Skip to content
Boomrijk Selwerd Groningen visual 2021.jpg
Een gezonde leefomgeving

Boomrijk, Selwerd Groningen

31 augustus 2021
Groningen
2021-2025
Woningcorporatie De Huismeesters

In de Groningse stadswijk Selwerd genieten toekomstige bewoners van 141 duurzame nieuwbouwwoningen en appartementen straks volop van een gezonde leefomgeving. In het project ‘Boomrijk’, onderdeel van de wijkverbetering Sunny Selwerd, maken verouderde sociale huurhuizen plaats voor conceptueel gebouwde woningen van Heijmans. Het stedenbouwkundige plan is geoptimaliseerd met extra aandacht voor de biodiversiteit. Zo ontstaan groene ontmoetingsplekken, vermindering van hittestress, bergen en vasthouden van regenwater, meer schone lucht en een reductie van CO2.

Vijf keer bijzonder

1. Design & build

Heijmans is verantwoordelijk voor het ontwerp, vergunningentraject en realisatie van Boomrijk. Bovendien heeft Heijmans samen met Specht architecten het stedenbouwkundig plan geoptimaliseerd. Het herstructureringsproject is onderverdeeld in drie sociale wooneenheden. Deze drie ‘stempels’ bestaan uit verschillende typen duurzame en betaalbare sociale huurwoningen en appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens plus gezinnen.

Selwerd Groningen visual 2.jpg
Selwerd Groningen visual 3.jpg

2. Herstructurering

Woningcorporatie De Huismeesters vervangt haar verouderde sociale huurwoningen door 98 grondgebonden woningen en 43 appartementen. Door de herstructurering realiseert ze met Heijmans duurzame en energiezuinige huizen met betere woonkwaliteit als resultaat. Door toevoeging van appartementen, worden in het plangebied bovendien meer wooneenheden gerealiseerd. Dankzij de gestapelde bouw blijft er in de stedenbouwkundige opzet genoeg ruimte beschikbaar voor speel- en ontmoetingsplaatsen en is er plaats voor groen en bomen.

3. Conceptueel bouwen

Heijmans vervangt de verouderde huizen met eigen doordachte woonconceptwoningen. Het Programma van Eisen van De Huismeesters is in het ontwerp meegenomen. Hierdoor krijgt opdrachtgever De Huismeester betaalbare woningen op maat en is kwaliteit gegarandeerd.

vincent_nederpel_heijmans_natuurvriendelijk_renoveren_lefier_emmen_9.jpg

4. Natuurinclusief

Bij de opzet van het stedenbouwkundige plan en realisatie van de woningen is er veel aandacht voor natuurinclusief bouwen. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en nieuwe aangeplant. Ook krijgen vogels en vleermuizen voldoende nestgelegenheid door voorzieningen voor broedplaatsen in de gevels en dakelementen op te nemen. Tegen de voor- en zijgevels worden blokhagen geplant waardoor er extra groen wordt gecreëerd.

5. Architectuur

De drie ‘stempels’ hebben elk een speelse uitstraling met een duidelijke samenhang. Elk stempel krijgt een eigen kleur baksteen en de hoofdkleur van een stempel wordt gecombineerd met een kleur van een ander stempel. Daarnaast wordt het metselwerk in vlakken en verspringend uitgevoerd. Door een brede haag krijgt elke woning bovendien een overgangszone. Zo ontstaat een groene straat en wordt de privacy gewaarborgd. Bij de voordeur is ruimte voor een bankje wat contact met de buren vergroot.