Skip to content
Alexander_blauwe layer
Blog Alexander Lindeboom

Het gebouw met toekomstvastwaarde is wendbaar

23 november 2023


Alexander Lindeboom, directeur commercie en strategie, weet het zeker: een gebouw kun je niet langer zien als een statisch object. Een gebouw heeft een functie en moet daarvoor wendbaar en dynamisch zijn, vol kansen en mogelijkheden. Alleen wanneer je de wensen van de eindgebruiker nauwlettend in de gaten houdt en daar op kan acteren, heeft een gebouw toekomstvastwaarde.

Van stenen naar het gebruik van stenen

De afgelopen decennia was de hele bouwsector gericht op het bouwen van gebouwen. Over de gehele levensduur van een gebouw veranderde er niet zoveel aan de functie van het pand, en waren er bovendien weinig externe factoren die hier invloed op hadden. Dat is nu verleden tijd. Net als de stenen tussenwanden die lang de norm waren. Gedurende de lifecycle van een gebouw ontwikkelen de eisen waaraan het moet voldoen steeds sneller. Heijmans is zich bewust van haar verantwoordelijkheid gedurende die hele lifecycle. Dit verandert hoe Heijmans bouwt, waarmee we bouwen en welke keuzes we maken. Zowel voor bestaande als nieuwe gebouwen.

Wendbaar meebewegen

Een gebouw is niet langer statisch, maar dynamisch. Een gebouw moet kunnen meebewegen met de wensen van de eindgebruikers. Maar niet bij alle activiteiten die Heijmans uitvoert, komen we die tegen. Daarom is het extra belangrijk ze in een steeds vroeger stadium op te zoeken. Immers, de veranderingen (van vaste kantoren met twee werkplekken, naar kantoortuinen, naar thuiswerken en nu hybride of ‘activity based’-werken) volgen elkaar steeds sneller op. Om de waarde van het gebouw niet te laten degraderen, is het belangrijk om hier zo vroeg mogelijk op in te spelen zodat je wendbaar om kan gaan op de veranderende behoeften van de gebruikers. Zo blijft het pand optimaal bruikbaar en blijft de toekomstvastwaarde behouden of, beter nog, wordt deze vergroot.

Dialoog en data

De dialoog met de eindgebruiker is van groot belang. Net zo belangrijk is het om je gebouw vanuit technisch oogpunt in kaart te brengen. Data, dus. Presteert het gebouw wel zoals het bedacht is? En als er veranderingen worden aangebracht, wat doet dat met de prestaties? Het welbekende voorbeeld is het klimaatbeheersysteem, die niet meer optimaal presteert nadat de indeling van het kantoor is veranderd. Je kan ook denken aan de bezetting in je kantoor. Waar is het leeg, waar is het druk? Waarom is dat zo, en wat is de behoefte? Welke veranderingen kunnen zorgen voor een betere spreiding? Data én het gesprek geven het antwoord.

Decision-as-a-service

Welke beslissingen neem voor je vastgoed, voor nu en in de toekomst? Daar zijn opdrachtgevers voortdurend naar op zoek. Voor hun primaire behoefte gaan zij uit van drie proposities. Ten eerste gaat het om het verduurzamen van het gebouw, specifiek op korte termijn het drukken van de energiekosten en op lange termijn het Paris Proof maken van het gebouw. Daarnaast is het van belang dat het gebouw voldoet aan alle regelgeving, zoals veiligheids- en milieueisen, en de rapportageverplichting die hierbij hoort. Ten derde is er een grote vraag naar inzicht over de prestaties van het gebouw. Heijmans kan hiervoor zorgen en bovendien een adviesrol nemen om bedrijven en organisaties te helpen de juiste keuze te maken. Decision-as-a-service, zoals dat heet.

Het complete plaatje

Er spelen momenteel tal van zaken die het voor pandeigenaren lastig maakt de benodigde stappen te nemen om hun gebouw wendbaar te maken. Van economische onzekerheid tot de aankomende verkiezingen. Zeker wanneer gestelde doelen of ambities ver weg lijken, zoals 2050 voor Paris Proof, voelt het vaak niet heel urgent. Toch is het nu al interessant om stappen te zetten, want het rendement is vaak heel dichtbij. Het drukken van de energiekosten, bijvoorbeeld. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord, en voel je ook direct in je portemonnee. Minder energiezuinige panden (alles beneden label C) dalen nu al fors in waarde. Hier zit de toegevoegde waarde van Heijmans: wij maken transparant wat de waarde is voor de verduurzaming vanuit de (financiële) doelstelling van de organisatie. Het hoeft bovendien lang niet altijd een grote investering te betreffen. De eindgebruiker blijft hierbij ook nadrukkelijk in beeld. Wanneer een pand duurzamer is, is vaak de lucht schoner, de temperatuur aangenamer en de omgeving prettiger. Een plek waar mensen willen zijn. Zo zorgen wij voor het complete plaatje.

Neem contact met ons op