klaarstaan.

Om meer te leren over de uitkomsten en de resultaten te borgen, blijft Heijmans drie jaar betrokken. We willen leren van de bewonerservaringen en de ontwikkeling tot op een zekere hoogte bewaken. Daarom verzorgen we het groen sowieso drie jaar. Ook het onderzoek, naar sociale cohesie, bodem-, lucht- en waterkwaliteit samen met Data Kennishub Gezond Stedelijk Leven, net als de betrokken Buurtcoach en het contract met We Drive Solar, voor deelauto’s in de buurt. Dit alles maakte het project complex en uitdagend, maar vooral fantastisch, omdat het zoveel impact heeft.