Skip to content
10_a9_1082
Kwartaalbericht Q1 2024

Koninklijke Heijmans: Q1 goed gestart om verwachtingen 2024 te realiseren

7 mei 2024, 07:15

Kernpunten

  • Eerder afgegeven outlook gehandhaafd: omzet van € 2,5 miljard in zicht; onderliggende EBITDA-marge minimaal 6,5%;
  • 952 verkochte woningen tot eind april; de stijgende trend in woningverkopen sinds Q4 2023 houdt aan, vooral aan particulieren;
  • Goede prestaties en aanhoudende groei bij projecten met langjarige klantrelatie (zogenoemde recurring business), waaronder servicewerkzaamheden Bouw & Techniek en assetmanagement Infra;
  • Orderportefeuille blijft van goede kwaliteit en op niveau.

CEO Ton Hillen:

“Het is een fijne constatering dat we in het eerste kwartaal van 2024 volgens verwachting hebben gepresteerd. Met onze bedrijfsstromen Bouw & Techniek en Infra groeien we zelfs iets harder. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan de aanhoudende groei van onze recurring business activiteiten. Ook de stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar. Ook halen we voordeel uit het gecombineerde woningaanbod van Heijmans en Van Wanrooij, waarvan de verkoop- en omzetcijfers sinds dit jaar zijn samengevoegd.”

Woningverkopen

Het verkoopvolume nieuwbouwwoningen van Heijmans (incl. Van Wanrooij) in de periode januari tot eind april 2024 is uitgekomen op 952, een stijging ten opzichte van hetzelfde tijdvak in 2023. Vooral de verkoop van grondgebonden woningen aan particulieren (B2C) is beter dan vorig jaar (+ruim 30% op vergelijkbare basis). De verkopen aan beleggers/corporaties (B2B) zijn op een gelijkwaardig niveau gebleven. De aantrekkende woningverkopen resulteren naar verwachting met name in een gezonde groei in omzet en resultaat na 2024. De structurele schaarste op de woningmarkt voor grondgebonden woningen is onverminderd hoog. Dit stuwt het vertrouwen dat de verkoopvolumes in de nieuwbouwmarkt op peil blijven voor de middellange termijn.

Bredere kijk op nieuwbouw

Heijmans maakt zich, met het oog op de (middel)lange termijn, wél zorgen om het gebrek aan nieuwe plancapaciteit en de traagheid van de vergunningverlening op de woningmarkt. Zonder kordaat optreden van de Nederlandse overheid zal dit de komende jaren een vertragend effect blijven hebben op de verkopen. Heijmans pleit voor een bredere kijk op nieuwbouw, die moet leiden tot een juiste mix van nieuwe woningen. Ton Hillen: “De focus ligt nu te nadrukkelijk op verruiming van het aanbod betaalbare woningen. Aandacht voor dit deel van de markt is belangrijk, maar we mogen daarbij doorstroming niet uit het oog verliezen. De woningmarkt is juist gebaat bij nieuwe woningen in het midden en hogere segment ten gunste van een goede doorstroming, zodat er ook meer bestaande woningen voor starters beschikbaar komen.“

Recurring business

Vooral bij de servicewerkzaamheden van Bouw & Techniek en Infra blijven opdrachten die gestoeld zijn op langjarige klantrelaties (zogenoemde ‘recurring business’) goed presteren. Dankzij de toegenomen aandacht van Heijmans voor deze activiteiten leidt dit tot versterkte groei. Met ingang van dit jaar is bijvoorbeeld het meerjarig onderhoud gestart aan de gebouwen van Rabobank en Royal Flora Holland. Door panden te verduurzamen, onderhoud te optimaliseren via data-analyse en het energieverbruik te verminderen, speelt Heijmans in op het welzijn van mensen.

Deze servicewerkzaamheden geven niet alleen een stabiele omzetstroom, maar bieden ook kansen voor additionele bouw- of verbouwwerkzaamheden.

Bij Infra komt het streven naar langjarige klantrelaties tot uiting in twee raamcontracten die recent zijn afgesloten. Voor Gasunie is Heijmans één van de zes strategische partners die werken aan aanleg en aanpassingen van het gasleidingennetwerk in Nederland. Het tweede raamcontract is voor de renovatie en nieuwbouw van drinkwaterproductielocaties van Vitens, waar Heijmans onderdeel van de winnende uitvoeringscombinatie is. Water blijft de komende jaren een belangrijk thema. De beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater speelt daarbij een rol, maar ook het beheersen van de grote schommelingen in waterhoeveelheden. De extremen tussen droogte en overschot worden steeds groter. In bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling zal Heijmans zich daarom blijven inzetten om het openbaar gebied te transformeren van versteende stad naar een adaptieve stad.

Strategie 2030

Met deze en andere werkzaamheden spelen we goed in op onze strategie ‘Samen naar 2030’. Inmiddels werkt Heijmans hard aan de verdere verfijning en implementatie van deze strategie, die het afgelopen najaar in de vorm van een herijkte toekomstvisie is gepresenteerd. Als makers van de gezonde leefomgeving heeft Heijmans een goede uitgangspositie om een nog prominentere rol te spelen bij het werken aan integrale oplossingen voor de complexe (bouw)opgaven waar ons land voor staat.

Capital Markets Day

Op 22 mei zal Heijmans tijdens de Capital Markets Day een verdere toelichting geven op de implementatie van de Strategie Samen naar 2030, waaronder concrete financiële en niet-financiële doelstellingen voor de komende jaren.

Neem contact met ons op