Skip to content
onderhoud-a12-veenendaal-grijsoord-heijmans-16.jpg
Verbinding met ecologische meerwaarde

A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord

18 mei 2015
Veenendaal - Ede - Grijsoord
2014-2030
80 miljoen
Rijkswaterstaat

Vijf keer bijzonder

1. Eerste Heijmans infra PPS

De A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord is voor Heijmans de eerste publiek-private samenwerking in de infra in Nederland. Heijmans is volledig verantwoordelijk van ontwerp tot en met onderhoud en inclusief de financiering (Design, Build, Finance en Maintain). Aan de opdracht werken diverse wegenbouw en civieltechnische disciplines samen.

2. Das, ree en reptiel

Onderdeel van het plan is het ontsnipperen van leefgebieden voor specifieke diergroepen door aanleg van faunapassages en extra ecologische verbindingen over en naast het spoor. Zo wordt het leefgebied van deze dieren aanzienlijk vergroot. Dat doen we voor dassen en reeën, maar ook voor boommarters, vleermuizen, hagedissen, hazelwormen en slangen.

3. Groene samenwerking

Het plan is ontwikkeld in samenwerking met organisaties die thuis zijn in de flora en fauna van het gebied rond de A12: EcoGroen, H+N+S Landschapsarchitecten, RAVON en de Zoogdiervereniging. Dit leidt tot een landschappelijke en ecologische inbedding die verder kijkt dan de A12 verbinding alleen.

4. Blijven rijden

Door knooppunt Grijsoord als eerste aan te pakken, een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen, waarborgt Heijmans een goede doorstroming van het wegverkeer. Ook het spoor wordt zo min mogelijk belast door alleen te werken tijdens treinvrije nachtvensters.

5. 18 jaar onderhoud

Na de oplevering eind 2016 is Heijmans tot eind 2032 verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. Niet alleen voor het verbrede deel van de A12 tussen Ede en Grijsoord, maar voor het hele traject Veenendaal – Ede – Grijsoord.

Neem contact met ons op