Skip to content
Boomrijk Selwerd Groningen visual 2021.jpg

Heijmans partner in ontwikkeling Selwerd, Groningen

4 februari 2021, 00:00

Heijmans en woningcorporatie De Huismeesters bundelen de krachten voor de ontwikkeling en nieuwbouw van 141 woningen in de Groningse wijk Selwerd. De realisatie van de woningen wordt in 2022 opgestart.

De Huismeesters heeft in 2018 besloten 95 eengezinswoningen in Selwerd te slopen en te vervangen door duurzame nieuwbouw. In samenwerking met de gemeente Groningen stelde de corporatie een nieuw stedenbouwkundig plan op, met plek voor 283 woningen, waarvan 141 sociale huurwoningen. Het gaat om 98 eengezinswoningen en 43 meergezinswoningen. Nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025. De Huismeesters heeft de sloopwerkzaamheden uitbesteed aan Scheffer.

Wim Oudendorp, directeur van Heijmans: “Onze conceptwoningen passen goed bij de vraag van De Huismeesters. Dit zijn betaalbare en duurzame woningtypes voor één- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Heijmans staat voor een gezonde leefomgeving. Daarom hebben we in samenwerking met Specht architecten het stedenbouwkundig plan geoptimaliseerd.

Er is extra aandacht besteed aan groen- en ontmoetingsplekken die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de toekomstige bewoners. Meer groen vermindert ook de stedelijke opwarming. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de architectuur van de woningen. Wij verwachten dat dit nieuwbouwplan een verrijking voor Selwerd wordt.”

Sije Holwerda, directeur-bestuurder bij woningcorporatie De Huismeesters: "De Huismeesters verduurzaamt zoveel mogelijk bestaande woningen naar label A. Waar dit niet mogelijk is kijken we naar andere mogelijkheden. Wij hebben in 2018 goed gekeken naar de staat van de woningen en de verbetermogelijkheden. Wij hebben in Selwerd gekozen voor sloop en nieuwbouw.

Met nieuwbouw willen we een buurt maken met verschillende soorten woningen. Wij dragen hiermee bij aan een ongedeelde stad bestaande uit gemengde en vitale wijken. Met voldoende duurzame huurwoningen waar mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Wij werken daarbij nauw samen met bewoners, huurdersorganisaties en gemeente Groningen.”