Skip to content
n280.jpg
Op weg naar een betere verbinding

N280 Roermond

18 februari 2016
Roermond
2018-2020
39 miljoen
Provincie Limburg

De N280 vormt de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Voor een betere doorstroming, veiligheid, bereikbaarheid en leefomgeving werkt Heijmans aan de herinrichting van deze verbindingsweg. Zo wordt in Roermond het doorgaande verkeer van het bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden door een verdiepte ligging. Tevens sluit de weg straks beter aan op de A2, A73 en de B52 naar Duitsland.

Vijf keer bijzonder

1. Nauwe samenwerking

Heijmans vormt met Ploegam de bouwcombinatie Werkend Hardt. Vanwege de complexiteit van het project werkt de bouwcombinatie nauw samen met opdrachtgever Provincie Limburg en Gemeente Roermond op één locatie, de Looskade 4 in Roermond.

2. Lokale kennis

Om het project N280 succesvol te laten verlopen, is medewerking van de omgeving essentieel. Werkend Hardt maakt daarom maximaal gebruik van lokale kennis en netwerken. Bovendien zet de bouwcombinatie volop in op omgevingsmanagement.

3. Uitgekiende fasering

Tijdens de projectuitvoering kan het verkeer gebruik blijven maken van de weg. Daarom is gekozen voor een uitgekiende fasering. Om de verkeersdrukte in goede banen te leiden, worden tijdelijk enkele wegen en een hulpbrug gebouwd.

4. 3D-communicatie

Tijdens de uitvoering ontstaat onvermijdelijk hinder voor weggebruikers en omwonenden. Daarom wordt met alle belanghebbenden zorgvuldig gecommuniceerd. Bijvoorbeeld via een 3D-simulatie van de toekomstige weg. Deze kunnen mensen thuis bekijken of in het Informatiecentrum aan de Looskade in Roermond waar een rijsimulator staat.

5. Slimme uitvoering

Voor de verdiepte ligging is graven in de binnenstad van Roermond noodzakelijk. Door de slimme uitvoering van het geoptimaliseerde ontwerp is een vergroot werkvak gecreëerd, waarmee is ingespeeld op de unieke omstandigheden. Bijvoorbeeld de grondwaterstand van de Maas, archeologische vondsten en achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Neem contact met ons op