Skip to content
laboratoria.jpg
Voorsprong behalen en behouden in het laboratorium

High Tech Clean Industrie

Onze klanten in de High Tech Industrie onderscheiden zich door het toepassen van nieuwe technieken waarmee zij een voorsprong behalen of behouden. Om dat te kunnen doen, hebben zij behoefte aan een absoluut schone productieruimtes, volledige klimatologische beheersing van het pand en een waterdichte beveiliging/toegangscontrole.

Meedenkend vermogen

De impact van stof en bacteriën kunnen een desastreus effect hebben op een langdurig onderzoek. Samenwerking tussen opdrachtgever en een uitvoerend team vraagt daarom om meedenkend vermogen en begrip.

Geld is belangrijk, maar belangrijker nog is kwaliteitsborging. Heijmans kan vooraf garanderen dat de kwaliteit goed is. De cleanroom gaat zich echter pas daadwerkelijk bewijzen in de exploitatieperiode. Bovendien staat Heijmans open voor partnerschappen met het bedrijfsleven en universiteiten of onderzoeksinstellingen, om samen nieuwe producten te ontwikkelen op het gebied van High Tech Clean.

Continu oplossingen bieden

Innovatie en onderzoek zijn de centrale drijfveer van opdrachtgevers als MSD en DSM. Op het gebied van gezondheid, voeding , materialen en energie worden met nieuwe technologieën en producten continu oplossingen geboden die het leven aangenamer maken. De snelheid van productontwikkeling is belangrijk omdat de levenscyclus steeds korter wordt, door kopieergedrag en reversed engineering. Dat stelt specifieke eisen aan de cleanrooms en laboratoria van nu en in de toekomst.

Onze integrale aanpak

Dankzij kennis en ervaring op dit gebied en een integrale aanpak, waarbij bouwkundige en installatietechnische disciplines binnen één organisatie zijn ondergebracht, is Heijmans in staat om de meest complexe opgaven van ontwerp en realisatie tot en met beheer en onderhoud succesvol aan te pakken.

In de High Tech Clean Industrie richt Heijmans zich op grote bedrijven in de farmacie, biofarma, semiconductor-industrie en de food-industrie, maar ook op onderzoekscentra van universiteiten, zoals de Bèta-faculteit van de Universiteit Leiden en de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU in Delft en onderzoekscentra van de overheid, zoals het RIVM, TNO.