Skip to content
groot-onderhoud-a6_tcm21-246258.jpg

Heijmans voert groot onderhoud A6 Lelystad-Ketelbrug uit

21 april 2020, 00:00

Heijmans gaat het groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksweg A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. De design & construct-opdracht van Rijkswaterstaat heeft een waarde van zo’n € 15 miljoen euro.

De A6 vormt de belangrijkste verbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad. Het traject is over een afstand van elf kilometer toe aan groot onderhoud. Zo is de verharding van de weg op verschillende plaatsen beschadigd en is nog niet overal Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB) aanwezig.

Onderhoud

De werkzaamheden van Heijmans bestaan onder meer uit het deels vervangen van de fundering, het vervangen van asfalt door een geluidreducerende deklaag van ZOAB, het vervangen van duikers onder de A6 en het verbreden van de vluchtstroken. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2021 afgerond. Daarna is de weg weer toekomstbestendig.

Duurzaam en minder hinder

Heijmans heeft het werk mede gegund gekregen vanwege de aangeboden oplossingen op het gebied van circulariteit en hinderbeperking. Zo wordt de huidige fundering op een circulaire wijze opnieuw binnen het project toegepast en worden duurzame asfaltmengsels toegepast. Door een slimme fasering ondervindt het verkeer op de A6 en de omgeving zo min mogelijk hinder als gevolg van de werkzaamheden.