Skip to content
Bart Breedijk
Op weg naar een duurzaam bedrijfspand

Lessen van organisaties die de lat hoger leggen

6 september 2023


Maatschappelijke betrokkenheid, nieuwe regelgeving en kostenbesparingen: steeds meer gebouweigenaren en -beheerders zijn zich bewust van de noodzaak om hun gebouwen te verduurzamen. En er zijn organisaties die hierin het voortouw nemen en de lat hoger leggen, zoals de UvA en Fierder Onderwijs. In deze blog lees je hoe ze dat doen, én wat je van ze kunt leren als je zelf ook aan de slag wilt met het verduurzamen van je gebouw.

De HvA en UvA

De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben hoge ambities op het gebied van het verduurzamen van hun gebouwen. Belangrijke pijlers daarbij zijn duurzame logistiek en circulair beheer en onderhoud. Zo werken deze instellingen samen met Heijmans al jaren aan duurzame logistiek. De levering van materialen en producten wordt op een slimme manier georganiseerd. Zo worden er bijvoorbeeld elektrische vervoersmiddelen ingezet en leveranciers maken gebruik van een centrale ‘hub’ om spullen af te leveren. Daardoor zijn er minder transportbewegingen nodig

Een ander voorbeeld: er gaat een lamp kapot in de collegezaal. Wat doe je dan? Bij circulair beheer en onderhoud gaat het erom dat er zo min mogelijk afval ontstaat en dat materialen worden hergebruikt. De HvA en UvA kijken constant wat de meest duurzame optie is, en die leggen ze voor aan degene die de lamp uiteindelijk zal vervangen. Zo kiezen ze vaker voor materialen die aan het einde van hun levensduur makkelijk te demonteren en te recyclen zijn.

Om daarnaast al het energieverbruik in kaart te brengen en te monitoren, maken de hogeschool en de universiteit gebruik van een energiemanagementsysteem. Hiermee kunnen ze precies inzien hoeveel energie er wordt verbruikt in de verschillende gebouwen, en waar er nog besparingsmogelijkheden liggen. Op die manier kunnen ze kosten besparen en gericht stappen zetten naar een nog duurzamere toekomst.

De les: Stel haalbare doelen en meet het juiste om effectief te kunnen sturen op energieprestatie

Een belangrijke les die anderen kunnen leren van de manier waarop de HvA en UvA hun gebouwen verduurzamen, is dat het niet alleen om techniek gaat maar ook om de organisatie en besluitvorming. Investeer daarom in meetbare systemen om energieprestaties te monitoren en stel doelen. Zo kun je de discussie verleggen van geld verdienen naar waar je de meeste energiebesparing kunt bereiken met het beschikbare budget.

Fierder onderwijs

Bij Fierder Onderwijs, een scholengemeenschap in Friesland, hebben de leerlingen het voor het zeggen. Tenminste, op het gebied van duurzaamheid. Want juist door leerlingen te betrekken, kun je echt impact maken. Het verduurzamen van een scholengemeenschap doe je niet in een dag. Fierder werkt dan samen met Heijmans aan een Roadmap Duurzame Huisvesting, een soort routekaart waarin de gemeenschap de plannen voor de komende jaren vastlegt.

Bij Fierder is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de hele organisatie. De onderwijsinstelling betrekt daarom medewerkers en leerlingen actief bij het verduurzamingsproces. Dat betekent dat zowel doelen als resultaten met de leerlingen en medewerkers worden gedeeld, en Fierder moedigt hen aan om mee te denken in het proces. Zo hebben leerlingen van Fierder zelf een groen en blauw klimaatadaptief schoolplein ontworpen.

De les: jong geleerd is oud gedaan

Door op school het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid, hoopt Fierder bij de leerlingen een zaadje te planten en bewustwording te creëren. Fierder wil impact maken door ieder jaar 500 leerlingen op te leiden tot duurzaamheidsambassadeurs, die de rest van hun leven nadenken over de impact van hun acties op het klimaat. En dit geldt niet alleen op school: ook op kantoor is het belangrijk de gehele organisaties te betrekken bij verduurzaming zodat er bij iedereen een zaadje wordt geplant.

De conclusie is dan ook: het loont om de lat hoger te leggen als het gaat om het verduurzamen van je gebouw. Het is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook de gebruikers van je gebouw profiteren ervan. Zij begeven zich in een prettigere werkomgeving en vergroten hun kennis over duurzaamheid. Daarnaast kan het in kaart brengen van je huidige energieverbruik en het nemen van slimme maatregelen er zelfs voor zorgen dat het verduurzamen van je gebouw een flinke kostenbesparing oplevert. Vooral goed voor het klimaat dus, maar ook voor de portemonnee.

Neem contact met ons op