Skip to content
Bekendmaking omwisselverhouding keuzedividend boekjaar 2023 Koninklijke Heijmans N.V.

Bekendmaking omwissel­verhouding keuzedividend boekjaar 2023 Koninklijke Heijmans N.V.

23 mei 2024, 17:45

Tijdens de op 30 april 2024 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Heijmans N.V. werd het voorstel van de raad van bestuur van Koninklijke Heijmans N.V. goedgekeurd om een dividend uit te keren in contanten of in de vorm van (certificaten van) aandelen. Het contante dividend werd vastgesteld op € 0,89 per gewoon (certificaat van) aandeel. De raad van bestuur werd gemachtigd om de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.

De raad van bestuur maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon (certificaat van) aandeel Koninklijke Heijmans N.V. (van nominaal € 0,30), is vastgesteld op 22,964.

Deze omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Koninklijke Heijmans N.V. gedurende de beursdagen 20, 21 en 22 mei 2024, zijnde € 20,44.

Een eventueel resterende fractie zal worden verrekend in contanten.

Circa 56% van het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is aangemeld voor uitkering van stockdividend. Er zullen 652.146 nieuwe (certificaten van) aandelen worden uitgegeven, zodat het totaal uitstaande gewone (certificaten van) aandelen uitkomt op 27.478.006 (26.825.860 + 652.146), zijnde circa + 2,4%%.

De uitkering in (certificaten van) aandelen kwalificeert als de uitzondering van artikel 1 paragraaf 4 sub h en artikel 1 paragraaf 5 sub g van de Prospectusverordening.

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone (certificaten van) aandelen door verwisseling van dividendrechten, zal met ingang van donderdag 30 mei 2024 geschieden.

Neem contact met ons op