Skip to content
data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_8.jpg

Vakmanschap én data maken nog beter asfalt

3 juni 2019

Harry van Zon en Mario Brandwijk wisten een aantal maanden geleden helemaal niets van elkaars vakgebied. Toch ontwikkelden ze – samen met hun teams - Geboortekaartje Asfalt: een webapplicatie die data uit asfalteermaterieel omzet naar begrijpelijke informatie over de kwaliteit van het werk. “Beter kunnen sturen op kwaliteit maakt ons werk duurzamer.”

Voordat Harry van Zon ruim een jaar geleden bij Heijmans begon, werkte hij onder andere bij TomTom en Philips Medical als programmamanager software ontwikkeling. Binnen Heijmans Infra zet hij de strategie uit voor de digitalisering. Onderdeel daarvan is het project Geboortekaartje Asfalt. “Dat is een website waarop een visualisatie zichtbaar is van de informatie uit de sensoren die in de asfaltmachines aanwezig zijn. Het systeem dat we bouwden, haalt die data door een algoritme en zet het om in een visualisatie, zodat ze naar buiten toe leesbaar zijn”, legt Harry uit.

data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_4.jpg
Mario Brandwijk, Heijmans-teamleider asfalt, en Harry van Zon, commercieel manager, op een walsmachine.

Rare vragen

Om de applicatie te realiseren, werkten Harry en zijn team nauw samen met de asfaltdivisie. Een uitdaging, want voor Harry was asfalt onbekend terrein, terwijl Mario Brandwijk – procescoördinator – juist niets over dataverwerking wist. “We hebben heel veel gepraat, omdat we elkaars domein moesten leren kennen. Wat willen ze buiten en wat kunnen wij maken? Het succes van de samenwerking ligt denk ik aan de korte feedback loop. Regelmatig samenkomen, maar ook tussendoor bellen of even naar elkaar toe lopen. En geen enkele vraag is raar”, aldus Harry.

data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_3.jpg

Blauw, groen, rood

Na veel testen, aanpassen en nog eens testen, staat er nu een systeem waar binnen asfaltverwerking mee wordt gewerkt. Hij legt uit wat dat in de praktijk betekent: “Op een scherm zien walsmachinisten in kleur gevisualiseerd hoe vaak ze over een bepaald stuk weg zijn gereden. Een walsmodel geeft het aantal doelwalsovergangen weer, oftewel hoe vaak de wals over de nieuw aangebrachte asfaltlaag rijdt. Bijvoorbeeld: wanneer er vijf tot tien doelwalsovergangen zijn, kleurt het scherm blauw. Groen tussen de vijf tot tien keer en vanaf tien keer kleurt het scherm rood. Ook kun je op dat scherm de temperatuur van het asfalt bij elke overgang zien, een belangrijke indicatie van de kwaliteit ervan - walsovergangen moeten binnen een vooraf bepaalde temperatuursrange moeten plaatsvinden.”

Beter bijsturen

Naast real-time informatie, geeft de data een dag later nog meer input. “We krijgen dan een overzicht van het aantal walsovergangen, de asfalttemperatuur tijdens het walsen, de weersomstandigheden. Als we daar de dag mee beginnen, kunnen we het werk net weer wat beter bijsturen. Zo kunnen we nog meer kwaliteit leveren en dus bijdragen aan de duurzaamheid van het werk”, vertelt Mario.

data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_5.jpg

De data is een aanvulling op de informatie uit de boorkern. “Voordeel ten opzichte van de boorkern is dat je hier een dag later al kunt vragen naar opvallende waarnemingen in de data en de reden daarvoor. Misschien heeft de ploeg wel een uur op een vracht staan wachten. Weken later weten ze dat vaak niet meer.”

Het data-overzicht geeft de asfaltploeg ook een goed beeld van de verwachte kwaliteit van het werk. “Zie je dat er een stuk is gedraaid op 120 graden, dan weet je dat er kans is dat dat een slecht stuk wordt. Andersom kun je ook zeggen: dit werk hebben we zo mooi gedraaid, hier hoeven we de komende jaren geen onderhoud aan te doen. Heel belangrijk om te weten als we daar langdurig verantwoordelijk voor zijn.”

De buitenwereld digitaliseren

Los van het willen leveren van goede kwaliteit asfalt, kunnen deze en andere data uit het bedrijf Heijmans een nieuwe rol bezorgen, denkt Harry. “Wij kunnen de buitenwereld digitaliseren. We zijn altijd buiten en kunnen sensoren plaatsen en onderhouden. Dat kan additionele verdienmodellen opleveren, omdat die informatie heel interessant is voor partijen zoals Google. De bouwwereld heeft heel specifieke kennis, waar andere partijen gebruik van zouden kunnen maken.”

Ook ziet Harry de meerwaarde van werken met data naar de klant toe, in een tijd waarin alles sneller en goedkoper moet. “Door deze data te delen met de klant, creëer je openheid over hoe we werken en de kwaliteit die we leveren. Dat is een meerwaarde in je businessmodel.”

data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_7.jpg

Vakmanschap blijft altijd

De heren zijn het erover eens dat data de kwaliteit van het asfalt beter kan maken, maar dat dit het vakmanschap nooit kan vervangen. “Je hebt bij infrawerk altijd te maken met weersinvloeden, daar moet je op kunnen inspelen. Dat kan alleen als je ervaring hebt”, zegt Harry. “Maar door middel van een grote hoeveelheid data, kun je er bijvoorbeeld wel achter komen welke instellingen het beste zijn bij bepaalde weersomstandigheden. Zo kun je het vakmanschap onderbouwen.”

Mario voegt daaraan toe dat walsmodellen gebaseerd zijn op ideale omstandigheden. “Maar in de praktijk zijn die bijna nooit ideaal. De asfaltkwaliteit kan ook uitstekend voldoen als de walsovergangen blauw of rood kleuren. We zullen steeds beter leren wanneer opvallende waarnemingen bij bepaalde omstandigheden zorgen voor een verhoogd risico. Door middel van ervaring en de informatie uit de boorkern kunnen we daarop sturen. Uiteindelijk zal het werken met de data zo steeds meer vorm krijgen.”

data_asfalt_harry_van_zon_mario_brandwijk_heijmans_2.jpg