Skip to content
maarten_nijhoff2.jpg
Vijf vragen aan Maarten Nijhoff #2

Op weg naar energieneutraal

19 juni 2018

De gebouwde omgeving in Nederland zorgt voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot. “Dat moet echt anders”, zegt Maarten Nijhoff, projectmanager energie bij Heijmans. Hij ontwikkelt met zijn team een toekomstvisie en een concrete aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Het team helpt klanten op weg naar verduurzaming van hun vastgoed.

1. Hoe kijken jullie naar de energietransitie?

“Heijmans wil actief bijdragen aan de energietransitie, die voort vloeit uit het Klimaatakkoord van Parijs. We nemen daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we continu op zoek naar oplossingen die onze klanten helpen op duurzame wijze met energie om te gaan. Nieuwbouw heeft energielabel A, maar de bestaande gebouwenvoorraad is nog lang niet energie-efficiënt genoeg. Wij willen onze klanten begeleiden om hierin stappen te zetten. Daarom hebben we onlangs een energie roadmap ontwikkeld, een visie op de toekomst met een concrete aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen.”

2. Een energie roadmap… een soort wegenkaart dus?

“Inderdaad. We hebben geschetst via welke wegen we de eindbestemming denken te bereiken. Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Aan de hand van de roadmap werken we toe naar energieneutrale gebieden. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan wijken die door slimme combinaties van technologieën efficiënt energieneutraal te maken zijn. Een gebouw of gebied is energieneutraal als het evenveel energie verbruikt als dat het opwekt, uit duurzame bronnen.

maarten_nijhoff5.jpg

Dat kan volgens onze visie via diverse routes. Je kunt bijvoorbeeld denken aan slimme toepassingen, zoals collectieve energieopslag, waarbij woonhuizen in een wijk ’s avonds de warmte benutten die een kantoor overdag heeft opgeslagen. De ontwikkelingen op energiegebied gaan echt razendsnel. Je kunt je nu nog amper voorstellen wat er over 5 jaar al mogelijk is. Ons team is continu bezig om de mogelijkheden te exploreren en de kansen te benutten voor onze klanten.”

3. Waarom moeten kantooreigenaren nu al aan de bak?

“Alle gebouwen in Nederland zorgen samen voor 40% van de CO2-uitstoot. Meer dan 50% van het kantooroppervlak in Nederland presteert op dit moment slechter dan energielabel C. Zoals je weet, is de CO2-uitstoot een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. Die uitstoot moet snel omlaag, als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Er is helaas geen quick fix voor het behalen van deze doelen. Iedereen zal daaraan zijn bijdrage moeten leveren, ook vastgoedeigenaren. We merken dat onze klanten zich hier steeds meer bewust van zijn. Ze komen regelmatig met vragen over het verhogen van de energie-efficiëntie van hun gebouwen.

Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, heeft de overheid al gezegd dat alle bestaande kantoorgebouwen in 2023 moeten beschikken over minimaal energielabel C en in 2030 over energielabel A. Als kantooreigenaar heb je een probleem als je daar niet aan voldoet. Dan mag je je gebouw niet meer als kantoor verhuren. Wij adviseren kantooreigenaren om nu al te beginnen met het verbeteren van hun energielabel. Dan draag je actief bij aan de klimaatdoelen en zorg je dat het gebouw in de toekomst zijn waarde behoudt. De exploitatiekosten worden lager en het pand is gemakkelijker te verhuren, tegen een hogere prijs.”

4. Hoe helpen jullie ondernemers hierbij?

“Bekend is dat ruim 27.000 kantoorgebouwen in Nederland nog geen label C of hoger hebben. We helpen onze klanten om dat label te bemachtigen. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn echt geen rocket science. Dat kan vaak al heel eenvoudig, bijvoorbeeld door andere verlichting te gaan gebruiken. Soms is er meer nodig, zoals gevelisolatie, isolatieglas, zonnepanelen of een warmtepomp. Klanten die interesse hebben, bieden wij een vrijblijvende Heijmans Labelscan aan. Daarmee krijgt de klant direct inzicht in zijn huidige energielabel en hoe (minimaal) energielabel C bereikt kan worden. Welke maatregelen zijn nodig? Wat is de terugverdientijd? En natuurlijk voeren we de verbetermaatregelen ook uit, zowel bouwkundig als installatietechnisch. De klant krijgt vervolgens een labelgarantie van Heijmans. Het label zélf wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij.”

5. Waarin onderscheidt Heijmans zich van anderen?

“Onze meerwaarde is dat we niet alleen adviseren, maar de opdrachtgever totaal ontzorgen van A tot Z. De klant krijgt één aanspreekpunt. Alles wordt strak georganiseerd, van advies tot uitvoering, met minimale overlast op de werkvloer. Bij de verbetermaatregelen bieden we de klant inzicht in de total cost of ownership. We kijken niet alleen naar de investering, maar ook naar het effect op de energie- en onderhoudskosten en de huuropbrengst. Ook eventuele subsidies nemen we mee.
En daar blijft het trouwens niet bij. Onze ambities reiken verder dan alleen de dienstverlening rond energielabel C. Ons team is nu bezig om diensten te ontwikkelen voor energiemonitoring en energiemanagement.

Met deze tools is het straks mogelijk om de energieprestaties van een gebouw te monitoren en weet de klant exact hoe hij zijn gebouw optimaal kan laten presteren. Nog een stap verder is dat we deze energiedata gaan combineren met data over personeelsbezetting en comfort die we genereren via het Smart Building Platform Beyond Eyes. Dan krijg je slimme gebouwen die zich beter kunnen aanpassen aan een veranderlijke omgeving en aanzienlijk beter presteren op het gebied van gezondheid, comfort en duurzaamheid. Een mooie uitdaging voor ons team. Op naar 2050!”

Neem contact met ons op