Skip to content
Tim Span_11.jpg
Een kijkje in de keuken bij procescoördinator Tim Span

Digitaal delen op Schiphol

18 juni 2021

Tim Span (31) is procescoördinator in het team dat werkt aan het beheer en onderhoud op Schiphol. Vandaag lopen we met hem mee bij de aanleg van het laatste stukje dubbele rijbaan voor vliegtuigen. Door het dagelijks contact met alle betrokken partijen voelt hij zich als een vis in het water. “En het leuke van deze rol is: je kunt er alle kanten mee op.”

Schiphol heeft de ambitie om de meest hoogwaardige en duurzame luchthaven van Europa te zijn. “Als configuratie- en informatiemanager geef ik met mijn collega's vorm aan deze ambitieuze opgave", vertelt Tim. "Dit betekent onder andere dat wij alle actuele data van het areaal in een assetinformatiesysteem beheren en digitaal uitwisselen met Schiphol. De informatie over wat we hier buiten doen, moet binnen de afgesproken tijd beschikbaar zijn voor Schiphol. Denk aan de inmeetgegevens van de landmeter, maar ook aan alle opleverdocumentatie van assets, zoals het asfalt en de vliegveldlichtinstallatie. De uitdaging van mijn team is om de systemen aan te laten sluiten op de informatiebehoefte van Schiphol en die van onze eigen collega’s, en het proces zo in te richten dat de informatie tijdig en gestructureerd wordt uitgewisseld met Schiphol.”

Alle kanten

“Binnen dit contract ben ik fulltime configuratie- en informatiemanager. Ik heb ook op kleinere infraprojecten gewerkt en dan is je rol als procescoördinator veel breder: van kwaliteit en veiligheid tot contract- en oplevermanagement. Dat is het leuke van deze rol: je kunt er alle kanten mee op. Zowel in de breedte als in de diepte.”

Dezelfde systemen

Tim heeft dagelijks contact met verschillende partijen. “Ik praat regelmatig met de informatiemanagers van de andere main contractors op Schiphol. Zij staan voor dezelfde digitaliseringsopgave als wij, dus we wisselen graag informatie uit. Daarnaast heb ik uiteraard veel contact met opdrachtgever Schiphol, voornamelijk met de afdelingen Asset Management (ASM) en Schiphol Projects. We hebben een langdurige samenwerking met Schiphol, daar zijn we trots op!”

“Voor dit specifieke project hebben wij ook een coördinatieovereenkomst met andere bedrijven die hier werken. Zoals BAM, omdat zij bijvoorbeeld op dit terrein het ondergrondse werk doen. Onze werkzaamheden sluiten op elkaar aan en ook al zijn we soms concurrenten, hier hebben we een gezamenlijk belang. Dus heb ik nauw contact met mijn evenknie bij BAM om de juiste informatie op te leveren. En tot slot spreek ik wekelijks met onze utiliteits-collega’s van Heijmans. Zij doen beheer en onderhoud in Terminal 1 en 2. We hebben dezelfde opdrachtgever en gebruiken voor een deel dezelfde systemen. We kijken met elkaar mee en leren van elkaar.”

Tim Span_4.jpg

Samen lunchen

“In het dagelijkse overleg met de afdeling ASM en Digital Data & Analytics van Schiphol nemen we samen de operationele zaken door. Maar ook op strategisch niveau bekijken we gezamenlijk welke kant we op willen. Momenteel praten we over de 'assetdecompositie': tot welk detailniveau willen we assets vastleggen?”

“Ook stem ik af met de informatiecoördinator en GIS-specialist van BAM, om de overdracht te bespreken van de assets die wij maken, en die in hun beheer komen. Schiphol wil dat degene die het gaat beheren, de data digitaal oplevert. Dus wij leveren die informatie aan bij BAM en BAM verstuurt het naar Schiphol.”

“Op vrijdagmiddag lunch ik samen met de proces-collega’s en lopen we een rondje over het werk. Dan praten we ook met de collega’s die buiten aan het werk zijn. Want wij zien vooral de plaatjes, en zo houden we contact met de realiteit.”

Dashboard

“Vervolgens neem ik deel aan het opleveroverleg over project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel. Daarin zitten diverse stakeholders van Schiphol en onze Heijmans-collega’s van Centrale Projecten. Zij maken het avioduct voor deze rijbaan. Dat is nog niet klaar, maar er is al data beschikbaar, dus daar vindt nu intensieve afstemming over plaats. Omdat ik bezig ben met de decompositie en de informatielevering speel ik een grote rol in dit overleg.”

“Daarna spreek ik kort met mijn teamleden om de gang van zaken te monitoren en de actielijst bij te werken. Actueel is een enquête die we hebben gehouden over de informatiebehoefte binnen onze infrateams op Schiphol. De resultaten zijn we aan het analyseren en in een mooi dashboard aan het gieten.”

Geen papier meer

“Ik heb een heel leuk team om me heen. Er is altijd ruimte voor koffiepraat, over het weekend én over ons werk. Wij maken deel uit van de afdeling Proces- en Omgevingsmanagement. Deze bestaat uit ongeveer honderd slimme koppen met een gemiddelde leeftijd van dertig jaar. Wij worden gezien als de jonge, innovatieve club. Wij zijn altijd op zoek naar hoe processen slimmer en efficiënter kunnen. Niet meer rondsjouwen met grote vellen papier, maar alle informatie in de cloud en benaderbaar via een digital twin. Dus verandermanagement is ook deel van ons werk, want niet iedereen accepteert dat even gemakkelijk. Maar ik ervaar ook veel waardering. We worden gezien als de nieuwe generatie, de toekomst van Heijmans.”