Skip to content
rkp-h-hessenpoort-1964
Presentatie financiële targets voor 2027 en niet-financiële ‘bold statements’ voor 2030

Heijmans deelt strategie ‘Samen naar 2030’

22 mei 2024, 07:15

Kernpunten:

  • Significante marktkansen voor Heijmans door de toenemende vraag naar woningen, vervanging en onderhoud van gebouwen, wegen en viaducten, de energietransitie en watermanagement
  • Heijmans heeft drie financiële targets bepaald voor 2027:

- Omzet naar € 3 miljard

- Onderliggende EBITDA-marge in een bandbreedte 7-9%

- Voorgesteld dividendbeleid: 50% payout van nettoresultaat, volledig in cash

  • Waardecreatie langs drie lijnen in de business: Wonen, Werken en Verbinden
  • Strategie ‘Samen naar 2030’ rust op vijf pijlers: Welzijn, Duurzaamheid, Verbinding, Maakbaarheid en Team. Deze worden ondersteund door twaalf ‘bold statements’ (ambities) voor 2030
  • Heijmans wil regie nemen om de complexe uitdagingen van de bebouwde omgeving van Nederland aan te pakken.

Koninklijke Heijmans N.V. geeft vandaag een update over de eind vorig jaar herijkte bedrijfsstrategie ‘Samen naar 2030’. Dit gebeurt in het kader van de Capital Markets Day voor de internationale financiële gemeenschap, die voor deze gelegenheid bijeenkomt in de nieuwe houtskeletbouwwoningfabriek van Heijmans in Heerenveen.

Heijmans benadrukt de solide staat waarin het bouwbedrijf verkeert. Dat komt deels door effectieve investering in risicomanagement in de afgelopen jaren, in combinatie met een gericht tenderbeleid (marge boven volume). Daarnaast heeft de focus op de thuismarkt in Nederland en de consistente en integrale aanpak van Heijmans gezorgd voor een sterke positionering in de markt. Over 2023 bedroeg de onderliggende EBITDA-marge 6,9% en bevat de grondbank van Heijmans circa 30.000 posities voor nieuwbouwwoningen.

Ton Hillen, CEO Heijmans

“We hebben de afgelopen jaren met Heijmans een reis volbracht waarin we samen hebben gebouwd aan een sterk fundament. Onze prestaties zijn steeds voorspelbaar en we laten een consistente groei van omzet, EBITDA en nettoresultaat zien. In alles wat we doen stellen we de eindgebruiker centraal en maken we waar wat we beloven. Met die instelling zijn we onder andere uitgegroeid tot de tweede woningontwikkelaar van Nederland.”

Marktkansen

Door de toenemende vraag naar woningen, vervanging en onderhoud van gebouwen, wegen en viaducten, de energietransitie en watermanagement, liggen er in de markt significante kansen voor Heijmans. Dit zijn disciplines die de komende jaren van groot belang blijven en daardoor veel potentie bieden voor het bedrijf. Het draait hier om de werkgebieden waarin Heijmans beschouwd wordt als toonaangevende speler, zoals de woningmarkt, technische dienstverlening, bescherming tegen hoog water, uitbreiding van energienetwerken en assetmanagement. Hierdoor verwacht Heijmans een verdere versnelling van de omzetgroei en vergroting van de marge.

Strategie ‘Samen naar 2030’

Heijmans wil een belangrijke rol spelen bij het vinden van oplossingen voor de complexe opgaven die zich nu en de komende jaren in de bebouwde omgeving van Nederland voordoen. Ons land heeft doorbraken nodig, krachtige antwoorden op de vraagstukken waar in de bebouwde omgeving tegenaan wordt gelopen. Heijmans wil die helpen geven. Voor het bedrijf biedt dit ook aantrekkelijke marktkansen, die het op basis van zijn strategie ‘Samen naar 2030’ wil realiseren.

In 2023 heeft Heijmans een toekomstvisie geformuleerd, die ten grondslag ligt aan de herijkte bedrijfsstrategie ‘Samen naar 2030’. Deze strategie is gebouwd op vijf pijlers: Welzijn, Duurzaamheid, Verbinding, Maakbaarheid en Team. In de afgelopen periode zijn deze vijf pijlers voorzien van twaalf niet-financiële bold statements (ambities); daarnaast zijn de product-marktcombinaties (PMC’s) geprioriteerd. Deze zijn samen randvoorwaardelijk voor de autonome groei en kaderscheppend voor het selectief kijken naar verdere acquisities. De bold statements zijn te vinden in de bijlage.

Financiële Targets 2027

Gesteund door de herijkte strategie geeft Heijmans vandaag ook de financiële targets af die het beoogt te halen in 2027, halverwege de looptijd van ‘Samen naar 2030’. De omzet ontwikkelt zich naar een niveau van circa € 3 miljard (2023: € 2,1 miljard), met een onderliggende EBITDA-marge die ligt binnen de bandbreedte van 7-9% (2023: 6,9%). Daarnaast wordt in de komende Algemene vergadering van Aandeelhouders een voorgenomen nieuw dividendbeleid toegelicht. Met dit nieuwe beleid wordt gestreefd naar 50% dividend op gewone aandelen van het nettoresultaat (nu: 40%), dat volledig in cash wordt uitbetaald (nu: keuzedividend).

Neem contact met ons op