Skip to content
Heijmans en Rabobank sluiten meerjarig onderhoudscontract_Utiliteit

Heijmans en Rabobank sluiten meerjarig onderhoudscontract

28 augustus 2023


Heijmans en Rabobank zetten vandaag een handtekening onder een meerjarige overeenkomst voor het onderhoud van de meeste kantoorgebouwen van Rabobank in Nederland, exclusief het hoofdkantoor in Utrecht en de datacenters. Voor een periode van minimaal vier jaar zal Heijmans hun expertise inzetten om, samen met Rabobank, een optimale vastgoedwaarde te bepalen en realiseren. Per 1 juli 2023 zijn de voorbereidende werkzaamheden van start gegaan; de werkelijke dienstverlening door Heijmans start 1 januari 2024.

Huisvestingspartner

Heijmans Utiliteit treedt op als huisvestingspartner voor de lange termijn. In deze rol biedt dit onderdeel van Heijmans doorlopend advies en ondersteuning aan de bank. Hierdoor krijgt deze beter grip krijgt op haar vastgoed. Een doel is dat alle bankmedewerkers zich ongestoord, en met een goed en veilig gevoel, kunnen toeleggen op de kernactiviteiten.

Heijmans Utiliteit richt zich, bij het beheer en onderhoud van het Rabobank portfolio, specifiek op veiligheid en gezondheid, verduurzaming, informatiemanagement, en het flexibel op- en afschalen van kantoorruimte. Er is een centrale rol weggelegd voor de nieuwste versie van het door Heijmans ontwikkelde datamanagementsysteem Iris. Met behulp van een intuïtief dashboard maakt Iris de actuele status van het vastgoedaanbod inzichtelijk voor de klant. Ook draagt het systeem onderbouwde keuze aan voor het onderhoud van gebouwen.

Wensen, behoeften en ambities

Het aanbod van Heijmans sluit op verschillende gebieden nauw aan bij de wensen, behoeften én ambities van Rabobank. Zo wil Rabobank het energieverbruik in haar gebouwen stapsgewijs terugbrengen, ook het gebruik van circulaire (bouw)materialen moet in 2030 ruim zijn toegenomen. Het onderhoudscontract bevat ook stringente bepalingen voor de veiligheid van het vastgoed en ziet erop toe dat dit aantoonbaar voldoet aan de wet- en regelgeving. De afdeling Kwaliteitsbeheer van Heijmans draagt hieraan bij met gespecialiseerde kennis. Heijmans coördineert de aanpak voor het flexibel op- en afschalen van kantoorruimte. Vanwege onder meer de snelle veranderingen in de markt, gewijzigde wensen van gebruikers, en onvoorziene externe invloeden, is de behoefte hieraan bij Rabobank gegroeid.

Neem contact met ons op