Skip to content
dijkversterking_heijmans_lauwersmeerdijk_11.jpg

Combinatie Heijmans/GMB aan de slag met Lauwersmeerdijk

2 maart 2020, 00:00

Heijmans en GMB (aannemerscombinatie Waddenkwartier) gaan aan de slag met de dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat. Zij hebben de werkzaamheden gegund gekregen van Waterschap Noorderzijlvest.

Het Waterschap Noorderzijlvest, en de aannemerscombinatie werken als bouwteam de komende tijd het plan voor de dijkverbetering verder uit. Daarin worden drie ecologische koppelkansen en een tweede toegangsweg naar de haven van Lauwersoog meegenomen.

Door de aannemerscombinatie al in de planfase aan zich te binden, verwacht het waterschap kansen en innovaties vroegtijdig mee te kunnen nemen in het dijkontwerp. Daarnaast vereist de ligging van de zeedijk grenzend aan Natura2000-gebied, de haven en een oefenterrein van Defensie, een vroegtijdige beheersing van de logistieke risico’s.

Bij succesvolle afronding van de planfase sluiten de partijen een overeenkomst voor de realisatie van de dijkverbetering.

De Lauwersmeerdijk beschermt al meer dan 50 jaar het Lauwersmeergebied en delen van het Groningse en Friese achterland tegen overstromingen. Negen kilometer van de Lauwersmeerdijk vanaf de R.J. Cleveringsluizen tot de Westpolder voldoet niet aan de normen voor waterveiligheid. Om het achterliggende gebied voor in ieder geval nog vijftig jaar goed te beschermen tegen overstromingen verbetert het waterschap deze zeedijk. In 2025 moet de dijkverbetering gereed zijn.

De versterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma