Skip to content
Impressie Tuinjuweel Heeren van Essen
Een mooie samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs

Tuinjuweel verbindt bewoners en natuur

18 april 2024

Het behalen van het NL Greenlabel A – de standaard voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling – is de kroon op het werk bij de ontwikkeling van De Heeren van Essen in Middelburg. Heijmans creëert hier een fijne, gezonde leefomgeving voor mens en dier. “Al snel bleek dat natuurinclusie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan bij dit project.” Wijzend naar een rijtje bomen benoemt Heijmans-ontwikkelaar Floris Horstink dat daar de snelweg voor vleermuizen tussen Vlissingen en Middelburg loopt. Al lopend over het bouwterrein vertelt hij over de groene omgeving en de twee appartementencomplexen die hier worden gerealiseerd.

Groen, groener, groenst

Juist die groene omgeving is het uitgangspunt geweest bij de vele keuzes voor het Zeeuwse project De Heeren van Essen in de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg. Floris: “We blijven het benoemen: bij De Heeren van Essen bepalen niet de woningen het landschap, het zijn de gebouwen die zich voegen in de natuur. Al snel beseften we dat we met de nodige aanpassingen in ons plan aan de eisen voldoen van NL Greenlabel A, het hoogste duurzaamheidslabel voor gebiedsontwikkeling.” Deels is de natuur al aanwezig. In aanvulling daarop worden er tal van nieuwe bomen, struiken, kruiden en bloemen aangeplant. En wordt de gevels voorzien van insectenstenen en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en zwaluwen.

Een plan dat recht doet aan de wensen van de gemeente, toekomstige bewoners én de daar voorkomende dieren. Het resultaat: hier genieten mens en dier straks van alle seizoenen.
Yvonne van Gelderen

Betrokkenheid ecologen en adviseurs

In de landschapstuin krijgen sociale cohesie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusiviteit alle ruimte, benadrukt Yvonne van Gelderen, verkoopmanager bij Heijmans: “Met het beplantingsplan uit de landschapsvisie van de gemeente Middelburg in de hand en de ambities van Heijmans in het hoofd, zijn we - samen met een ecoloog en landschapsarchitect - tot een plan gekomen dat recht doet aan de wensen van de gemeente, toekomstige bewoners én de daar voorkomende dieren. Het resultaat: hier genieten mens en dier straks van alle seizoenen.”

Het Tuinjuweel, een samenwerking tussen Heijmans en onderwijs

De Heeren van Essen ligt centraal in een netwerk van Zeeuwse fiets- en wandelroutes. Voor inwoners van Middelburg en dagjesmensen ligt deze nieuwe wijk op de route naar het strand, cultuur of natuur. Om de lokale betrokkenheid te bevorderen is aan studenten van Het Goese Lyceum gevraagd om mee te denken over een bijzonder element in de landschapstuin: het Tuinjuweel. Aan de achterzijde tussen de twee gebouwen verrijst straks een circulair en biobased buitenverblijf speciaal voor alle bewoners van De Heeren van Essen. Dit tuinhuis nodigt uit om daar te verblijven, te ontmoeten, te ontspannen, de tuin te onderhouden of gewoon te genieten.

Docent Gert Kruitbosch (Het Goese Lyceum) is blij met de samenwerking: “Bij ons op school zijn we groot voorstander van een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ik wil mijn leerlingen dingen leren die – buiten de schoolse omgeving – ertoe doen. Dit is een buitenkansproject voor de jongeren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Tuinjuweel: ik wil graag dat ze trots zijn op wat ze doen en het is voor onze studenten een geweldige kans om op de bouwplaats te komen. Waar mijn collega’s onze leerlingen naar een garage of installatiebedrijf zullen sturen, wil ik ze een bouwplaats laten ervaren. Dat lukt hier. Het Tuinjuweel wordt gerealiseerd met materialen waarvan minimaal de helft een hernieuwbare of biobased herkomst heeft. Waar mogelijk worden de materialen lokaal geoogst – zo werken we ook met Zeeuws essenhout uit de directe omgeving. Stel je voor dat je als leerling jaren later nog eens langs fietst en kunt zeggen: dat heb ik gemaakt.”

Lokale betrokkenheid

Voor Floris was het een logische zet om lokale partners op te zoeken al heb je daar vooraf niet altijd een even goed beeld bij. Hier in deze regio is die verbinding met lokale partijen met de Tuinjuweel nu echt tot stand gekomen. Persoonlijk vind ik het heel gaaf dat Het Goese Lyceum betrokken is. Daarnaast staat sociale cohesie centraal: we willen de saamhorigheid onder nieuwe bewoners vergroten. De landschapstuin is al erg bijzonder maar het Tuinjuweel – waarmee we bewoners letterlijk dichter bij de natuur én elkaar proberen te brengen – is de kers op de taart.”

Succesingrediënten voor een voorspoedig proces

Dit project is hét bewijs dat we bij Heijmans, als maker van de gezonde leefomgeving, onze verantwoordelijkheid nemen om de grootst mogelijke stap vooruit te maken. Er is met passie en gedrevenheid aan de plannen gewerkt en het proces verliep gesmeerd. Yvonne: “Het proces is inderdaad snel gegaan. En dat leidt ook tot veel lof.” Wat zijn de succesingrediënten? “Dat we met elkaar blijven communiceren is een belangrijke reden dat het zo snel gaat. We houden graag de vaart erin. Daarom geniet ik ook van deze periode waarin we letterlijk ‘uit de grond komen’. Dat pakt qua seizoen heel goed uit. Je ervaart de omgeving van De Heeren van Essen de aankomende periode weer op z’n best.”

Neem contact met ons op