Skip to content
Lauwersmeerdijk Groningen Waddenzee 2022

Combinatie Waddenkwartier verder met Lauwersmeerdijk

20 februari 2023, 07:15

Heijmans en GMB gaan als bouwcombinatie Waddenkwartier aan de slag met de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. De bouwers kregen de werkzaamheden gegund van Waterschap Noorderzijlvest. De realisatiefase vertegenwoordigt een waarde van iets meer 90 miljoen euro, waarbij het Heijmans-aandeel 75% betreft.

Lauwersmeerdijk is voor Heijmans bekend gebied. De versteviging van het Friese gedeelte van de dijk is in 2020 al afgerond door Heijmans.

In 2020 startte bouwcombinatie Waddenkwartier samen met het Waterschap aan de opgave van het Groningse deel van de dijk. Voor dit deel was de bouwcombinatie al in de planfase betrokken bij deze dijkverbetering. In april van dit jaar starten de eerste werkzaamheden. In 2026 moet de dijkversterking in zijn geheel gereed zijn.

Koppelprojecten

Binnen de dijkversterking worden ook diverse koppelprojecten meegenomen, zoals voor de natuur, het verkeer en recreatie. Zo komt er een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog en volgt er onderhoud aan de Westelijke Havendam.

Voor de natuur gaat het om een natuurlijke overgang met kunstmatige riffen, een dijkdoorgang en overgangsgebied en de aanleg van een natuurlijke kwelder. Zo wordt tegelijkertijd aan de biodiversiteit op en rond de dijk gewerkt. Daarnaast wordt tijdens de realisatiefase emissieloos materieel ingezet en wordt divers materiaal van de dijk opnieuw gebruikt.

Minister Rob Jetten noemde dit project hierdoor onlangs als voorbeeld van een ‘echt duurzame dijkversterking’.

Lauwersmeerdijk

De Lauwersmeerdijk beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en delen van het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. Negen kilometer van de Lauwersmeerdijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot de Westpolder voldoet niet aan de normen voor waterveiligheid. Om het achterliggende gebied voor in ieder geval nog vijftig jaar goed te beschermen tegen overstromingen verbetert het waterschap deze zeedijk.

De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.