Skip to content
algemeen-silhouette.jpg

Heijmans heeft uitspraak ontvangen in procedure Wintrack II

11 april 2022, 07:15

De Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen heeft een eindvonnis in eerste aanleg gegeven in de Wintrack II-procedure. In vervolg op haar tussenvonnis van 3 mei 2021, waarin de Raad oordeelde dat TenneT de overeenkomsten met Heijmans Europoles B.V. (het consortium Heijmans Infra B.V. en Europoles GmbH & Co KG) rechtmatig buitengerechtelijk mocht ontbinden, heeft de Raad nu een oordeel gegeven over (terug) te betalen termijnen & vergoedingen en een door TenneT gevorderd voorschot schadevergoeding.

De Raad heeft geoordeeld dat Heijmans Europoles B.V. geen termijnbedragen aan TenneT hoeft terug te betalen en dat TenneT een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans Europoles B.V. moet vergoeden. Ook heeft de Raad geoordeeld dat HEP geen voorschot op schadevergoeding aan TenneT hoeft te betalen en dat het hoger beroep moet zijn afgerond, alvorens de hoogte van een eventuele schadevergoeding in een zogeheten schadestaatprocedure zal worden bepaald.

Zoals Heijmans eerder al heeft bericht, is de combinatie Heijmans Europoles B.V. van het vonnis van 3 mei 2021 in hoger beroep gegaan, daar zij van mening is dat TenneT de overeenkomsten niet buitengerechtelijk had mogen ontbinden. Behandeling van het hoger beroep was aangehouden in afwachting van dit eindvonnis.

Heijmans heeft in 2021 voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen van € 34 miljoen euro voor het project Wintrack II. Na bestudering van het eindvonnis verwacht Heijmans mogelijk het overgrote deel van deze voorziening te kunnen laten vrijvallen bij de presentatie van de H1 2022 resultaten. Mocht het hoger beroep verloren worden, is een aanzienlijke uitstroom van middelen naar aanleiding van de uitkomst van de schadestaatprocedure, niet uit te sluiten. Heijmans treedt het hoger beroep echter met vertrouwen tegemoet.