Skip to content
Bodem

Heijmans en WUR presenteren: 7 principes voor een gezonde bodem

10 juni 2024, 11:00

Heijmans en Wageningen University & Research (WUR) hebben de handen ineengeslagen om richtlijnen voor een gezonde bodem op te stellen die gebruikt kunnen worden in de plan- en uitvoeringsfase van stedelijke ontwikkeling en bouwprojecten. Dit resulteerde in een aantal praktische maatregelen voor de bouwsector: 'Werken aan een gezonde bodem in stedelijke ontwikkeling; zeven principes en praktische maatregelen’ . De zeven principes hebben als doel om bouwbedrijven en aanverwante partijen die bezig zijn met de bodemgezondheid in een gebied, te inspireren. Ze dagen uit om over alternatieve methoden of maatregelen na te denken die de bodem gezond houdt of gezonder maakt. Een gezonde bodem draagt namelijk bij aan een goede waterbalans en klimaatregulering en vormt de voedingsbodem voor veerkrachtige parken, plantsoenen en voedsel.

“Bij het werken aan de gebouwde omgeving ontkomen we niet aan graaf- en grondwerkzaamheden en andere verstoringen van de bodem. Daar waar we aan de slag gaan, willen we de omgeving beter achterlaten dan hoe we haar aantroffen. Dat geldt ook voor de bodem. Dit doen we door schade te vóórkomen, -minimaliseren, -herstellen, -verbeteren. Met WUR hebben we onderzocht wat de belangrijkste praktische maatregelen zijn om bij onze bouw- en ontwikkellocaties rekening te houden met de bodemgezondheid. Deze zeven praktische maatregelen zijn voor de gehele bouwsector bruikbaar,” zegt Jan Willem Burgmans, programmamanager biodiversiteit bij Heijmans.

“Om duurzaam te bouwen in Nederland moeten we de bodem zien als een kostbare basis. Met een gezonde bodem kunnen we een gebouwde omgeving ontwikkelen die duurzamer is, bijdraagt aan biodiversiteit en extreme weersomstandigheden op kan vangen. Samen met Heijmans benoemen we zeven principes en maatregelen om de bouwsector en bewoners aan te moedigen meer rekening te houden met bodemgezondheid. Met de maatregelen kunnen we direct aan de slag om de gezondheid van de bodem te verbeteren in bouwprojecten. Laten we samenwerken om met deze kostbare basis een gezonde leefomgeving te bouwen,” zegt Hessel Woolderink, onderzoeker bij WUR.

Expertise

Heijmans' expertise ligt in het gedetailleerd in kaart brengen en saneren van complexe ondergronden. WUR heeft specialistische kennis over de kwaliteit, kwetsbaarheid en ecologische waarde van de bodem. Door de kennis van beide organisaties te koppelen ontstaan er functionele en uitvoerbare maatregelen die direct toepasbaar zijn in bouwprojecten.

Neem contact met ons op