Skip to content
Sint Oedenrode klimaatadaptatie Heijmans 1
Slim omgaan met water in Sint Oedenrode

Koppelkansen voor klimaatadaptatie

1 juli 2022

De leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat, is de onontkoombare opgave waar gemeenten zoals Meierijstad voor staan. Met het plan ‘Sint-Oedenrode Zuid; klimaatrobuust’ moet het voorkomen van wateroverlast en droogte in de woonwijk Dommelrode worden gecombineerd met het natter maken van natuurgebied Diependaal.

Aanleiding voor het plan was het snel droogvallen van stukken van het natuurgebied Diependaal, waardoor de biodiversiteit zienderogen achteruit ging. Daarnaast bleef er veel regenwater op straat staan en was het voor het groen in de aangrenzende wijk Dommelrode regelmatig te droog. Schade aan bodem en planten is het gevolg.

Het bergen van water en het afkoppelen van regenwater van het riool waren oplossingen waarvoor Heijmans is geselecteerd als uitvoeringspartner. Door de opgaven in Dommelrode en Diependaal aan elkaar te koppelen, loopt regenwater niet meer via het gemengde rioolstelsel naar de rioolwaterzuivering, maar bereikt het via een apart stelsel van buizen, sloten en dammetjes het natuurgebied.

Daarnaast is het heel belangrijk dat buurtbewoners zich bewust zijn van hun omgang met regenwater. In gesprekken vertelde Heijmans wat hun rol is in het benutten van regenwater en hoe zij daar zuinig mee om kunnen gaan. Verder worden er voorbeeldtuinen aangelegd, waarmee de gemeente goed kan laten zien hoe tuinen op een duurzame manier zijn in te richten.

Klimaatkansen

Heijmans-projectleider Maikel Ruijs vertelt: “Steeds meer gemeenten zoeken oplossingen voor het klimaatadaptief maken van de leefomgeving en het verbeteren van de biodiversiteit . Dat gaat echter niet over één nacht ijs. Door integraal dus tegelijkertijd meerdere problemen aan te pakken, komen duurzame oplossingen wel veel sneller dichterbij. Dit zou wel eens de nieuwe norm kunnen worden.”

Er komen veel verschillende werkzaamheden samen. Het project is uitdagend op het gebied van techniek, logistiek en communicatie. Er komen veel taken bij elkaar in enerzijds een vrij drukke woonwijk en anderzijds een stil natuurgebied met zijn eigen kwetsbaarheid. Maikel: “We vinden het heel belangrijk om te horen welke denkwijze een gemeente heeft over klimaatadaptatie. Er is namelijk niet één oplossing. Door te weten wat er speelt, ontdekken we samen welke oplossing het beste past. Als makers van een gezonde leefomgeving vinden we het mooi om vanuit die visie een tastbare, toekomstgerichte bijdrage te leveren.”

Samen

Leon van Maren, projectleider openbare ruimte bij de gemeente Meierijstad: “Klimaatrobuust; we zullen het samen moeten doen. Zonder elkaar lukt het niet. Heijmans toont zich een deskundige, betrokken en meedenkende partner. Die in een vroeg stadium van het uitvoeringsproces de uitdaging heeft opgepakt om zoveel mogelijk bewoners hun regenwaterafvoer van het riool af te laten koppelen. Op basis van ervaringen die Heijmans elders opdeed, werkten ze scenario’s hiervoor uit en legden ze de financiële effecten daarvan aan ons voor. Door de inzet van Heijmans verzekeren de wijkbewoners en de gemeente zich van bekwaam en vertrouwd advies. Daarnaast wordt de gemeente ontlast en worden bewoners op het juiste moment meegenomen; wanneer de bouwer bezig is.”

Heijmans toont zich een deskundige, betrokken en meedenkende partner

“Het in een vroeg stadium betrekken van bewoners bij het maken van een ontwerp heeft positieve effecten. Mensen leren elkaar kennen en zoeken elkaar op. Er ontstaat eigenaarschap over de openbare ruimte; bewoners willen die netjes en schoon houden. De bereidheid om daadwerkelijk op ‘eigen terrein’ te vergroenen en eventueel verharding van de riolering ‘af te koppelen’ varieert. De kennis die Heijmans overdraagt en het effect daarvan heeft levert in ieder geval een positieve bijdrage..”

Gezond

Projectleider Maikel besluit: “Van klanten en bewoners horen we terug dat we bovengemiddeld aandacht hebben voor mensen en duurzaamheid als we oplossingen bedenken. We communiceren goed over mogelijke overlast en lossen problemen meteen op. De manier waarop we de kwaliteit van de ruimte verbeteren op thema’s als biodiversiteit, leefbaarheid en voorkomen van schade in de toekomst past goed in onze visie als makers van een gezonde leefomgeving.”

Neem contact met ons op