Skip to content
N18 Lichtenvoorde

Heijmans partner in raamovereenkomst Provincie Utrecht voor meerjarig investeringsprogramma

14 juni 2024, 09:00

Heijmans is vanaf 1 juli a.s. partner van de Provincie Utrecht voor het voorbereiden en realiseren van projecten uit haar meerjarig investeringsprogramma. Utrecht heeft ambities om het wegennet binnen de provinciegrenzen sterk en veilig te houden. De komende jaren wordt er samengewerkt aan een sterk en duurzaam netwerk, met oog voor doorstroming, veiligheid, oversteekbaarheid en fietsinfrastructuur.

Daarvoor is deze week een raamovereenkomst getekend. De raamovereenkomst heeft een looptijd van in totaal vier jaar. Projecten binnen de raamovereenkomst hebben een totale opdrachtwaarde van maximaal 125 miljoen euro over die periode.

Projecten in dit verband worden uitgevoerd in een bouwteam, wat betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken in de voorbereidingsfase voor alle benodigde onderzoeken en het definitieve ontwerp van een project. In de uitvoering gaat Heijmans op basis daarvan het werk uitvoeren.

Duurzaamheid

Heijmans is onder meer geselecteerd op basis van haar visie op duurzaamheid uit de Strategie Samen naar 2030 en de duurzame maatregelen die zij kunnen inzetten bij werken in deze raamovereenkomst. Deze visie sloot ook aan bij de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 van de provincie.

Twee percelen

De aanbesteding die de provincie Utrecht hierover uitzette, bestond uit twee percelen, waarbij per perceel twee raamcontractanten werden geselecteerd. Perceel 1 richtte zich op groot onderhoud van verhardingen – zoals wegen – in de provincie. Perceel 2 richtte zich op projecten in de infrastructuur en daarbij kwam Heijmans dus als een van de twee contractanten uit de bus. Dura Vermeer is de andere contractant.

Met deze raamovereenkomst zet de provincie Utrecht een grote stap in het realiseren van goede en veilige wegen in de provincie en de ambitieuze duurzaamheidsdoelen.

Neem contact met ons op