Een gezond rendement op een huurwoning is alleen te behalen wanneer de woning betaalbaar is voor huurders. Dat vereist een goede kennis van welke nieuwbouwplattegronden consumenten voor willen en kunnen betalen. En begrip hoe een huurwoning scoort in het woonwaarderingssysteem.

Nieuwbouwhuizen dienen een waardevaste toevoeging aan de woningportefeuille van corporaties en vastgoedbeleggers te zijn. Die doelen waarmaken begint met een goed gesprek, zo is onze overtuiging. Of het nou gaat om een sociale huurwoning of een geliberaliseerde huurwoning, de kunst is uiteindelijk dat de huurder tevreden is, zijn huur betaalt en de onderhoudslasten goed te managen zijn. Uw ideeën hierover worden grondig geïnventariseerd en besproken. Zo combineren wij uw jarenlange kennis over de eisen waar de ideale huurwoning aan moet voldoen met onze ervaringen. De krachten worden gebundeld.

Oog voor uw rendement

Rendement wordt niet gehaald bij oplevering, maar bij verhuur. Daar is onderhoud een integraal onderdeel van. Vandaar dat bij het Heijmans Huismerk niet alleen de prijs gegarandeerd is (beschikbaar vanaf €68.000,-), maar ook het onderhoud inzichtelijk wordt gemaakt. U weet als corporatie of vastgoedbelegger welke kosten er gedurende de verhuurperiode om de hoek komen kijken.Het Heijmans Huismerk is ontwikkeld tot een woning die een betrouwbare investering is voor de sociale huursector en het middensegment huur. Heijmans levert al jaren nieuwbouw aan corporaties en vastgoedbeleggers en heeft de Programma van Eisen (PvE’s) van deze opdrachtgevers vertaald naar de beste standaarden voor huurwoningen in het Heijmans Huismerk. Tel daar bij op de duizenden woningen die Heijmans zelf aan particulieren verkoopt en de kennis die zo is opgedaan over de meest ideale woning en de beste onderhoudsoplossing.

Heijmans Huismerk januari 2016 (5).jpg

Zekerheid en waardeontwikkeling

Als u iets niet wilt in uw woningportefeuille, dan is het onzekerheid en dalende woningwaarden. Het Heijmans Huismerk is er op gericht om die zorgen weg te nemen. Vandaar dat we u inzicht geven in de onderhoudslasten van het Heijmans Huismerk. Zodoende kunt u uw portefeuillemanagement beter afstemmen op uw nieuwe bezit.

Download de brochure

Basisbrochure Heijmans Huismerk.pdf (1,5 MB)

Factsbrochure Heijmans Huismerk.pdf (2,2 MB)