Skip to content
toekomstvastwaarde-medewerkersverhaal-energie-gaby
Zonnepanelen zijn niet genoeg

4 tips om je gebouw echt te verduurzamen

18 april 2023


Met de stijgende gas- en energieprijzen en de dreigende klimaatverandering kan niemand er meer omheen: we moeten op alle vlakken verduurzamen. Dat geldt ook voor gebouwen. Uit onderzoek van Heijmans blijkt dat 86 procent van de Nederlandse vastgoedeigenaren en -beheerders verduurzaming hoog op de agenda heeft staan, maar 61 procent weet niet welke verduurzamingsmaatregelen ze het beste door kunnen voeren.

Daar moet verandering in komen, vindt Bart Breedijk, programmamanager duurzame huisvesting bij Heijmans. “Gebouwen moeten worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Verduurzamen is van een ‘nice to have’ naar een ‘must do’ gegaan. Veranderingen op het gebied van duurzaamheid klinken voor gebouweigenaren- en beheerders wellicht vooral als grote investering, maar we moeten niet vergeten dat tegenover deze investering impact en rendement staan. Zo betekent minder CO₂-uitstoot minder energiekosten en voldoe je aan gestelde duurzaamheidswet- en regelgeving. Het doel is altijd waarde toevoegen, voor de lange duur: toekomstvastwaarde. Om ervoor te zorgen dat ieder gebouw meer waard wordt voor de (eind)gebruiker.”

Aan de slag dus! Zonnepanelen en ledverlichting zijn oplossingen die al veel worden ingezet, maar om écht te verduurzamen is veel meer nodig. Bart geeft vier tips voor het slim en toekomstbestendig verduurzamen van je gebouw.

1 | Stel heldere doelstellingen voor verduurzaming

Ontwikkelingen signaleren, op welk gebied dan ook, vereist het meten van voortgang. Dat is voor veel organisaties een gegeven. Op het gebied van duurzaamheid is dat echter nog niet altijd vanzelfsprekend. Maar het is wel heel belangrijk. Want het meetbaar maken van de resultaten zorgt voor meer inzicht in wat er wel en (nog) niet gebeurt. Stel daarom doelen voor duurzaamheid om succes te meten. Kies voor kleine doelen die redelijk eenvoudig te realiseren zijn voor snel resultaat, stel ook grotere doelen die meer tijd vergen – maar met effectieve resultaten. Een doel stellen is stap één, maar het doel realiseren is een tweede. Een stappenplan of roadmap maken helpt jouw doelen te vertalen naar concrete, realistische acties.

2 | Denk verder dan de automatische piloot

Binnen organisaties worden veel keuzes gemaakt vanuit gewoonte. “Omdat we het altijd zo doen”, is een veelgehoord antwoord op de vraag: waarom? Als iets defect is wordt er regelmatig een vervangend nieuw product aangeschaft. Terwijl het ook goed mogelijk is een reparatie uit te voeren of bijvoorbeeld een refurbished apparaat te kopen. Door de huisvesting te verduurzamen met de inzet van circulaire materialen geef je invulling aan de groeiende circulaire economie en werk je toe naar een afvalloze huishouding. Dit zorgt niet alleen voor een lagere milieu-impact. Het bespaart óók nog eens geld. Denk in het kader van duurzame keuzes maken dus verder dan de automatische piloot en doe een stap terug: waarom pak ik een probleem op deze manier aan en is dit wel de meest duurzame doplossing?

3 | Doe een gebouwscan om het energieverbruik te managen

Ongemerkt presteren veel gebouwen niet naar behoren en laten gebouweigenaren en -beheerders een aanzienlijk besparingspotentieel links liggen. Het komt vaak voor dat het gebouwbeheersysteem ongemerkt niet goed is ingeregeld, ook al is er wel sprake van een goed energielabel. Dat kan zorgen voor comfortklachten van gebruikers, hogere kosten en/of slechte energieprestaties. Hierdoor is een gebouw misschien alleen op papier duurzaam en klaar voor de toekomst. Beheerders moeten niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving, maar willen ook maximaal comfort voor hun medewerkers. Als je daarbij ook nog eens duurzaam kan ondernemen en kosten bespaart, zijn dit goede redenen om het energieverbruik te monitoren en managen. Het (laten) doen van een gebouwscan brengt de situatie in kaart, laat het besparingspotentieel voor je gebouw zien en helpt bij toekomstige energiemonitoring.

4 | Integreer duurzaamheid in de bedrijfsprocessen

Duurzaamheid wordt nu vaak gezien als een onderwerp dat losstaat van alle beslissingen en processen binnen een organisatie. Maar duurzaamheid is juist toepasbaar op alle processen binnen een organisatie en het is belangrijk dat bedrijfsbelangen met elkaar in verband worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het imago van een organisatie, eisen die financiers stellen aan de duurzaamheid van de organisatie of eisen die klanten stellen. Door deze verbinding te maken wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en wordt het betrokken bij diverse beslissingen. Zo is duurzaamheid niet bijzonder, moeilijk of apart maar gewoon één van de normale zaken binnen de bedrijfsvoering.

Neem contact met ons op