Skip to content
heijmans_bouwsector_lanceert_uniform_ils_oe_voor_digitaal_bouwen.jpg

Bouwsector lanceert Uniform ILS O&E voor digitaal bouwen

26 september 2019, 00:00

De bouwsector gaat werken met een uniforme Informatie Leverings Specificatie Ontwerp & Engineering (ILS O&E). Daarover hebben meer dan honderd bedrijven uit de bouwsector afspraken gemaakt.

De bouw digitaliseert in hoog tempo. Belangrijk middel daarbij is het Bouw Informatie Model (BIM). Het BIM is een digitale weergave van de functionele en fysieke eigenschappen van een bouwwerk en wordt gebruikt door de partijen die bij het te realiseren bouwwerk betrokken zijn. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, constructeur, adviseurs, bouwer(s) en installateur onderling informatie uit. Gegevens worden één keer ingevoerd, en zijn voor alle betrokkenen beschikbaar.

In essentie vormt BIM een nieuwe manier van samenwerken tussen deze partners, waarbij het integraal beheren van informatie tijdens de complete levenscyclus van het bouwwerk centraal staat.

Grote behoefte

BIM wordt door veel bouwbedrijven gebruikt, maar ieder vult het model op zijn eigen manier met informatie. Door de sterke toename van het gebruik van BIM is er grote behoefte naar een gezamenlijke en eenduidige uitvraag aan informatie binnen de sector: dat iedereen dezelfde taal spreekt. De ILS O&E staat symbool voor het activeren van het collectief en de integrale benadering in de uitvraag van deze informatie. Bij de ILS O&E gaat het om de informatie tijdens het ontwerpproces (prestatiemodellen) en is nagedacht over welke informatie nodig is om tot een integraal ontwerp te komen en voor te sorteren op de engineering, samen met de producerende en leverende partijen.

Pressure Cooker

De afgelopen anderhalf jaar werkten ruim honderd bedrijven intensief samen om tot de ILS O&E te komen. Hoogtepunt van dit proces was de ILS O&E Pressure Cooker, waar multidisciplinair de grootste knelpunten zijn besproken.

De resultaten zijn verwerkt tot het ILS O&E, dat alle bedrijven die betrokken zijn in de ontwerp- en engineeringsfase, nu kunnen gaan gebruiken. De steeds verder gaande digitalisering en informatisering zal er voor zorgen dat het ILS O&E continu wordt verbeterd en uitgebreid.

Website

De ILS O&E sluit met deze doelstelling perfect aan op de filosofie van het BIM Loket. Op de website van het BIM Loket is alle documentatie terug te vinden, zodat elke organisatie er direct mee aan de slag kan.

Heijmans is een van de bouwbedrijven die heeft bijgedragen aan de ILS O&E. Heijmans gelooft in de kracht van goede samenwerking op weg naar verdere digitalisering in de sector. Hierbij is het van groot belang om zo veel mogelijk kennis te activeren en integraal de digitale uitdagingen te benaderen.