Skip to content
heijmans_kanaleneiland_vesteda_15.jpg
Terug naar een levendige, leefbare wijk

Kanaleneiland, Utrecht

11 juli 2016
Utrecht
2009-2016
€ 120 miljoen
GEM Kanaleneiland

Kanaleneiland in Utrecht. Wie heeft er niet over gehoord? De recensies waren lovend in de jaren vijftig tot zeventig over deze ‘Rozenwijk’. In de jaren tachtig holde de wijk achteruit, maar er is hard gewerkt aan structurele verbeteringen: het aantrekken van nieuwe bewonersgroepen, diversiteit in bebouwing, nieuwe openbare inrichting en inzet op cultuur. Gemeente Utrecht, Portaal, Mitros en Heijmans zorgen sinds 2002 samen voor deze vernieuwing.

Vijf keer bijzonder

1. Historie

Kanaleneiland is in 1958 ontworpen door stedenbouwkundige C.M. van der Stad. Industriële bouwmethodes en de opkomst van de auto waren leidend voor de ontwikkeling van de wijk in het zuiden van Utrecht. Met als gevolg dat Kanaleneiland wordt gekenmerkt door een ver doorgevoerde rechtlijnigheid, een veelvuldige herhaling van hetzelfde gebouwenpatroon en brede doorgaande verkeerswegen.

historie_kanaleneiland.jpg

2. Uitwerking in fasen

masterplan-kanaleneiland-ce.jpg

De verbetering van Kanaleneiland-Centrum bestaat uit 6 deelplannen: In deelplan 1 zijn nieuwe woonblokken gebouwd met autovrije binnenstraten. In deelplan 2 is een nieuwe ROC gerealiseerd. In deelplan 3 komen nieuwe wijkvoorzieningen gecombineerd met huizen. In deelplan 4 & 5 staat ‘renovatie’ centraal en in deelplan 6 komt het vernieuwde winkelcentrum. Inmiddels is het project afgerond en zijn er geen huizen meer te koop.

3. Functies toevoegen

Lege woningen zijn tijdelijk verhuurd aan creatieve bedrijfjes en studenten. Hierdoor zijn nieuwe groepen naar de wijk gekomen en blijft Kanaleneiland – in aanloop naar de vernieuwing – leefbaar en levendig.

img_2887.jpg

4. Meer renovatie

De concrete resultaten van de verbetering door nieuwbouw zijn al goed zichtbaar. Voor de vernieuwing van de resterende deelgebieden is gekozen voor een gevarieerd programma van overwegend ingrijpende renovatie, beperkte sloop/nieuwbouw en aanpassing van de openbare ruimte.

5. Diversiteit en levendigheid

Vernieuwing is nodig. Maar Kanaleneiland is nu ook al mooi, vinden veel bewoners. Het is een gebied vol diversiteit, met kunst en cultuur, levendigheid, waar mensen uit 150 verschillende culturen samenwonen, studeren, werken en recreëren.