Skip to content
Betonakkoord 2024_ondertekening

Heijmans onderdeel van versnelling in CO2-reductie beton

11 juni 2024, 16:35

Heijmans is één van de partijen die zich gezamenlijk gaat inzetten om een versnelling te bewerkstelligen in verduurzaming van de betonsector. Daarvoor is vandaag een intentieverklaring ondertekend.

Beton is een van de meest gebruikte grondstoffen bij werkzaamheden van Heijmans, maar die ook zorgt voor grote CO2-uitstoot. Dit valt bijvoorbeeld terug te zien in de jaarlijkse rapportages over CO2-uitstoot, in dit geval onder de zogeheten Scope 3.

Samenwerking op uitvraag

Investeren in verduurzamen blijkt een drempel te zijn voor de betonindustrie. De vraag vanuit de opdrachtgevers lijkt tot op heden onvoldoende urgentie te geven en daarmee is de prikkel om te investeren beperkt. Om toch de vraag naar duurzamer beton eenduidig en met urgentie over te brengen, hebben toonaangevende bedrijven de handen ineengeslagen.

Naast Heijmans hebben bouwers BAM, DuraVermeer, diverse dochterondernemingen van TBI, belegger Achmea Real Estate, ontwikkelaar Synchroon en het Rijksvastgoedbedrijf de intentieverklaring ondertekend. Wanneer zij beton inkopen, stellen ze op een eenduidige en ambitieuze manier deze uitvraag op. Een eenvoudige tabel met CO2 waarden per m3 beton maakt duidelijk waar de spreekwoordelijke lat wordt neergelegd.

Ook wordt duidelijk: wie niet meegaat in de verduurzaming, wordt straks ook niet meer ingekocht. Dit initiatief geeft de onderbouwing voor de vernieuwing die de gehele betonsector breed kan toepassen. Meer toelichting over de afspraken is de lezen in de samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Betonakkoord.

Heijmans neemt deel aan dit initiatief, omdat de betonsector niet te veranderen is door één organisatie. Daarom wordt er samengewerkt en opgetrokken met andere bouwers om de verduurzaming van beton verder te brengen.

Voorbeelden

Heijmans is en gaat voor enkele projecten aan de slag met duurzaam beton. Zo wordt verder gegaan met de doorontwikkeling van betonnen casco’s en zogenoemde gestapelde betonconcepten. Bij de projecten De Nieuwe Post en Gemini wordt duurzaam beton toegepast.

Ambities op CO2

De versnelling in duurzaam beton is onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van Heijmans, zoals ook weergegeven in Heijmans organisatiestrategie (Strategie 2030). Het uiteindelijke doel voor Heijmans is om in 2040 volledig klimaatneutraal te opereren. Voor CO2 geldt dat we onze eigen uitstoot in 2030 naar nul brengen door ons wagenpark, materieel en onze kantoren en bouwplaatsen verder te verduurzamen (Scope 1&2, GHG Protocol). Tegelijkertijd streven we naar vijftig procent reductie van onze indirecte emissies die betrekking hebben op productiematerialen van leveranciers en door Heijmans opgeleverde gebouwen (Scope 3, GHG Protocol). Deze doelen en resultaten worden onafhankelijk getoetst.

Neem contact met ons op