Skip to content
Maarten-van-Rossum

Honderdste duurzame materiaalrit in Leiden

15 november 2023


Bij Heijmans vieren we in Leiden de eerste honderd gereden ritten van onze nieuwe dienst voor emissieloos materiaaltransport: Duurzame Service Logistiek. Sinds mei 2023 voeren we samen met lokaal transportpartner Logi Connekt vanuit één centrale hub alle materiaalleveringen voor zowel de locaties van Universiteit Leiden als die van Gemeente Leiden uit via Duurzame Service Logistiek.

Ritten bundelen om tot 80% te besparen

Heijmans bundelt met Duurzame Service Logistiek het transport van verschillende toeleveranciers op de logistieke hub van Logi Connekt buiten de stadsring. Toeleveranciers leveren hun bouwmaterialen daar gezamenlijk af, waarna de leveringen zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd. Elektrisch vervoer levert vervolgens de materialen naar de adressen in de stad. Afval en alles wat herbruikbaar is, komt met het vervoer mee terug naar de hub.

Door inkooporders te combineren, brengen we het aantal ritten terug van 25 per week tot maximaal vijf emissieloze transporten – een vermindering van 75 tot 80%. Naast Leiden is inmiddels ook in Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden de dienst van start gegaan en zijn de voorbereidingen in Den Haag, Utrecht en Amersfoort gereed.

Veiliger in de stad

“We trots zijn op deze duurzame samenwerking” zegt Maarten van Rossum, duurzaamheidsconsultant bij Heijmans. “De uitstoot en de verkeerslast die transport met zich meebrengt is een maatschappelijk probleem. Zoiets kun je niet in je eentje oplossen. Met Duurzame Service Logistiek zorgen we samen met onze lokale partners voor honderd procent emissieloos transport voor gebouwbeheer en tachtig procent minder ritten. Hiermee dragen we gezamenlijk bij aan een duurzame toekomst. Veelbelovend als concept en met honderd gereden ritten laten we in Leiden zien dat duurzaam, efficiënt transport écht mogelijk is. Bovendien zorgt Duurzame Service Logistiek voor minder transport, omdat het zo efficiënt is. Hierdoor vermindert de verkeersoverlast in de stad. Dat zorg voor een veiligere omgeving.”

Vooruit lopen op zero-emissiezones

Met de duurzame transportdienst lopen we vooruit op de komst van zero-emissiezones die in 2025 in dertig steden, waaronder Leiden, van kracht worden. Vanaf dat moment mogen vervuilende bedrijfsauto's de binnenstad niet meer in rijden. Bijna 30% van de uitstoot in steden wordt veroorzaakt door (vaak halfvolle) bestelbusjes of vrachtwagens die materiaal voor gebouwonderhoud verzorgen.

Om dit verkeer terug te dringen heeft Heijmans Duurzame Service Logistiek ontwikkeld: een efficiënt en duurzaam logistiek systeem voor gebouwonderhoud in binnenstedelijk gebied. Door materiaallevering te clusteren en emissieloos uit te voeren, combineren we de zorg voor een gezonde leefomgeving met een snellere levertijd op locatie.