Skip to content
prijsuitreiking_duurzaamasfalt_2018.jpg

Heijmans wint prijs voor circulair ZOAB mengsel

17 januari 2019, 00:00

Het innovatieteam van Heijmans Infra heeft een prijs in de wacht gesleept binnen de prijsvraag ‘Duurzaam Asfalt’ van Rijkswaterstaat. Deze prijsvraag richt zich op CO2 reductie en circulariteit door aanpassing van het asfaltmengsel voor ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) deklagen. Het ingediende idee van Heijmans is gericht op het verder verhogen van het hergebruik van ZOAB asfaltgranulaat in (duurzaam) asfalt DZOAB. De prijs werd gisteren op de Infratech overhandigd.

Rijkswaterstaat wil kosteneffectief, op grote schaal en op relatief korte termijn CO2 emissies reduceren door, via circulaire oplossingen in asfaltmengsels CO2 besparingen te versnellen. Middels het uitzetten van de prijsvraag  stimuleert Rijkswaterstaat marktpartijen om bijna marktrijpe duurzame asfaltmengsels te ontwikkelen en testen.

Hergebruikt asfaltgranulaat

Het winnende idee van Heijmans is erop gericht een hoger percentage van ZOAB asfaltgranulaat in (duurzaam) DZOAB te hergebruiken. De nieuw ontwikkelde DZOAB bestaat voor 50% uit hergebruikt ZOAB asfalt. In dit veel toegepaste mengsel kon tot voor kort nog geen oude ZOAB toegepast worden. Bij andere ZOAB mengsels heeft Heijmans de laatste jaren het percentage hergebruik weten te verhogen van 0% naar 40%.

Twee technieken

Het stijgende percentage hergebruikt materiaal in DZOAB is mogelijk doordat Heijmans twee zelf ontwikkelde technieken combineert. Enerzijds wordt bij de productie gebruik gemaakt van een ’vergroening’, namelijk het toepassen van een bio-based verjongingsmiddel. Daarnaast is een voorbewerking van het ZOAB granulaat ontwikkeld, waardoor steenfracties op een betere manier uit het herbruikte asfalt gewonnen worden. De combinatie van beide technieken opent de weg naar hogere percentages hergebruik van de dure bouwstoffen die in ZOAB worden toegepast. Bouwstoffen die voorheen in onderlagen werden "weggewerkt" (downcycling).

Stimuleringsbijdrage

Heijmans wint hiermee €150.000,- dat bestemd is als stimuleringsbijdrage voor reeds uitgevoerde of in het vervolgtraject nog uit te voeren onderzoeken en de kosten voor validatie van het mengsel door het Asfaltkwaliteitsloket van het CROW. Na validatie door het Asfaltkwaliteitsloket wil Rijkswaterstaat de innovatieve oplossingen zo snel mogelijk breed toepassen op het Rijkswegennet.