Skip to content
Gaby Klein
Blog Gaby Kleijn

Efficiënt en effectief toekomstvastwaarde toevoegen aan panden

23 november 2023


Gaby Kleijn lost graag ingewikkelde puzzels op. Als strategisch energieadviseur is zij daarom perfect op haar plek. Hoe kunnen de energievraagstukken van de opdrachtgever zo efficiënt en effectief mogelijk worden opgelost? En hoe voegt ze hiermee waarde toe bij de klant?

Van kosten tot regelgeving

Er zijn verschillende redenen waarom opdrachtgevers Heijmans opzoeken voor hun energievraagstukken. Het kan hierbij gaan om externe factoren, zoals in 2022, toen de gasprijzen de pan uit rezen. De nood was hoog om van het gas af te komen, want anders werden de panden onbetaalbaar. Het kan ook zo zijn dat het door wet- en regelgeving nodig is om deze verandering te ondergaan. Uiteraard kan de vraag ook gesteld worden vanuit de eigen intrinsieke ambities. Omdat de klant wil verduurzamen, bijvoorbeeld.

Een complete inventarisatie

Om te bekijken wat we voor onze opdrachtgevers kunnen doen, is het van belang zoveel mogelijk data in te winnen. Openbare bronnen, zoals het kadaster, helpen hierbij, maar nog belangrijker is de informatie van de opdrachtgever zelf. We bezoeken ook het pand van de klant om alles bouwkundig, installatie-, meet- en regeltechnisch in kaart te brengen. We nemen ook de toekomstplannen van de klant mee voor ons advies. Willen ze bijvoorbeeld laadpalen plaatsen voor hun elektrische wagenpark of willen zij juist vastgoed afstoten? Wanneer de inventarisatie compleet is, dan kunnen we per pand inzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn.

(Verrassende) inzichten

Uit onze gewonnen informatie volgt een roadmap, die wij aan de opdrachtgever voorleggen. Het kan zijn dat dit tot een switch leidt. De ambitie was om 50% van de panden gasloos te maken, maar uit de data blijkt dat 80% ook mogelijk is. Het omgekeerde kan ook waar zijn: misschien zijn de ambities niet te realiseren en is het beter het pand af te stoten. Wanneer we op een lijn zitten, dan zetten we de roadmap door om de gewenste verduurzaming te bereiken.

De ingewonnen data kunnen tot verrassende inzichten leiden. Zo ontdekten we bij de bestudering van het energieverbruik van een klant een kleine afwijking van slechts 1-2%, in het verbruik. Gezien de grootte van het pand heeft zo’n afwijking een behoorlijke impact op de energierekening en de CO2-uitstoot. Dankzij deelmetingen duurde het niet lang om de aard van het probleem – een nieuw serverpark op een verdieping – te ontdekken en op te lossen. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers heel concreet aangeven waar kansen liggen.

Zo veel mogelijk bereiken met zo weinig mogelijk middelen

Effectief, dat is zoveel mogelijk betekenen voor de ambitie van de klant. En efficiënt? Dat is het energievraagstuk oplossen met zo weinig mogelijk middelen (zoals tijd en geld). Door met onze opdrachtgevers het gesprek aan te gaan en met data te bekijken wat écht werkt met hun vastgoed, kan Heijmans deze vertaalslag maken.

Meer weten over efficiënt en effectief? In onze podcastserie “Toekomstvastwaarde voor huisvesting” gaat Gaby samen met host Marco den Heijer dieper in op het onderwerp.