Skip to content
WKO Balans Heijmans Energie Services.jpg
Actief beheer is de basis

WKO-Balans

In een Warmte Koude Opslag (WKO) wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de WKO-systemen in Nederland onder de maat presteert. Niet voldoen aan je vergunning en wet- en regelgeving leidt tot financiële sancties. Een duurzaam systeem dat optimaal presteert, ontstaat door actief beheer. Dit leidt niet alleen tot gezonde WKO-systemen, maar ook tot energie- en kostenbesparingen.

Noodzaak en risico’s

Een WKO-systeem wordt ingezet als duurzaam alternatief waarmee niet alleen energie, maar ook kosten worden bespaard. Mits je systeem optimaal presteert althans. Als gecertificeerde onderneming kan Heijmans je helpen om je WKO-systeem goed af te stellen. Daarnaast kunnen we je helpen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in wet– en regelgeving en in je vergunning. Daarmee voorkom je boetes en andere sancties.

Je vergunning vereist dat je ieder jaar een rapportage moet indienen bij de provincie waarin de prestaties van je WKO-systeem en het niveau van de bodemkwaliteit staan. Elke 5 jaar moet je een gedetailleerd evaluatieverslag indienen met daarin een nog meer specifieke toelichting op de prestaties en bodemkwaliteit. Voldoen de resultaten in deze verslagen niet aan de vergunning, dan zal de provincie sancties opleggen. Deze sancties variëren van waarschuwingsbrieven en boetes tot zelfs het stopzetten van je WKO-systeem of intrekken van de vergunning.

Wat kunnen we voor je doen?

Voordat we tot beheer overgaan starten we altijd met een WKO-scan die inzicht geeft in de huidige prestaties van het WKO-systeem. Naar aanleiding van deze scan informeren we je uitgebreid over je duurzame systeem. We nemen tevens je vergunning door en bekijken samen aan welke eisen je WKO voldoet c.q. nog niet voldoet.

Na deze gesprekken heb je voldoende informatie om een keuze te maken of je verder wilt met het WKO-verbeterplan. Een plan waarin we niet alleen inzicht geven in mogelijke verbeteringen, maar ook energie-efficiënte maatregelen en correcties voorstellen. Indien gewenst kan Heijmans dit verbeterplan handen en voeten geven. We helpen je dan met het uitrollen van alle aanpassingen, het praktisch toepassen van adviezen uit het beheerplan en we bieden ondersteuning bij het opstellen van jaarrapportages en het vijfjaarlijkse evaluatierapport voor de provincie.

De voordelen

Heijmans zorgt dat je voldoet aan wet- en regelgeving en de eisen die je verleende vergunning met zich meebrengen. Een WKO-systeem is een duurzame oplossing, waarbij wij zorgen voor energie-efficiëntie, kostenreductie en vermindering van CO2- uitstoot. Ook hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van beheer en onderhoud van andere technische installaties.

Meer informatie

Benieuwd naar meer informatie over WKO Balans en wat dit voor jou kan betekenen? Vul vrijblijvend je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement