Skip to content
renovatie Sittard

Verduurzaming 2000 woningen in West-Brabant

27 augustus 2020, 00:00

Heijmans heeft een overeenkomst getekend met woningcorporatie Alwel voor het groot onderhoud en de renovatie van 2000 woningen in West-Brabant. Met Zwaluwe Bouw gaan de partijen komende vijf jaar woningen verduurzamen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal.

Begin 2021 wordt gestart met het verbeteren van de eerste woningen. Rutger Ballhaus van Heijmans: “In deze samenwerking kan Heijmans zijn praktische kennis en ervaring bij renovatieprojecten inzetten. Heijmans schuift als kennispartner aan in de initiatieffase van het verduurzamingstraject tot en met uitvoering, met de bewoner als middelpunt.”

Deze samenwerking sluit volgens Ballhaus goed aan bij de missie van Heijmans: het maken van een gezonde leefomgeving. “In een duurzame relatie wordt gebouwd aan vertrouwen en verbondenheid. En dat voelen bewoners ook”, vindt de directeur Woningbouw. “De rationele voordelen - tijdwinst, geld en hogere kwaliteit - geven zowel de bewoners als de medewerkers een groter woon- en werkplezier en minder overlast.”

Alwel-bestuurder Karo van Dongen is blij met de langdurige samenwerking: “Door deze aanpak kunnen we in korte tijd meer woningen op een slimmere manier verduurzamen. Deze intensieve samenwerking moet ertoe leiden dat de kwaliteit verbetert, de kosten worden gereduceerd, de doorlooptijd van de projecten wordt verkort en de klanttevredenheid omhoog gaat. Zo blijven de woonlasten voor de huurders betaalbaar en krijgen zij een duurzame woning.”