Skip to content
eMobiltity_laadpalen_1.jpg
Laadoplossingen die werken

Hoe staat het met… Heijmans eMobility

13 januari 2022

Met een stijgend aantal elektrische auto’s, neemt ook de vraag naar oplaadpunten toe. Daar komt meer bij kijken dan alleen het installeren van een laadpaal, ondervond facilitair manager Jos Peters. “Het is heel fijn om te weten hoeveel elektriciteit er bij onze kantoren beschikbaar is voor laadpalen, zowel voor nu als in de toekomst.”

Als facilitair manager begon Jos Peters zich een jaar of vijf geleden te verdiepen in laadpalen, die bij diverse kantoren van Heijmans geplaatst zouden worden. Al snel kwam hij erachter dat dat niet altijd eenvoudig was. “Een laadpaal plaatsen is niet moeilijk, maar er komt veel bij kijken. Er moet bijvoorbeeld voldoende capaciteit beschikbaar zijn voor de oplaadpunten. Verschillende partijen waarmee ik contact had, waren niet in staat om het verschil in maximale capaciteit en het daadwerkelijk elektriciteitsverbruik van de hoofdaansluitingen bij onze kantoren duidelijk te maken. Dat is voor mij cruciaal om te weten hoeveel laadpalen we kunnen plaatsen met een beoogde laadcapaciteit.”

eMobiltity_laadpalen_2.jpg
Geert Schelpe en Jos Peters bij de laadpalen.

Jos weet namelijk maar al te goed hoe lastig het is als die capaciteit niet voldoende is. “Eerder heb ik bij één van de kantoren anderhalf jaar moeten wachten tot de netbeheerder de capaciteit opwaardeerde. Dat kostte ook veel geld, omdat we dan nieuwe kabels moesten trekken.”

Blik op de toekomst

De ervaringen van Jos zijn precies de reden waarom Geert Schelpe, manager Heijmans eMobility de diensten van zijn afdeling omschrijft als: laadoplossingen bieden. “Onze service begint met een klantgesprek. Daarin bespreken we de typen voertuigen, hoe snel die weer onderweg moeten zijn en op welke tijdstippen ze opgeladen worden.”

Even belangrijk in dat gesprek, zijn de toekomstwensen. “Het voorbeeld van Jos laat zien dat opwaarderen van capaciteit soms een lang en kostbaar proces is. Dat wil je niet herhalen als je in de toekomst meer laadpalen nodig hebt. En als je te veel laadpalen plaatst op een te kleine aansluiting, laden voertuigen niet goed genoeg op, met teleurgestelde gebruikers tot gevolg. Vandaar dat wij inzichtelijk maken hoe de elektrische voorziening van het gebouw is en we berekenen hoeveel laadpalen daar effectief op aangesloten kunnen worden. Daarnaast bekijkt het team van Heijmans eMobility gelijk wat het kost om een paar kabels extra te leggen, of de meterkast alvast iets verder uit te breiden, zodat klanten ook op de toekomst voorbereid zijn.”

“Ook als dat net niet aansluit met de wensen van de klant, zijn er slimme oplossingen die voorkomen dat je direct met een netbeheerder rond de tafel hoeft”, zegt Geert. “Als je overdag laadt, kun je zonnepanelen installeren die extra energie leveren. Bij meerdere laadpalen, werken we altijd met loadbalancing. Dan meten we structureel hoeveel elektriciteit er beschikbaar is. De hoeveelheid die nodig is voor kantoor, gaat daar naartoe. Wat overblijft, wordt verdeeld over de laadpalen, die samen één netwerk vormen. Als er te weinig elektriciteit is om alle auto’s op te laden, pauzeert het opladen van een van de auto’s een kwartier. Zo blijft het mogelijk om alle auto’s op te laden, ook als er even minder elektriciteit beschikbaar is.”

eMobiltity_laadpalen_12.jpg

Laadsessies automatisch verrekenen


Omdat Heijmans eMobility complete laadoplossingen biedt, gaat het dienstenportfolio verder dan alleen een laadpaal plaatsen. Heijmans heeft inmiddels meer dan 3.000 publieke laadpalen in beheer, rust zijn nieuwbouwwoningen uit met oplaadpunten en helpt ook de privaatzakelijke markt met oplossingen voor elektrische mobiliteit. “Klanten die dat willen, krijgen ook toegang tot een online platform waarop je precies kunt zien wat er bij de laadpalen gebeurt. Klanten krijgen zo informatie over de laadsessies, de facturen en de status van de oplaadpunten”, legt Geert uit. Zelf gebruikt hij het platform om te monitoren of alles goed gaat. Ook kunnen collega’s op afstand ingrijpen bij storingen. “We kunnen zelfs een oplaadkabel ontkoppelen op afstand.”

Zo hoeft er bij 95% van de storingen geen monteur ter plekke te komen. Dat scheelt veel tijd en kosten

Een derde functie van het platform is het verrekenen van de laadsessies. “We registreren de kosten van een laadsessie, verrekenen die met de gebruiker en storten dat geld maandelijks op de rekening van onze klant."

Ontzorgen


Jos is erg blij met het overzicht van laadsessies dat hij maandelijks ontvangt. “Dat geeft me overzicht. Dat we door middel van het platform het laadpaalgebruik kunnen monitoren is trouwens ook een belangrijk aspect voor de toekomst. Daardoor kunnen we zien hoe lang auto’s aan de laadpalen gekoppeld zijn. We weten namelijk dat mensen hun auto vaak niet weghalen bij de laadpaal als deze na twee uur vol is”, legt hij uit.

Omdat Jos verwacht dat er in de toekomst nog het nodige staat te gebeuren op het gebied van elektrisch rijden, is hij blij met de kennis van Geert waar hij op kan terugvallen. “Als je als onderneming strategisch je duurzame doelen wilt behalen, zullen er steeds meer medewerkers elektrisch gaan rijden. Dat betekent nogal wat voor de laadpaalvoorziening. Het is fijn om dan samen te werken met één partij. Om één aanspreekpunt te hebben die toekomstgericht meedenkt en je echt ontzorgt. Want als een partij met 24 vragen komt, kun je het beter zelf doen.”

Neem contact met ons op